دوره 10, شماره 25

 

ارسال های اخیر

 • مقایسهء روابط نحوی و نحوهء بیان آن در زبان های فارسی و روسی 

  لسانى, حسین؛ شفقى, مریم (دانشگاه تهران, 2005-09-23)
  گروه کلمه و یا ساخت جمله، تحت تأثیر ارتباط نحوی کلمات با یکدیگرند. کلمات، وقتی در کنار یکدیگر قرار می گیرند، أز لحاظ نحوی بر یکدیگر تأثیر می گذارند. در این تأثیر و رابطة درون نحوی است که می توان به سه نوع رابطه همسانی، ...

 • بررسی ساختارهای تک عضوی فعلی زبان روسی در مقایسه با ساختارهای دو عضوی و نحوهء بیان آن ها در زبان فارسی 

  اول, على مداینى (دانشگاه تهران, 2005-09-23)
  یکی از مسائل پیچیدهء زبان روسی برای فارسی زبان ها وجود جملات تک عضوی است. جملات تک عضوی یکی از انواع جملات ساده است که در آن فقط یک عضو اصلی نهاد یا گزاره وجود دارد. در ساختار نحوی زبان روس وجود فقط یک عنصر به عنوان عضو ...

 • مطالعهء فرایند تنشی گفتمان ادبی 

  شعیرى, حمیدرضا (دانشگاه تهران, 2005-09-23)
  مطالعة فرایند تنشی گفتمان ادبی، مبتنی بر بررسی تعامل بین گستره ها و فشاره های گفتمانی است. پایگاه اندیشه ای چنین مطالعه أی را باید در نظریه های زبانی مربوط به حوزهء آواشناسی جست: تکیه برهای ز بانی از دو ویژگی مهم پیروی می ...

 • تحلیل روانشناختی شخصیت های بوف کور 

  تیلمى, فهیمه خلیلى (دانشگاه تهران, 2005-09-23)
  در این نظم گاهشمارانه، راوی داستان که بوف کور نام دارد با نقاشی تکراری روی جلد قلمدان زندگی می کند و در خانه ای که خلوتگاه یا پناهگاه زمستانی اوست، نقاشی می کند و اغلب لحظات زندگی را در خلسه می گذراند و به عشقی وسواسی و ...

 • ایده الیسم انتزاعی در دن کیشوت و دایی جان ناپلئون 

  دادور, ایلمیرا (دانشگاه تهران, 2005-09-23)
  چهارصد سال پیش، یعنی در سال 1604 میلادی، میگوئل دو سروانتس اسپانیایی این امکان را یافت تا اولین بخش کتاب جاودانهء خود دن کیشوت را به چاپ برساند. اثری که بعدها عنوان نخستین رمان ادبیات داستانی جهان را به خود اختصاص داد. ...

 • سکون ساختاری، تموج تفسیری و سطح توصیف آن 

  میرعمادى, سیدعلى (دانشگاه تهران, 2005-09-23)
  دستورهای سنتی به ساختار جمله عنایت زیادی داشته اند و همچنان بر این باورند که مجموعهء سازه های یک جمله و معانی مترتب بر واژه ها نه تنها جمله ای را به صورت دستوری و نادستوری عرضه می دارند، بلکه معنایی و نامعنایی آن را مشخص ...

 • مهارت پنجم 

  حقانى, نادر (دانشگاه تهران, 2005-09-23)
  مهارت های زبانی که در ادبیات آموزش زبان از آن ها با عناوین مهارت های اصلی، پایه و کلاسیک نام برده می شود، غالبا در قالب چهار مهارت شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن دسته بندی شده اند به تازگی مهارت های دیگری از قبیل درک ...

 • مقایسهء جنبه هایی از ساخت صوتی زبان فارسی و ژاپنی 

  کیا, رضا مقدم (دانشگاه تهران, 2005-09-23)
  مقایسهء زبان ها یا زیرنظام های آن ها فرایندی است که حاصل آن می تواند هم به افزایش آگاهی ما دربارهء ساخت زبان ها، شباهت ها وتفاوت های آن ها منجر شود و هم در تحقق اهداف کاربردی در فعالیت های مربوط به حوزهء زبان، به ویژه در ...

 • ترجمهء عملی یا تجربی: نقش تئوری ها! ترجمه در آموزش ترجمه شناسی 

  الهى, على فیض (دانشگاه تهران, 2005-09-23)
  علم ترجمه شناسی امروزه بیشتر به عنواد یک واقعیت زنده، فعال و بسیار کارآمد در جهت انتقال و تبادل عقاید و نظرات در نظر گرفته می شود. تحقیقات انجام شده در زمینهء زبان شناسی کاربردی و نقش آن در ترجمه و تربیت مترجم باعث گردیده ...

 • کمدی- تراژدی در نمایشنامهء فیزیکدان ها: راهکاری برای نیل به اهداف انسانی در جامعهء مدرن امروزی 

  حدادى, محمدحسین (دانشگاه تهران, 2005-09-23)
  فریدریش دورنمات برای نشان دادن وضعیت دردناک انسان در جهان مدرن و پرهرج ومرج امروزی، کمدی را توصیه می کند، البته از نوعی کمدی که تلخ و گزنده باشد. دورنمات برای نیل به چنین هدفی کمدی- تراژدی را به عنوان مناسب ترین راهکار ...

 • خانه برناردا آلبا: تقابل سنت با آزادی 

  روستا, مریم حق (دانشگاه تهران, 2005-09-23)
  یکی از عناصر اصلی در ساختار هر اثر ادبی، فضای آن است که توسط نظریه پردازان بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تعاریف ارائه شده، در متون ادبی، فضای نامحدود خارج از متن، به نمونه ای محدود تبدیل شده که درون اثر گنجانده ...

 • بررسی شبه ادبیات و انواع ادبی آن 

  صبا, طهمورث ساجدى (دانشگاه تهران, 2005-09-23)
  تا چند دههء پیش، پرداختن به شبه ادبیات کاری دشوار و خارج از عرف بود، چون که از منظر ادبیات کلان و شناخته شده، جایی در دانشگاه نداشت و در نتیجه جزو دروس دانشگاهی محسوب نمی شد. اما از سال 1969، که در خصوص عنوان، انواع ادبی ...