فصلنامه علمی تخصصی مطالعات راهبردی فقه و حقوق

ارسال های اخیر

 • مدلسازی اسقاط ضمان در فضای مجازی از منظر فقه و حقوق موضوعه 

  امیری, علی؛ ولی زاده, رحمان؛ محمدیان امیری, مهدی؛ خیراللهی, محمدعلی (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-08-23)
  زمینه و هدف: مسقطات ضمان در امور کیفری در قیاس با امور مدنی بالاخص در خصوصیت تحقق­ گرایی به­ لحاظ فنی و حقوقی در فضای مجازی با ابهام و عدم صراحت مواجه است. ابهام ­زدایی و ارزیابی مدل‌سازی یکسان ­انگارانه اسقاط ضمان در فضای ...

 • تاثیر جهانی شدن برمفهوم حاکمیت و کارکردهای دولت 

  خلفی, کرامت؛ روستایی, یاسر؛ شهریاری, داریوش (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-08-23)
  زمینه و هدف: هر تحولی در مفهوم حاکمیت تأثیر مستقیم در کارکردهای دولت خواهد داشت. آنچه باعث اهمیت موضوع است تأثیر چهانی شدن بر مفهوم حاکمیت و کارکردهای دولت است.     مواد و روش ­ها: روش تحقیق  به­ صورت توصیفی- تحلیلی است. ...

 • بررسی قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران از دیدگاه قواعد فقهی 

  قریشی محمدی, فاطمه السادات؛ فغانی, رامین (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: اهمیت توجه به اصول دادرسی و لزوم رعایت آن‌ها ایجاب می‌کند تا قوانین و مقررات داوری در عین تبیین این اصول، ضمانت اجرای عدم رعایت آن‌ها را نیز پیش‌بینی نماید. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت اصول ...

 • آثار انتقال‌طلب در فقه امامیه، حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا 

  دولتی, تکتم سادات؛ اندرز, داود؛ امیرزاده جیرکلی, منصور (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: انتقال ­طلب یکی از موضوعات مهم حقوقی است که با توجه به مناسبات تجاری گسترده فرامرزی در عصر حاضر، در این مقاله تلاش شده از منظر فقه و حقوق موضوعه با رویکرد تطبیقی با اصول حقوق قراردادهای اروپا تبیین شود.مواد و ...

 • بررسی فقهی حقوقی آثاراقتصادی اطاله‌صدور و اجرای احکام مدنی 

  قاضی زاده, سامان؛ هاشمی زاده کهنی, سید علیرضا؛ خندانی, سید پدرام (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: اطاله‌ صدور و اجرای احکام مدنی از مسائل و چالش‌ها و به عبارت دقیق‌تر موانع تحقق عدالت در نظام قضایی است که ابعاد اقتصادی آن چندان مورد توجه  قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی آثار اقتصادی اطاله صدور و اجرای ...

 • قراردادهای هوشمند از منظر فقهی و کارکرد‌های آن‌ها در ایجاد اسناد، بازارهای مالی و سرمایه 

  قربانی کندسری, مسعود؛ محمدیان امیری, مهدی؛ رضوانی, علی (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: قراردادهای هوشمند از قراردادهای نوین در حقوق قراردادهاست. در این مقاله، به تحلیل کارکرد قراردادهای هوشمند در ایجاد اسناد پرداخته می‌شود. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده ...

 • مدیریت توسعه‌پایدار در کشورها از منظر حقوق بین‌الملل با تحلیلی بر فقه اقتصادی 

  رستمی, سارا (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: مدیریت توسعه پایدار از موضوعات مهم توسعه است که در سایه مفهوم توسعه پایدار، چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی مدیریت توسعه ‌پایدار در کشورها از منظر حقوق بین‌الملل با تحلیلی بر فقه ...

 • آینده پژوهی وقوع جرایم اقتصادی زنان متأثر از افزایش نقدینگی و فامیل بازی 

  اکبری, زهرا؛ شکرچی زاده, محسن؛ شکرچی زاده اصفهانی, احمدرضا؛ عطریان, فرامرز (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: افزایش جرایم اقتصادی و شیوه‌های مختلف تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از این جرایم و بحث زنان در این مقوله، با توجه به نقش و جایگاه حساس زنان در خانواده و جامعه باید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. از طرف دیگر ...

 • بررسی فقهی حقوقی تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط‌زیست در ایران 

  مالکی مقدم, هوشنگ؛ علائی, حسین؛ کریمی, خدیجه (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: اقتصاد محیط ‌زیست امروزه به‌ عنوان یک دانش جوان در دنیا شناخته می‌شود اما در سال‌های اخیر رشد شتابانی داشته است و توانسته بازارها و سیاست‌های اقتصادی­کارآمدی را برای کنترل و مدیریت­ مشکلات محیط ­زیستی ابداع ...

 • حقوق اقتصادی کودکان متولد شده از باروری مصنوعی از منظر فقه و حقوق اسلامی 

  طاهری, سودابه؛ افضل نژاد, ناصرعلی؛ اسدی, حسن (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: باروری مصنوعی از جمله موضوعات چالش برانگیز حقوقی، پزشکی و اخلاقی در دوره معاصر بوده است. با در نظر داشتن مخالفان این شیوه از باروری، موافقان این شیوه از نظر فقهی و حقوقی نیز قائل به حقوق اقتصادی برای کودکان ...

 • بررسی فقهی حقوقی جایگاه دانش اقتصادی در ثبات کشور 

  کرم زاده, پریا؛ جوادی, حسین (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: در دهه‌های اخیر عامل دانش و نوآوری نقشی کلیدی و تعیین‌کننده در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا کرده و دانش نیز به‌ عنوان یکی از عوامل تولید مهم مورد توجه است. هدف مقاله حاضر، بررسی فقهی حقوقی جایگاه دانش ...

 • بررسی تعهدات و مسئولیت قائم مقام تجاری در فقه، حقوق ایران و حقوق فرانسه 

  وفا, شایان؛ زارع, علی؛ مهرپور محمدآبادی, حسین (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: قائم مقام تجارتی یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت ایران است که چندان به آن پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت و تعهدات قائم مقام تجارتی در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شود.مواد ...

 • دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد 

  آبدار اصفهانی, مهدی؛ علی اکبری بابوکانی, احسان (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی بر حوزه ­های قضاوت، حقوق، اقتصاد، سیاست اثرگذار است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد است.مواد و روش­ ها: روش تحلیل مقاله حاضر تحلیلی ...

 • بررسی فقهی حقوقی تأثیر حق برخورداری از محیط‌زیست سالم بر توسعه اقتصادی 

  یزدان پناه, سعید؛ فیجان, محمدباقر (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: توسعه اقتصادی یکی از اهداف کشورهای مختلف است که تلاش برای تحقق آن عموماً با تخریب محیط ‌زیست همراه بوده است. این امر، حق بر محیط‌ زیست سالم را به‌ عنوان یکی از حقوق زیست‌ محیطی را با چالش اساسی مواجه کرده است. ...

 • اثر تعدیل کنندگی تجربه بر کیفیت حسابرسی در شرایط اقتصادی ایران 

  کریمی شهرکی, مهدی؛ پورعلی, محمدرضا؛ صمدی لرگانی, محمود (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: نقش و اهمیت کیفیت خدمات حسابرسی در زمینه گزارشگری مالی کیفیت منوط به دستیابی به کیفیت فرآیند حسابرسی است و توسعه اقتصادی در شرایط فعلی را مستلزم حسابرسی است و این مقوله در گرو کیفیت حسابرسی است. هدف این مطالعه ...

 • بررسی حقوق اقتصادی شهروندان از دیدگاه فقه امامیه با تأکید بردیدگاه آیت‌الله جوادی آملی 

  اسدی‌پور, سیدرضا؛ راعی, مسعود؛ اسدی کوه‌باد, هرمز (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: بحث در خصوص حقوق اقتصادی شهروندان از منظر فقهی از موضوعات مهم و اساسی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر تبیین رویکرد فقه امامیه نسبت به حقوق شهروندان به ویژه دیدگاه جوادی آملی در این خصوص ...

 • بررسی فقهی حقوقی مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات 

  نجادی ایجادکار, سهند؛ کاشانی, جواد؛ علومی یزدی, حمیدرضا (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات از موضوعات محل اختلاف در فقه است که از منظر حقوقی نیز محل بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی امکان و شرایط مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی ...

 • محاسبه بهره وری ،کارایی و اثر بخشی در بانکداری اسلامی (مطالعه موردی :بانک توسعه تعاون) 

  شریفی, حسن؛ هژبرکیانی, کامبیز؛ عسکری, فرید (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-08-23)
  زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد بانک‌ها اهمیت دارد. چرا که کمک می‌کند تا عملکرد خود را بهبود بخشند، ریسک‌های مالی را کاهش دهند و مناسب‌ترین استراتژی‌های رشد و توسعه را انتخاب کنند. به‌ همین دلیل، ارزیابی عملکرد بانک‌ها، سنجش ...

 • تحلیل اقتصادی عوامل مؤثر بر بحران آب در ایران با استفاده از روش پویایی سیستم 

  یوسفیان, ابراهیم؛ مکوندی, فواد؛ جمال منش, آرش؛ چناری, وحید؛ افروس, علی (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-08-23)
  زمینه و هدف: بحران آب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های عصر حاضر، نیازمند توجه جدی و اقدامات اساسی است تا پایداری منابع آب و امنیت آینده تضمین شود. هدف پژوهش حاضر، تحلیل اقتصادی عوامل مؤثر بر بحران آب با رویکرد پویایی سیستم ...

 • تغییرات اقلیمی سلاح نوین کشتارجمعی؛ از تئوری تا واقعیت 

  سلیمانی, فاطمه؛ سلیمانی, حسن؛ پورقصاب امیری, علی (دکتر احمدرضا خزائیIslamic Human Right Council of Iran, 2023-08-23)
  زمینه و هدف: جنگ و منازعه از آغاز تاریخ، جزئی از روابط بین ­الملل بوده است و صرف ­نظر از ریشه­ های وقوع جنگ­ ها، روش و تسلیحات مورد استفاده، متناسب با تحولات جامعه جهانی دست­خوش تغییر بوده ­اند. تغییرات اقلیمی از مهم­ترین ...

View more