دوره 9, 1,2

 

ارسال های اخیر

 • بررسی گروه‌های هدف در تبلیغات هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران 

  طالب, مهدی؛ فیروزآبادی, سیداحمد؛ ایمانی جاجرمی, حسین؛ صادقی, علیرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2008-03-20)
  عمده‌ترین سؤال این پژوهش این است که توجه به گروه‌های هدف در بین تبلیغات کاندیداهای منفرد، تشکل‌ها، گروه‌های اصلی سیاسی و منتخبین در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران به چه صورت بوده است؟ در این تحقیق جمعیت ...

 • مشکلات اجتماعی در اولویت ایران 

  رفیعی, حسن؛ مدنی قهفرخی, سعید؛ وامقی, مروئه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2008-03-20)
  به دلیل گستردگی، تنوع و فقدان طبقه‌بندی مشخص و مورد توافق درباره مشکلات اجتماعی برای تدوین هر برنامه مداخله اولویت‌بندی آن‌ها امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. این مقاله نتایج حاصل از طرح پژوهشی در این زمینه را ارائه می‌دهد. این ...

 • جامعه‌شناسی انزوای روشنفکران (نقد کنش‌های روشنفکران عصر مشروطه تا پایان سلطنت پهلوی اول) 

  زاهدی, محمدجواد؛ حیدرپور, محمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2008-03-20)
  پیدایش گروه روشنفکران در ایران و به‌دنبال آن آغاز جنبش روشنفکری با هدف نوسازی جامعه، به آستانه مشروطیت بازمی‌گردد .روشنفکران عصر مشروطیت تا پایان دوره پهلوی اول نقش تاریخی دوران‌سازی را به‌عهدهداشتند. آنان پیشگامان مدرنیته ...

 • مطالعه‌ای پیرامون رابطه قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی با استفاده از داده‌هایی در زمینه مصرف موسیقایی در شهر تهران 

  قاسمی, وحید؛ صمیم, رضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2008-03-20)
  در این مقاله جهت شناخت بیشتر ساز و کار تأثیر دو نظام اجتماعی و فرهنگی به بررسی ارتباط قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی پرداخته‌ایم. قشربندی اجتماعی را با تاسی از انگاره وبری با دو مؤلفه طبقه و پایگاه و مصرف فرهنگی را بااستفاده ...

 • تحلیل نشانه‌شناختی نهادهای اجتماعی در سینمای رسول صدر عاملی 

  صفری, فاطمه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2008-03-20)
  سینما از طریق فیلم به‌نحوی جامعه اطراف خود را به تصویر می‌کشد و در واقع گرایش‌های روحی، روانی و ضمیر ناخودآگاه جمعی را منعکس می‌سازد. فیلم‌ها با افشای نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه روحیات یک دوران را مجسم ...

 • بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی 

  چلبی, مسعود؛ موسوی, سیدمحسن (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2008-03-20)
  پژوهش حاضر کوشش می‌نماید ضمن مرور رویکردهای مختلف در باب شادمانی، با اتخاذ رویکردی جامعه‌شناختی به بررسی شادمانی بپردازد. در این مطالعه دو روش به‌کار گرفته شد. یکی روش پیمایش است که با انتخاب 386 نفر از شهرهای تهران، یزد، ...

 • نسبت «جامعه‌شناسیِ دین» با الهیات و کلام 

  شجاعی‌زند, علی‌رضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2008-03-20)
  در حالی کسب دانشِ الهیاتی ادیان در کنار دیگر علوم دین پژوهی به جامعه‌شناس دین توصیه می‌شود که ملزم است دریافت و اِظهارات خود را از آسیب‌های کلامی صیانت نماید. راه حل پوزیتیویستی تاکنون، اجتناب از الهیات برای مصون ماندنِ ...

 • درک معنایی پیامدهای ورود نوسازی به منطقه اورامان کردستان ایران به شیوه پژوهش زمینه‌ای 

  محمدپور, احمد؛ رضایی, مهدی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2008-03-20)
  بررسی حاضر به بازسازی معنایی پیامدهای نوسازی از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی می‌پردازد. رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی با تأکید بر بینش سازه‌گرایانه اجتماعی  بر این باور است که کنشگران اجتماعی نقش اصلی در ساخت و بازسازی زندگی ...