دوره 11, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • بازخوانی سروده‌ای از طاهره صفّارزاده با رویکردی به سبک‌شناسی نقشگرا 

  حاتمی, حافظ؛ جزایری, الهام (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-06-22)
  بازخوانی، ریخت‌شناسی و تحلیل آثار ادبی از منظر زبان‌شناسی نظام‌مند نقشگرا و سبک‌شناسی نقشگرای مایکل هالیدی، یکی از رویکردهای برجسته و کارآمد در فهم و تبیین متون است. در این نگاه و خوانش، بیشتر به کارکرد اجتماعی زبان توجّه ...

 • شگردها و فنون زبانی و بلاغی تضمین‌ شعر فارسی در کتاب کلیله‌و‌دمنه 

  کاردگر, یحیی؛ گلابیان, اکبر (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-06-22)
  نثر فنی بیش از آن‌که در اندیشة معنا باشد، به آرایش کلام می‌اندیشد و برای تزیین کلام از ظرافت‌های زبانی و بلاغی بسیاری بهره می‌گیرد. یکی از این ظرافت‌های زبانی و بلاغی، تضمین شعر در خلال نثر است. در کتاب کلیله‌ودمنه ...

 • موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزل های سلطان ولد 

  مشهدی, محمّدامیر؛ عابدکهخاژاله, علی؛ عبادی نژاد, لیلا (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-06-22)
  چکیده ازجمله عناصر مؤثر در حسن تأثیر و زیبایی شعر، زبان آهنگین و موسیقایی آن است. شاعران در اشعار خود برای تلقین و تأثیر کلام، بیش از هر عنصر شعری دیگر، از موسیقی بهره می‌برند. سلطان ولد‌ نیز به قدرت ...

 • آرایۀ تشخیص از نگاهی دیگر 

  موسویان, سیدشاهرخ (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-06-22)
  بدون شک تشبیه، قلب ادبیات است. ازآنجاکه آرایۀ «تشخیص» زیرساختی تشبیهی دارد، پرداختن به ابعاد گوناگون این آرایۀ ادبی همواره ارزشمند است. بلاغیون گذشته و معاصر همواره به گونه‌ای و هریک به‌اندازه‌ای دربارة «تشخیص» بحث کرده‌اند؛ ...

 • کارکرد‌های شناختی استعاره‌ در سیرالعبادالی‌المعاد سنایی 

  کریمی, مریم؛ سالمیان, غلامرضا؛ کلاهچیان, فاطمه (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-06-22)
  در رویکرد زبان‌شناسی شناختی، استعاره ابزاری فرازبانی‌ است که بر پیوند زبان و اندیشه تأکید دارد و جزء لاینفک زبان محسوب می‌شود. اهمیّت استعارۀ مفهومی که تجربۀ امور انتزاعی و توصیف‌ناپذیر در قالب امور محسوس و توصیف‌پذیر است، ...

 • شماره 27 متن تابستان 98 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-06-22)

 • بررسی عنوانِ داستان‌های جنگِ حوزة کودک و نوجوان (دهۀ شصت و هفتاد) 

  صالحی ساداتی, سیده ساره؛ راستگوفر, سید محمد؛ یوسفی, محمّدرضا؛ طاهری, فاطمه سادات (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-06-22)
  به‌دلیل اهمیت «عنوان» در خوانش و درک متن و نقش آن در کشف و تحلیل مفاهیم متن، بررسی این موضوع در آثار ادبی کاری شایسته است؛ ازاین‌رو توجه به عنوان هر داستان نیز نقش مهمی در شناخت درونمایه، موضوع و محتوای آنها دارد. در گزینش ...

 • طبیعت در قصه‌های عامیانۀ ایرانی از دیدگاه نقد بوم‌گرا 

  خراسانی, محبوبه؛ داودی مقدم, فریده (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-06-22)
  چکیده نقد بوم‌گرا از رویکردهای نسبتاً جدید در نقد ادبی است که دو پرسش بزرگ را مطرح می‌کند: یکی اینکه محیط زیست و طبیعت در شکل‌گیری هر اثر ادبی چه نقش یا نقش‌هایی برعهده دارند و دوم اینکه هر اثر ادبی ...

 • بررسی و تحلیل تشبیه در دیوان بدر چاچی 

  واثق عباسی, عبدالله؛ اتحادی, حسین (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-06-22)
  بدرالدین چاچی­ یکی از شاعران مشهور قرن هشتم هجری است که از محبوبیّت زیادی در هند برخوردار ­است. ویژگی ­اصلی شعر بدر، کاربرد زیاد صور خیال به­ویژه تشبیه و استعاره است. در این تحقیق براساس روش توصیفی-­تحلیلی، تشبیه که عنصری ...

 • رویکرد شرح التعرف به داستان حضرت آدم(ع) 

  فروغی مقدم, بهجت؛ اجیه, تقی (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-06-22)
  اهل معرفت در تدوین آثار خود از قرآن بسیار استفاده کرده و به تناسب موضوع، به‌صورت آشکار و پنهان، آیات، داستانها، واژه‌ها و اصطلاحات آن را به‌منظور استناد و استشهاد و معمولاً با دیدگاهی تأویلی در متن خود آورده‌اند. از میان ...

 • تفسیر غزلی از بیدل بر اساس نظریه ریفاتر 

  محمودزاده, یونس؛ مظفری, علیرضا؛ نزهت, بهمن (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-06-22)
  در تفسیر اشعار فارسی به‌ویژه متونی مانند غزلیّات بیدل که برپایة ابهام هنری پدید آمده‌اند، گاهی شیوه‌های سنتی کارساز نیست و موجب خستگی خواننده می‌شود. کاربست روش جدید در تحلیل این‌گونه متون، سبب می‌شود خواننده بتواند با شعر ...