دوره 10, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • بررسی نوآوری و کهن‌گرایی واژگانی در آثار برخی از روایت‌گران دفاع مقدس 

  درمیانی, افسانه؛ آقاحسینی, حسین (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-12-22)
  شاعران و نویسندگان برای بیان احساسات و منظور خود گاه از کلمات و اصطلاحات کهن در زبان و ادبیات فارسی بهره می‌برند (کهن‌گرایی) و گاه به نوآوری‌های متعدد در زمینة خلق واژه و ترکیب روی می‌آورند و بدین ترتیب دایرة واژه‌های خود ...

 • بررسی ارزش " تکرار " از دیدگاه مکتب صورتگرایی 

  احمدی بیدگلی, بهیه؛ قاری, محمدرضا (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-12-22)
  بحث تکرار یکی از مباحث مهم کتب بدیعی- بلاغی است که از دیرباز کانون توجه علمای بلاغت بوده است؛ ولی آنچنانکه باید و شاید ارزش موسیقایی آن را بررسی و تحلیل نکرده‌اند. البته بعضی از معاصران (شفیعی، شمیسا، وحیدیان، راستگو و ...

 • ساختار ساختارها در اشعار ‌ناصرخسرو با تکیه بر وجه غالب 

  ایروانی, محمدرضا؛ فلاح, غلامعلی؛ عباسی, حبیب الله؛ عبدالهیان, حمید (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-12-22)
  ساختار ساختارها در دیوان ناصرخسرو بر وجه غالب «خردگرایی» استوار است و تمام مایگان‌ها و ساختارهای کوچک و بزرگ در اشعار ناصرخسرو حول آن سامانمند می‌شوند یا از طریق تقابل با یکدیگر آن را تقویت می‌کنند و کارکرد اثبات مدّعای ...

 • بررسی انتقادی تطبیقی صنعت سجع در بلاغت فارسی و عربی 

  قربانی, سکینه؛ مرتضایی, سید جواد (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-12-22)
  سجع به‌عنوان یک آرایۀ بدیعی مبتنی بر آرایش لفظی و ظاهری، در اکثر آثار بلاغی عربی و فارسی مطرح شده است. هدف این مقاله این است که با نگاهی انتقادی و تطبیقی، تطور و تحول این صنعت را از دوران نخستین بلاغت­نویسی تا روزگار معاصر ...

 • بررسی ساختاری رمانس فارسی 

  الفت فصیح, سمیه؛ احمدی دارانی, علی اکبر؛ مالمیر, تیمور (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-12-22)
  در میان متون ادب فارسی، ده منظومه به نام‌های ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، خسرو و شیرین، هفت‌پیکر، شرف‌نامه و اقبال‌نامة نظامی گنجه‌ای، گل و نوروز و همای و همایون خواجوی کرمانی، ...

 • بررسی داستان شیر و گاو از کلیله‌ودمنه بر اساس نمود نحوی نظریه روایت‌شناسی تودوروف 

  شکری, یداله (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-12-22)
  «روایت‌شناسی» یکی از مفاهیم مربوط به تحلیل ادبی است که ریشه در ساختارگرایی دارد. در پژوهش‌های روایت‌شناسانه خواننده با شخصیت‌های داستان و اندیشه‌های آنان همسو می شود و با قواعد مشخص به نقد این آثار می پردازد. «تودروف» در ...

 • شمس قیس رازی و واکاوی نظرات او دربارة وزن و قافیه و هماهنگی اجزای شعر 

  قهرمانی, حجت؛ قلی یو, ترلان؛ نوروزی, یعقوب (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-12-22)
  شمس قیس رازی با اثر گرانقدر خویش، المعجم فی معاییر اشعار العجم، از بزرگ‌ترین منتقدان و ادبای ایرانی بعد از حمله خانمان­سوز مغول است. او در این اثر دیدگاه‌های انتقادی خود را در زمینة وزن، قافیه، الفاظ و واژگان در ...

 • تحلیل جایگاه تصویر رمانتیک در شعرهای دفاع مقدس سیدحسن حسینی 

  موسوی, سیده زهرا؛ فرزانه, فاطمه (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-12-22)
  روح مکتب رمانتیسم با انقلاب‌ها و دگرگونی‌های اجتماعی گره خورده است. نخستین بارقه‌های رمانتیسم به شیوة اروپایی در ادبیات فارسی، در گیرودار انقلاب مشروطه نمایان شده و انقلاب اسلامی و همچنین دفاع مقدس، بستری مناسب برای آن ...

 • شماره 25 متن زمستان97 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-12-22)