دوره 7, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • هنجاریابی، روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان دانش آموز 18-12 ساله شهر تهران 

  امرایی, مردان؛ خدایی, علی؛ شکری, امید؛ گراوند, فریبرز؛ طولابی, سعید (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2011-03-21)
  پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی و تعیین روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (BFNE ؛ لری، 1983) در گروهی از نوجوانان دانش آموز 18-12 (276 دختر و 224 پسر) شهر تهران اجرا شد که با روش نمونه گیری چند مرحله‌ای انتخاب ...

 • بررسی تفاوت‌های جنسیتی ترتیب ترجیح رنگ 

  امیری, شعله؛ امیری, شعله؛ اسعدی, سمانه؛ اکبری, صفورا (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2011-03-21)
  هدف پژوهش بررسی تفاوت‌های جنسیتی ترتیب ترجیح رنگ در کودکان 4- 10 ساله شهر اصفهان بود. بدین منظور 240 کودک (120 پسر و 120 دختر) به صورت تصادفی با روش نمونه گیری خوشه‌ای از مهدکودک‌ها ومدارس ابتدایی دو ناحیه آموزش و پرورش ...

 • رابطه خودشیفتگی و عزّت نفس با پرخاشگری و مقایسه تحولی آن در دختران نوجوان 

  پیوسته گر, مهرانگیز؛ یزدی, سیده منور؛ مختاری, لیلا (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2011-03-21)
  پژوهش حاضر از نوع همبستگی و علی مقایسه‌ای می‌باشد و هدف از آن بررسی رابطه سه ویژگی خودشیفتگی، عزّت نفس و پرخاشگری و مقایسه این رابطه در ابتدا، میانه و انتهای نوجوانی بود. نمونه پژوهش حاضر 531 دانش آموز دختر(راهنمایی= 171 ...

 • رابطه بین آگاهی نسبت به مواد روانگردان و مصرف آن در دانشجویان رشته‌های علوم انسانی 

  شعاع کاظمی, مهرانگیز (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2011-03-21)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آگاهی نسبت به مواد روانگردان و مصرف آن در دانشجویان انجام شد؛ نمونه آماری شامل 220 نفر ( 110 مرد و 110 زن )، که در محدوده سنی 25-19 سال بودند. سؤال اصلی تحقیق عبارت بود از: آیابین آگاهی ...

 • مقایسه نگرش به نقش جنسیتی ورابطه آن بارضایت از زندگی در کارمندان 

  بهرامی, هادی؛ کیانی, قمر؛ طارمیان, فرهاد (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2011-03-21)
  این پژوهش باهدف مقایسه نگرش کارمندان به نقش جنسیتی ورابطه آن بارضایت اززندگی انجام شد. دریک پژوهش مقطعی پیمایشی 160 کارمند به روش طبقه‌ای وخوشه‌ای از ادارات انتخاب شدند.برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه نگرش به نقش جنسیتی ...

 • بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری کودکان طلاق و عادی 

  سهرابی, فرامرز؛ یعقوبی, کژال؛ مفیدی, فرخنده (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2011-03-21)
  پژوهش حاضر باهدف بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری کودکان طلاق و عادی انجام شده بود. فرضیه اساسی عبارت بود از: اینکه میزان پرخاشگری کودکان طلاق بیشتر ازکودکان عادی است. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه‌ای بود، به منظور بررسی ...

 • اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر میزان اختلالات جنسی زنان 

  ذوالفقاری, معصومه؛ مولوی, حسین؛ کجباف, محمدباقر؛ صالح زاده, مریم (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2011-03-21)
  نارضایتی از زندگی جنسی در زنان بسیار شایع است و اختلالات جنسی در یک زن، اغلب پیامدی از بافت روانی اجتماعی جاری اوست. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری(CBT) بر میزان اختلالات جنسی زنان بوده است. 20 ...