دوره 5, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • ارزیابی شناختی، مقابله هیجان مدار با تعارضات خانواده و سلامت کودک: بررسی نظریه شناختی استرس در کودکان دبستانی 

  قره باغی, فاطمه؛ وفایی, مریم (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2009-12-22)
  هدف این مطالعه بررسی نقش ارزیابی شناختی کودک از تعارض میان والدین و مقابله هیجان مدار کودک با تعارضات خانواده در سلامت جسمی و روانی- اجتماعی کودک است. برای این منظور یک نمونه413 نفری ازدانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر ...

 • بررسی رابطه مؤلفه‌های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان 

  غفوری ورنوسفادرانی, محمدرضا؛ گل‌پرور, محسن (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2009-12-22)
  این پژوهش به منظور بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهّد سازمانی کارکنان شهرداری‌های مرکزی و مناطق شهر اصفهان طراحی شد. در این پژوهش تعداد 223 نفر از کارکنان شهرداری‌های مرکزی و مناطق شهر اصفهان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ...

 • رابطه بین سخت کوشی و مشکلات بین شخصی 

  بشارت, محمدعلی (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2009-12-22)
  سازه سخت کوشی چه تأثیری بر کاهش یا افزایش مشکلات بین شخصی دارد؟ هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سخت کوشی و مؤلفه‌های سه گانه آن یعنی تعهد، کنترل و مبارزه طلبی با مشکلات بین شخصی و جنبه‌های شش گانه آن شامل قاطعیت، مردم آمیزی، ...

 • بررسی رابطه هوش عاطفی با کیفیت زندگی و ابعاد آن 

  یوسفی, فریده؛ صفری, هاجر (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2009-12-22)
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هوش عاطفی بر کیفیت زندگی و ابعاد آن در گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز بود. برای این منظور، 403 دانشجو، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از ...

 • مطالعه تطبیقی نیازهای انتقالی دانش‌آموزان ایرانی و کانادایی با آسیب‌های بینایی 

  زندی پور, طیبه؛ دبیری اصفهانی, عذرا؛ ناهیدپور, فرزانه (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2009-12-22)
  در این پژوهش نیازهای تحصیلی - شغلی دانش‌آموزان نابینای ایرانی و کانادایی بررسی و با یکدیگر مقایسه شد. در این پژوهش، 60 دانش‌آموز نابینا و نیمه بینای دختر و پسر مجتمع‌های آموزشی نرجس، شهید محبی، و مجتمع آموزشی عبدالعظیم و ...

 • ادراک از ساختار کلاس و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه‌ای متغیرهای انگیزشی و شناختی 

  حجازی, الهه؛ نقش, زهرا؛ سنگری, علی اکبر (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2009-12-22)
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر واسطه‌ای متغیرهای انگیزشی (سود مندی ادراک شده، اهداف پیشرفت)و شناختی (راهبردهای خود نظم بخش)در رابطه بین ادراک از ساختار کلاس (وظایف انگیزشی، حمایت خود مختارانه و ارزشیابی تبحری) و پیشرفت ریاضی ...

 • اعتبار یابی و روایی مقیاس بهره همدلی برای دانش‌آموزان دبیرستانی 

  ابوالقاسمی, عباس (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2009-12-22)
  هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و اعتبار مقیاس بهره همدلی بود. نمونه این پژوهش 720 دانش‌آموز بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی از دبیرستان‌های شهر اردبیل در سال تحصیلی 86-85 انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از مقیاس بهره همدلی، ...