دوره 10, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن و درمان فراشناختی در دانشجویان با نشانه‌های افسردگی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی درباره نشخوار فکری و اجتناب تجربه‌ای 

  محمودی, غلامرضا؛ سپاه‌منصور, مژگان؛ حسنی, فریبا؛ محمدخانی, پروانه؛ سادات‌لاریجانی, زرین (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2014-07-23)
  شناخت‌درمانی مبتنی بر حضورذهن و درمان فراشناختی از درمان‌های موج سومی هستند که اثربخشی آن‌ها در دامنه‌ای از اختلال‌های روانی مختلف آزمون شده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی شناخت‌ درمانی مبتنی بر حضور ذهن و درمان فراشناختی ...

 • نقش والدین، همسالان، محیط آموزشی و رسانه‌ها در رشد هویّت ملّی نوجوانان و جوانان شهر تهران 

  پورشهریاری, مه‌سیما؛ خسروی, زهره؛ درویزه, زهرا؛ حسینی‌انجدانی, مریم (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2014-07-23)
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه رشد ابعاد هویّت ملّی و معرفی جنبه رفتاری آن به‌عنوان بعدی جدید و مقایسه روند تحولی این ابعاد و همچنین سنجش نقش والدین، همسالان، محیط آموزشی و رسانه‌ها در پیش‌بینی هویّت ملّی در اوایل و اواخر نوجوانی ...

 • بررسی رابطه شادکامی با جهت‌گیری مذهبی و شخصیت 

  آقایوسفی, علیرضا؛ علی اکبری دهکردی, مهناز؛ اسلمی, الهه (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2014-07-23)
  روان‌شناسی مثبت‌گرا طیف وسیعی از مفاهیم روان‌شناختی از جمله شادکامی را در بر می‌گیرد. در این پژوهش به‌منظور شناخت پیشایند‌‌هایی که با شادکامی پیوند نزدیکی دارد، جهت‌گیری مذهبی و شخصیت بررسی شد. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی و ...

 • اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر اضطراب زنان 

  اعتمادی, احمد؛ نصیرنژاد, فریبا؛ اسمخانی اکبری نژاد, هادی (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2014-07-23)
  هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر واقعیت درمانی گروهی بر اضطراب بود. طرح این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه زنان شرکت کننده در کلاس‌های روان‌شناسی خانه سلامت ...

 • بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی-ارتباطی بر رضایت شغلی کارکنان سایپا یدک 

  زندی پور, طیبه؛ عزیزی, الهه (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2014-07-23)
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی ـ ارتباطی بر رضایت شغلی کارکنان سایپا یدک بود. مهارت‌های ارتباط مؤثر، ابراز وجود و حل‌مسأله یا تعارض آموزش داده شد. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون و ...

 • بررسی کارایی آزمون 4عاملی شخصیتی کمپن (4DPT) 

  بخشی پور رودسری, عباس؛ سهرابی, فائزه؛ هاشمی نصرت‌آباد, تورج (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2014-07-23)
  هدف از مطالعه حاضر بررسی کارایی نسخه فارسی آزمون شخصیتی کمپن(4DPT) بود. بدین منظور نمونه‌ای با حجم 315 نفر از میان دانشجویان با دامنه سنی 26-18 ساله به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و از آن‌ها خواسته شد تا آزمون‌های ...

 • اثر‌بخشی روش توانبخشی روانی دوسا بر رفتارهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اتیسم 

  دادخواه, اصغر؛ محمد خانی, آیدا؛ بنی‌جمالی, شکوه السادات؛ پیوسته‌گر, مهرانگیز (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2014-07-23)
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش توانبخشی روانی دوسا بر بهبود رفتارهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اتیسم بود. از طرح پژوهشی تک آزمودنی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، کودکان مبتلا به طیف اختلالات اتیستیک در بنیاد خیریه ...