نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorطیب حسینی, سیدمحمودfa_IR
dc.contributor.authorانصاریان, نسرینfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T22:34:48Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T22:34:48Z
dc.date.available1399-07-08T22:34:48Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T22:34:48Z
dc.date.issued2018-03-21en_US
dc.date.issued1397-01-01fa_IR
dc.date.submitted2019-04-20en_US
dc.date.submitted1398-01-31fa_IR
dc.identifier.citationطیب حسینی, سیدمحمود, انصاریان, نسرین. (1397). معناکاوی واژه‌های «امرأة»، «نساء» و «زوج» در قرآن کریم و کاربست آن در تحکیم روابط زوجین. مطالعات اسلامی زنان و خانواده, 5, 51-69.fa_IR
dc.identifier.issn۲۶۷۶-۴۸۴۹
dc.identifier.urihttp://pubs.jz.ac.ir/article_86176.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/135635
dc.description.abstractبنیان خانواده در هر اجتماعی از ارزش خاصی برخوردار است و در آموزه‌های اسلامی خانواده جایگاه ویژه‌ای دارد. از میان واژه‌های مرتبط با روابط زوجین، سه واژه «امرأة، نساء و زوج» در قرآن کارکرد مهمی دارد. تک‌تک الفاظ قرآن بار معنای دقیق و خاصی داشته و تأثیر شگرفی در فهم مراد الهی و استنباط آموزه‌های اسلامی در شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی دارد. بررسی این سه واژه نیز در کشف دیدگاه قرآن در روابط زوجین اهمیت بسزایی دارد. در مقاله حاضر این سه واژه در لغت و قرآن با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده و عوامل مورد نظر قرآن در تحکیم روابط زوجین کشف شده است.یافته­ها نشان می­دهد که کاربرد واژه‌های «امرأة» و «نساء» در قرآن به روابط صرفاً مادی و جسمانی؛ اما کاربرد واژه «زوج» به هر دو جنبه روابط مادی و معنوی میان زوجین اشاره دارد. قابل توجه آنکه از منظر قرآن هر گاه میان زوجین سازگاری اخلاقی و اعتقادی وجود داشته و صاحب فرزند بوده یا امید و انتظار فرزندآوری میان آن‌ها بوده، خداوند کلمه زوج به کار برده است و هر گاه یکی از این دو آسیب دیده، واژه «إمرأة» به استعمال شده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherجامعة الزهرا (س)fa_IR
dc.relation.ispartofمطالعات اسلامی زنان و خانوادهfa_IR
dc.subjectروابط زوجینfa_IR
dc.subjectعوامل تحکیم خانوادهfa_IR
dc.subjectعدم ترادف در قرآنfa_IR
dc.subjectزوجfa_IR
dc.subjectامرأةfa_IR
dc.subjectنساءfa_IR
dc.titleمعناکاوی واژه‌های «امرأة»، «نساء» و «زوج» در قرآن کریم و کاربست آن در تحکیم روابط زوجینfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentنویسنده و مسئول ، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،استاد جامعه الزهراfa_IR
dc.contributor.departmentدانش پژوه سطح چهار تفسیر تطبیقی ،استاد جامعه الزهراfa_IR
dc.citation.volume5
dc.citation.spage51
dc.citation.epage69


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد