دوره 5, بهار و تابستان

 

ارسال های اخیر

 • بررسی تأثیر فردگرایی بر گفتمان عدم مداخله حاکمیت در الزام به حجاب 

  آهنگران, محمد رسول؛ افشار, اباذر (جامعة الزهرا (س), 2018-03-21)
  یکی از ویژگی مهم جامعه‌ مدرن در عصر کنونی، تشدید فردگرایی است که در فضای فرهنگی جامعه ایران تأثیر گذاشته است. تصور برخی از افراد جامعه ایران نسبت به رعایت پوشش اسلامی، از «تعهد اجتماعی داشتن» به سمت «فردی و شخصی انگاشتن» ...

 • حجاب زنان به مثابه مؤلفه قدرت نرم امنیت‌افزای حاکمیت دینی 

  علی اکبری بابوکانی, احسان؛ عسکری فر, هاجر سادات؛ آقاجانی اصفهانی, مرضیه (جامعة الزهرا (س), 2018-03-21)
  پوشش بانوان همواره با عنوان یکی از مسائل بسیار مهمِ مرتبط با مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه اسلامی مطرح شده است. مباحث حجاب در گستره جامعه‌شناسی، بیشتر به حیطه ارتباطات اجتماعی خرد معطوف بوده و کمتر به عنوان یک امر ...

 • بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی و تعارضات زناشویی در بین زوجین شهر قم 

  میر علی ملک, راضیه؛ حبیبی تبار, جواد؛ سالاری فر, محمدرضا؛ بشیری, ابوالقاسم؛ مجاهدی, مرتضی (جامعة الزهرا (س), 2018-03-21)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عوامل شخصیتی و تعارضات زناشویی در بین زوجین شهر قم با روش پیمایشی انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه تعداد 384 نفر از بین زوجین سازگار، ناسازگار و در حال طلاق، ...

 • الگوی اسلامی امنیت اقتصادی زنان خانه‌دار 

  غمامی, زهراسادات؛ علوی, سید یحیی (جامعة الزهرا (س), 2018-03-21)
  یکی از موضوعات مهم در سبک زندگی اسلامی، بحث نقش زنان در خانه و خانواده است. به‌رغم اهمیت فوق‏العاده نقش زنان خانه‌دار در اسلام، عدم کفایت حمایت‏های اقتصادی از آنان در نظام حقوقی کشور و تهاجم فرهنگی و سبک زندگی غربی سبب شده ...

 • معناکاوی واژه‌های «امرأة»، «نساء» و «زوج» در قرآن کریم و کاربست آن در تحکیم روابط زوجین 

  طیب حسینی, سیدمحمود؛ انصاریان, نسرین (جامعة الزهرا (س), 2018-03-21)
  بنیان خانواده در هر اجتماعی از ارزش خاصی برخوردار است و در آموزه‌های اسلامی خانواده جایگاه ویژه‌ای دارد. از میان واژه‌های مرتبط با روابط زوجین، سه واژه «امرأة، نساء و زوج» در قرآن کارکرد مهمی دارد. تک‌تک الفاظ قرآن بار ...

 • تأثیر تحولات اجتماعی بر سیاست‌گذاری حجاب 

  کلهر, سینا؛ رحمانی پور, ریحانه (جامعة الزهرا (س), 2018-03-21)
  جامعه ایران در سال‌های اخیر در موضوع حجاب شاهد تحولات عمیق و گسترده‌ای بوده است. حیات اجتماعی، ظرف مکانی تحقق سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی است. این سیاست‌ها در همان حال که از نظام ارزشی جامعه نشئت می‌گیرد، در بستر حیات اجتماعی ...