مرور دوره 12, بهار 99 - مسلسل 43 بر اساس تاریخ انتشار

 • بررسی تطبیقی رابطه کمال جلا و استجلای الهی با انسان کامل در مکتب ابن‌عربی و مکتب وحی 

  یزدان‌پناه, سیدیدالله؛ گرجیان عربی, محمد مهدی؛ محمدی, صدیقه (دانشگاه باقرالعلوم علیه‌ السلام, 2020-06-21)
  «جلا» و «استجلا» دو اصطلاح عرفانی است که ناظر به نظام هستی‌شناختی است و همه تعین‌های حقانی و خلقی را شامل می‌شود. «جلاء» ظهور و جلوه ذات خداوند متعال برای خودش و در خودش و «استجلا» ظهور و جلوه ذات حق برای خودش و در تعینات ...

 • بررسی انتقادی «ازخودبیگانگی فلسفی» از منظر یاسپرس با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی 

  عبدی, حسن؛ قمی, محسن؛ عطائی, علی (دانشگاه باقرالعلوم علیه‌ السلام, 2020-06-21)
  ازخودبیگانگی یکی از مهمترین مسائل انسان‌شناختی عصر حاضر است که پژوهش دربارة آن نیازمند‌ فهم درست مبانی فلسفی و انسان‌شناختی آن است. این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی – انتقادی به بررسی انتقادی دیدگاه یاسپرس در زمینة ...

 • بررسی پدیدارشناسی در فیزیک کوانتومی و حکمت صدرایی 

  سخاوتیان, سیدامیر؛ پارسانیا, حمید؛ عبداله زاده, مسعود (دانشگاه باقرالعلوم علیه‌ السلام, 2020-06-21)
  تفسیر کپنهاگی فیزیک کوانتومی متأثر از مبانی فلسفی پدیدارشناختی، با دوگانه‌انگاری پدیده و پدیدار، پدیدارشناسی فیزیک کوانتومی را مطرح کرد که حاصل آن نیز ذاتی بودن شانس و احتمال حاکم بر طبیعت است. لذا نتایج آزمایش‌های مربوط ...

 • بررسی ابعاد وجودی انسان از دیدگاه شهید مطهری و ژان پل سارتر 

  کتابی, میرزاعلی؛ شیروانی, علی؛ سجادی‌فر, سیدمهدی (دانشگاه باقرالعلوم علیه‌ السلام, 2020-06-21)
  شناخت انسان و ویژگی‌های او همواره دغدغه اندیشمندان بوده و هست؛ شهید مطهری، متفکر برجستة اسلامی در دورة معاصر، و ژان پل سارتر، متفکر اگزیستانسیالیست معاصر، علاقة بسیاری به بررسی مسائل مربوط به وجود انسانی داشتند. با توجه ...

 • بررسی جوهر و عرض از دیدگاه ملاصدرا و عرفان نظری 

  ساری عارفی, معصومه سادات؛ جوارشکیان, عباس (دانشگاه باقرالعلوم علیه‌ السلام, 2020-06-21)
  از منظر عرفان نظری و حکمت متعالیه به‌ویژه بر مبنای وحدت شخصی وجود، ماهیت، احکام آن، نسبت ماهیت با وجود و مسائل مترتب، تصویر متفاوتی از مکاتب فلسفی پیشین به‌ویژه مشاء می‌یابد. بالتبع جوهر و عرض نیز که از مقولات ماهوی هستند ...

 • بررسی رویکرد ویلیام آلستون در توجیه باور دینی؛ آثار و نتایج الاهیاتی و معرفتی 

  رضائی, حسن؛ موسوی, سید محمود (دانشگاه باقرالعلوم علیه‌ السلام, 2020-06-21)
  توجیه معرفت و باور دینی و فرایند آن از جمله مباحث مهم در معرفت شناسی دینی است. از جمله راه‌هایی که در دوره معاصر برای توجیه باور دینی از سوی برخی فیلسوفان دین ارائه شده است، تجربه دینی است. در این روش، تجربه دینی، نقش باور ...

 • سویه‌های معرفت‌آفرینی فضایل در حکمت صدرایی 

  جوادپور, غلامحسین (دانشگاه باقرالعلوم علیه‌ السلام, 2020-06-21)
  یکی از محورهای پژوهش در معرفت‌شناسی غربی و دینی در دهه‌های گذشته، ارزیابی نقش فضایل ـ اعم از اخلاقی و فکری ـ بر معرفت است و نظریه‌پردازان زیادی، از نوع و میزان اثرگذاری فضایل فکری و اخلاقی بر معرفت سخن گفته‌اند. از مبانی ...

 • بررسی و نقد روش کلامی اقبال لاهوری 

  سلمانیان, حسنعلی (دانشگاه باقرالعلوم علیه‌ السلام, 2020-06-21)
  اندیشمندان مسلمان همواره با شیوه‌های مختلف از دین دفاع کرده‌اند. اقبال لاهوری یکی از همین اندیشمندان است که تکاپوی بسیاری نمود تا دین را در عصر جدید احیاء و بازسازی کند. این پژوهش با شیوه توصیفی - انتقادی سعی می‌کند روش ...