مرور دوره 15, شماره 56 بر اساس تاریخ انتشار

 • تهدیدات سایبری و تأثیر آن بر امنیت ملی 

  خلیلی‌پور رکن‌آبادی, علی؛ نورعلی وند, یاسر (پژوهشکده مطالعات راهبردی, 2012-08-22)

 • بهبود پیش‌بینی در تحلیل اطلاعاتی؛ مطالعه موردی بی‌ثباتی سیاسی خاورمیانه 

  محمدی‌لرد, عبدالمحمود (پژوهشکده مطالعات راهبردی, 2012-08-22)
  در این مقاله سعی شده است مدل‌های پیش‌بینی برخی سازمان‌های اطلاعاتی در خصوص بی‌ثباتی سیاسی مورد آزمون علمی قرار گرفته و علل ناکارآمدی آنها در پیش‌بینی دقیق تحولات خاورمیانه تبیین شود. مطابق فرضیه مقاله، مدل‌های پیش‌بینی ...

 • نقش سازمان‌های اطلاعاتی در ارتقای قدرت نرم کشور 

  گلشن‌پژوه, محمودرضا (پژوهشکده مطالعات راهبردی, 2012-08-22)
  سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی، نقش بالقوه و بالفعل عمیقی در ارتقا و بهره‌بری از منابع اقتدار نرم کشور بر عهده دارند. در این خصوص می‌توان از طریق برخی شواهد، به ‌یقین (و یا با درصدی بالا) از دخالت و خط‌دهی نهادهای اطلاعاتی ...

 • تحول مفهوم پنهان‌کاری: از ویژگی‌ هستی‌شناختی تا ابزاری برای فعالیت اطلاعاتی 

  سالارکیا, غلامرضا (پژوهشکده مطالعات راهبردی, 2012-08-22)
  در مقاله پیش رو، پس از آنکه دلایل پنهان‌کاری در دولت‌ها، به ویژه در سازمان‌های اطلاعاتی تبیین می‌شود، این سؤال مطرح می‌گردد که در حال حاضر، پنهان‌کاری چه بخشی از هویت اطلاعات را به خود اختصاص داده و چه جایگاهی در اطلاعات ...

 • فناوری و قدرت اطلاعاتی:‌ از افزایش شناخت تا ارتقای توان کنترل 

  قاضی‌زاده, علیرضا (پژوهشکده مطالعات راهبردی, 2012-08-22)
  قدرت اطلاعاتی از جمله مؤلفه‌های مهم در سازمان‌های اطلاعاتی است که عوامل متعددی در ارتقاء آن دخالت دارند. این نوع قدرت تابعی از شناخت و کنترل است. منابع تولیدکننده، فرآیند توزیع و نحوه به کارگیری (عاملیت) قدرت، محورهای کلیدی ...

 • سازمان‏های اطلاعاتی و تولید علم بومی 

  فاضل, سید طه (پژوهشکده مطالعات راهبردی, 2012-08-22)
  تولید علم بومی، حاصل فرایندی است که در آن مسائل بومی بنیان فعالیت‏های علمی را پی‏ریزی می‏نماید. شناخت مسائل بومی در این رویکرد، اولین قدم در ساحت تولید علم بومی است. علاوه بر شناخت مسائل بومی، گردآوردی داده‌ها و اطلاعات ...

 • اطلاعات به مثابه علم 

  میرمحمدی, مهدی (پژوهشکده مطالعات راهبردی, 2012-08-22)
  نوشتار حاضر به دنبال بررسی ایده «علمی‌بودن یا امکان مطالعه علمی اطلاعات» است. نویسنده در پاسخ به پرسش پژوهش، با طرح دو فرضیه تشابه روش‌شناختی اطلاعات و علم و هم‌سانی هستی‌شناختی این دو، مدعی علمی‌بودن فرایند تولید شناخت ...