دوره 10, شماره 36

 

ارسال های اخیر

 • ارزیابی بازتاب هرمنوتیک توحیدی و نظریه دوحرکتی در آراء تفسیری امینه ودود 

  حاجی زاده, مهین؛ جهانگیری اصل, محمد (دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه علامه طباطبایی, 2019-03-21)
  در مکاتب و نظریه‌های ادبی معاصر، معنا را اغلب مولود قدرت قرائت تفسیری خواننده می‌دانند که این رویکرد بیشتر برگرفته از آرای اندیشمندان غربی به نسبت متون مقدس است. متفکران اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. امینه ودود ...

 • تحلیل معناشناختی همنشینی "وهن"، "ضعف" و "استکانت" در آیۀ 147 سورۀ آل‌عمران بر مبنای طرح مولفه‌های معنایی 

  راستگو, کبری؛ مهدیزاده, مرضیه (دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه علامه طباطبایی, 2019-03-21)
  کاربست طرح "مولفه‌های معنایی" به عنوان یکی از طرح‌های نوین در مطالعات معناشناختی علوم قرآنی، نقش بسزایی در دستیابی به معانی دقیق واژگان این کتاب الهی و شناخت انسجام و ارتباط سیستماتیک مفاهیم آن دارد. با توجه به مسالۀ ...

 • بازپژوهی مشروعیت قراردادهای نوپدید با تاکید بر آیه شریفه «أوفوا بالعقود 

  آهنگران, محمد رسول؛ امساکی, نوید (دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه علامه طباطبایی, 2019-03-21)
  با پیچیده‌تر شدن و گسترش روابط انسان‌ها، عقود و قراردادهای نوینی پدید می‌آیند که ارتباطات بشر را تحت سلطه خود قرار می‌دهند. پرداختن به عقود نوظهور از مباحث مهم فقه و حقوق اسلامی به شمار می‌رود که در حقوق، با عنوان اصل ...

 • نهادینه‌سازی فرهنگ نماز بر اساس سیر نزول آیات 

  روستایی, زینب؛ کوهکن, طاهره (دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه علامه طباطبایی, 2019-03-21)
  از جمله موضوعاتی که از اولین سوره نازل شده بر پیامبر تا اواخر نزول آیات پیوسته به آن پرداخته شده بحث نماز است. قرآن برپایی نماز را یکی از صفات مؤمنان برمی‌شمرد. با توجه به مشرک بودن مردم عربستان، آیات باید هماهنگ با حال ...

 • اخلاق جنسی قبل از ازدواج در قرآن و عهدین 

  شریفی, عنایت الله (دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه علامه طباطبایی, 2019-03-21)
  چکیده: یکی ازمهم ترین مسایل اخلاق جنسی ، اخلاق جنسی قبل از ازدواج می باشد که در قرآن و عهدین مورد توجه قرار گرفته است و در این مورد شباهت ها و تفاوتهایی دارند براین اساس این پژوهش در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی ...

 • نسبت‌سنجی اهداف قرآن و اهداف علوم انسانی با رویکرد نقد تباین هدفی 

  اسدی نسب, محمدعلی (دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه علامه طباطبایی, 2019-03-21)
  به شهادت آیات فراوان قرآن، هدف دین اسلام و قضایای محتوایی آن، منحصر به قضایای توصیفی و ارزشی در بُعد فردی و اخروی انسان‌ها نیست، و قلمرو آن همه آنچه در سعادت یا شقاوت انسان تاثیری دارد را فرامی‌گیرد؛ چنین گستره‌ای، ضرورت ...

 • معنا شناسی «اغواء» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی 

  ابراهیمی, ابراهیم؛ دست رنج, فاطمه (دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه علامه طباطبایی, 2019-03-21)
  تحلیل معنایی واژگان و شناخت روابط مفهومی بین آنها، یکی از راه‌های دست‌یابی به دقایق معناست، این امر در رابطه با قرآن کریم که از سطوح معنایی متعددی برخوردار است و چینش واژگان آن در نهایت انسجام بوده ضرورتی ویژه می‌یابد. در ...