دوره 1, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • جاذبه‌های عشق در صدا و سیمای شیرین 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه رازی, 2012-12-21)
  چکیده: در منظومۀ عاشقانۀ خسرو و شیرین، دو رابطۀ عاشقانه روایت می­شود که از گونۀ عشق مجازی (عشق زمینی) است. نخست عشقی که میان خسرو و شیرین شکل می­گیرد و دیگری دلبستگی یک سویۀ فرهاد ...

 • کاربرد خویشکاری‌های مذهبی به عنوان نیروهای یاریگر در داستان مهر و ماه 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه رازی, 2012-12-21)
  چکیده: داستان مهر و ماه یکی از قصّه­های ادبیّات عامیانۀ فارسی است که به دو صورت نظم و نثر باقی مانده­است. جمالی دهلوی و حسینی شیرازی دو روایت منظوم در قالب مثنوی از آن ارائه داده­اند و روایت منثور ...

 • تمثیل و مضمون دو مولّفة سبک رمان نفرین زمین 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه رازی, 2012-12-21)
  چکیده:    آل­ احمد از نویسندگان تمثیل‌گراست و دو اثر داستانی سرگذشت کندوها و نون و القلم شاهد این مدّعا هستند. رمان نفرین زمین نیز اثری تمثیلی و مضمونِ سطح تمثیلی آن بازگویی علل ...

 • بررسی کارکرد گفت‌وگو در آثار اسماعیل فصیح 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه رازی, 2012-12-21)
  چکیده: گفت وگو، به عنوان یکی از عناصر اساسی داستان نقش مهمّی در ایجاد ارتباط میان اشخاص داستانی، افشـای درون شخصیّـت­ها، گسترش طرح و عمل داستانی ایفا می­کند. زمانی که وقایع با این شیوه روایـت می­شوند، ...

 • مقایسۀ تطبیقی داستان لیلی و مجنون با ایزوت و تریستان 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه رازی, 2012-12-21)
  در این جستار از منظر بررسی تطبیقی به دو داستان لیلی و مجنون نظامی و تریستان و ایزوت ژوزف بدیه فرانسوی پرداخته شده است. بدین منظور در ابتدا با نگاهی اجمالی به زندگی و آثار مؤلّفان، سیرکلّی داستان­ها و خلاصۀ ...

 • نقد جامعه‌شناختی رمان سال‌های ابری از علی اشرف درویشیان 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه رازی, 2012-12-21)
  چکیده: جامعه شناسی ادبیّات دانشی نوپا و میان رشته­ای است که در آن تأثیر جامعه بر ادبیّات و برعکس، تأثیر ادبیّات بر جامعه مورد بررسی قرار می­گیرد. رمان بیش از هر اثر دیگری، تحت تأثیر اوضاع و شرایط جامعه ...

 • رابطۀ حکایت‌های بهارستان با متون فارسی پیش و پس از آن 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه رازی, 2012-12-21)
  چکیده: بهارستان کتابی است که جامی آن را در سال 892 هـ.ق. به شیوۀ گلستان نگاشت. این کتاب سرشار از حکایات و داستان­هایی است که جامی فراخور موضوع روضه­های هشت­گانه، آنها را به کار برده است. ...