دوره 1, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • پیامدهای اجتماعی مهاجرت سلجوقیان به خراسان (416 ـ 433 ق/ 1025 ـ 1041م) 

  رحمتی, محسن (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2011-08-23)
  ترکمن‌های سلجوقی بخشی از قبایل اغوز در شمال رود سیحون بودند که بعد از گرویدن به اسلام، در نیمۀ دوم قرن 4ق، به ماوراءالنهر و در اوایل قرن 5ق به خراسان کوچ کردند. مهاجرت ترکمن‌های سلجوقی به خراسان، از تحولات عمده و اثر‌گذار ...

 • دگرگونی نظام قشربندی اجتماعی در ایران از سقوط ساسانیان تا پایان امویان 

  ساسان‌پور, شهرزاد؛ مفتخری, حسین (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2011-08-23)
  ورود اسلام به ایران دگرگونی‌هایی در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران به وجود آورد و بخشی از قشربندی اجتماعی ایران دستخوش دگرگونی شد. این پژوهش صرفاً تأثیر ورود دین اسلام بر قشربندی اجتماعی ایران را از سقوط ساسانیان تا سقوط ...

 • پدیدة رستم‌التواریخ؛ تأملی بر شخصیت محمّد‌هاشم آصف و اثر تاریخی او 

  فیّاض انوش, ابوالحسن (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2011-08-23)
  رستم‌التواریخ و رستم‌الحکما دو ترکیب بدیع‌اند که نه در میان عناوین کتاب‌های تاریخی فارسی می‌توان ترکیب ظاهراً بی‌مسمّایی هم‌چون رستم‌التواریخ یافت و نه هیچ حکیمی برای معرفی خود از واژة «رستم» مدد ...

 • بررسی جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان ایالت کردستان1 در آغاز سدۀ 14ق/20م 

  زارعی مهرورز, عباس (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2011-08-23)
  آغاز سدۀ 14ق/20م دورانی سخت برای ایران و به‌ویژه کردستان محسوب می‌شود. بحران‌ شورش‌های عشایری پس از انقلاب مشروطه، عوامل بازدارندة محلی و پیامدهای وخیم جنگ جهانی اول در کردستان، سبب شد که در آنجا شرایط ویژه‌ای ایجاد شود ...

 • رواج تنباکو در قلمرو بابریان 

  نوروزی, جمشید (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2011-08-23)
  این نوشتار به بررسیِ رواج تنباکو در قلمرو تیموریان هند می‌پردازد. در این مقاله، با اتکا به اطلاعات موجود در منابع تاریخی و با رویکردی توصیفی ـ تشریحی، چگونگی مواجهه چند شاه مقتدر این سلسلۀ با مسئله رواج تنباکو مورد مطالعه ...

 • تحلیل و توصیف نظام مدیریت شهری اصفهان در صدر مشروطه 

  دهقان نیری, لقمان؛ رجایی, عبد‌المهدی (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2011-08-23)
  هم‌زمان با انقلاب مشروطیت نهادی به نام بلدیه، برای پُر‌کردنِِِِِِِ خلأ مدیریت شهری، در بیشتر شهرهای کشورمان برپا شد. این نوشتار با مراجعه به منابع عصر مشروطه، روند شکل‌گیری و آغاز به کار ادارة بلدیة اصفهان، بسترهای اجتماعی، ...

 • تمرکز جمعیتی یهودیان در شهرهای ایران؛ از عصر سلجوقی تا حملة مغول 

  ذیلابی, نگار (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2011-08-23)
  باوجود اطلاعات شایان‌توجهِ جمعیت‌نگاشتی یهودیان قلمرو عربی از صدر اسلام، اطلاعات زیادی دربارة پراکندگی جمعیتی یهودیان در ایران بعد از اسلام تا دورة سلجوقی وجود ندارد. اما، وجود اطلاعات بیشتر پیرامون این دوره تا حملة مغول، ...