دوره 4, شماره 12

 

ارسال های اخیر

 • نقش سامانه‌های تصمیم‌یار سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران‌های آینده 

  همت, حمید؛ فرهادی, علی؛ خادم دقیق, امیرهوشنگ (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2019-05-22)
  پیشگیری و مهار بحران قبل از هر چیز مستلزم اتخاذ تصمیم‌های مؤثر بر اساس اطلاعات صحیح و ساختاریافته است که به‌سرعت و با سهولت در دسترس تصمیم­گیرندگان قرار گیرد؛ بنابراین هرچه اطلاعات مطلوب­تر، جامع‌تر و در زمان واقعی باشد و ...

 • الگوی بومی آینده‌پژوهی در ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فرآیندی 

  اوجاقی, علی (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2019-05-22)
  از آنﺟﺎ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه­ﭘﮋوﻫﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی آﯾﻨـﺪه را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻠﻘﯽ میﮔﺮدد. با توجه به اینکه یک الگوی بومی از فرآیند آینده‌پژوهی در آجا با رویکرد فرآیندی ...

 • شناسایی و بررسی عؤامل کلیدی مؤثر بر توانمندی‌های مدیریت پروژه‌های تحقیق و توسعه آینده در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوافضا 

  عصاری, محمد حسین؛ خمسه, عباس؛ رادفر, رضا؛ شادنوش, نصرت‌اله (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2019-05-22)
  رقابت‌های روزافزون جهانی، شرکت‌ها و صنایع را به سوی یافتن راه‌حل‌های نوین برای بقا و حفظ بازار سوق می‌دهد. به این منظور شرکت‌ها سعی دارند تا بر فعالیت‌های نوآورانه مانند پروژه‌های تحقیق و توسعه بیشتر سرمایه‌گذاری کنند و ...

 • ارائه الگوی آماد و پشتیبانی متناسب با نوع و ماهیت تهدید‌های آینده 

  ویسی, امید؛ حیدری, جعفر؛ رزمی, جعفر؛ شهسواری, مهرداد (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2019-05-22)
  برای راهبردهای آینده‌نگر در حوزه آماد و پشتیبانی، مستلزم شناخت هر چه بیشتر ویژگی‌های آماد و پشتیبانی و اولویت‌بندی آن می‌باشد. در حال حاضر با توجه به ظهور الگووارههای جدید و تأثیر آن بر سازمان‌های نظامی به‌ویژه در حوزه ...

 • ارائه مدل جامع برنامه‌ریزی سناریویی با رویکرد پیش‌نگری 

  نصیری, محمدرضا؛ جبل عاملی, محمدسعید؛ علی احمدی, علیرضا (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2019-05-22)
  برنامه‌ریزی سناریویی، ابزاری برای مواجهه با عدم‌قطعیت‌های محیطی است و از دهه 1950 تاکنون، روش‌های علمی متعددی در دسته‌بندی‌های مختلف از جمله گذشته‌نگری، پیش‌نگری و پس‌نگری، کیفی و کمّی، قیاسی و استقرایی، غیرمشارکتی و ...

 • آینده‌پژوهی در پهپاد کواد‌روتور به کمک کنترل فازی و ازدحام ‌ذرات 

  ایوبی, علی؛ غفاری, حمید رضا (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2019-05-22)
  هواپیما بدون‌سرنشین (پهپاد) به وسایل پرنده­ای اطلاق می­گردد که از راه دور و یا توسط خلبان ‌خودکار داخلی هدایت و کنترل می­گردد. آن‌ها می­توانند تجهیزات مختلفی نظیر دوربین­ها، سنسورها و وسایل ‌ارتباطی را حمل کنند، این پرنده­ها ...