دوره 1, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • شناسایی و ارزیابی ریسکهای بحرانی در پروژه‌های HSR از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در کشورهای در حال توسعه 

  مکی آبادی, سیدرضا؛ بهنیا, کامبیز؛ اکبری, علی (انجمن مهندسی سازه ایرانIranian Society of Structrual Engineering (ISSE), 2015-02-20)
  مشارکت عمومی – خصوصی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح گسترده‌ای به منظور انجام پروژه‌های متعدد در بخشهای حمل و نقل، سلامت و نیروگاهها مورد استفاده قرارگرفته است. پروژه‌های راه آهن سریع ...

 • تخصیص کمی ریسک در پروژه های ساخت با رویکرد نظریه بازی های همکارانه 

  نصیرزاده, فرنا؛ روح پرور, مهدی؛ مازندرانی زاده, حامد (انجمن مهندسی سازه ایرانIranian Society of Structrual Engineering (ISSE), 2015-02-20)
  در فرایند تخصیص ریسک، دادن مسئولیت کامل برخی از ریسک‌ها به پیمانکار درست نمی‌باشد، چرا که باعث اتخاذ برخی سیاست‌های تدافعی از طرف پیمانکار از قبیل کاهش کیفیت و روی آوردن بهدعاوی و دادخواهی ...

 • استفاده مستقیم از نتایج شبیه سازی زلزله در تحلیل خطر احتمالاتی وابسته به زمان مطالعه موردی تهران 

  حاجی محمّدی, بابک؛ زعفرانی, حمید؛ قلندرزاده, عباس (انجمن مهندسی سازه ایرانIranian Society of Structrual Engineering (ISSE), 2015-02-20)
  در تحلیل خطر مرسوم برای برآورد عدم قطعیت موجود در حرکت زلزله به طور متداول از روابط کاهندگی استفاده می شود. این روابط کاهندگی معمولا با استفاده از شتابنگاشتهای زلزله هایی که در گذشته واقع شده  و ثبت گردیده اند، به دست ...

 • اثرات اندرکنش و حرکت گهواره‌ای به سبب تسلیم شدن کف ستون ها بر روی پاسخ سازه های فولادی 

  هوائی, غلامرضا؛ موبدی, احسان (انجمن مهندسی سازه ایرانIranian Society of Structrual Engineering (ISSE), 2015-02-20)
  در روند معمول برای طراحی سازه‌ها معمولا از تغییرمکان قائم تکیه‌گاه‌ها و اثر اندرکنش سازه و خاک صرف نظر شده و تکیه‌گاه‌ها صلب فرض می‌شوند، در حالی که حین وقوع زلزله، سازه معمولا دچار حرکت گهواره‌ای شده و فرض گیردار بودن ...

 • ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرکرد 

  رضویان امرئی, سید علی؛ قدرتی امیری, غلامرضا؛ زینلی راستابی, صفدر (انجمن مهندسی سازه ایرانIranian Society of Structrual Engineering (ISSE), 2015-02-20)
  پیشرفت علوم مهندسی زلزله باعث شده که تا حدودی بتوان شدت زلزله احتمالی در مناطق مختلف را پیش بینی کرد. اما هنوزتشخیص این موضوع امکان پذیر نشده است. بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا بتوان کمترین تلفات ...

 • ارزیابی روش‌های پیشرفته تحلیل استاتیکی غیرخطی 

  شایانفر, محسنعلی؛ زارع بیدکی, رضا (انجمن مهندسی سازه ایرانIranian Society of Structrual Engineering (ISSE), 2015-02-20)
  روش‌های استاتیکی غیرخطی بدلیل سادگی به عنوان یکی از محبوبترین ابزارهای تحلیل در برآورد تقاضای سازه می‌باشند. این رویکردها یک نمایش گرافیکی موثر از پاسخ کلی سازه از طریق منحنی پوش اور ارائه می‌دهند. این نوع از نمایش ...

 • فرست مطالب و سر مقاله 

  هوائی, غلامرضا (انجمن مهندسی سازه ایرانIranian Society of Structrual Engineering (ISSE), 2015-02-20)