دوره 2, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • قومیت از منظر سیاستهای هویت 

  سیدامامی, کاووس (دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq University, 2006-09-23)
  چکیدهدر تبیین مسائل قومی در ایران غالباً روابط میان اعضای گروههای قومی با اعضای جامعۀ بزرگ‌تر نادیده گرفته می‌شود و بر نقش فرایندها و ساختارهای کلان و نیز سوءاستفاده خارجی و نخبگان قومی از تفاوتهای قومی تأکید می‌شود. ...

 • بازسازی اندیشۀ دینی و تأثیر آن بر گفتمان سیاسی شیعه در ایران معاصر (با تأکید بر دیدگاه شهید مطهری(ره)) 

  درخشه, جلال (دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq University, 2006-09-23)
  چکیدهبازسازی اندیشۀ دینی یکی از مؤلفه‎های اساسی گفتمان دینی- سیاسی ایران معاصر به شمار می‎آید که در جهت تجدید حیات دینی و کارآمدتر کردن دین صورت پذیرفته است. این بازسازی متضمن اهدافی چون تعمیم اندیشۀ دینی برای ایفای ...

 • چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی‌ با نگاهی به تجربۀ جمهوری اسلامی ایران 

  خواجه سروی, غلامرضا (دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq University, 2006-09-23)
  چکیدهرقابت سیاسی از موضوعات پذیرفته‌شده در نظام جمهوری اسلامی است. ثبات سیاسی نیز ذهن‌مشغولی عمدة کسانی است که به تداوم حیات نظام سیاسی علاقه‎مندند. این مقاله در پی آن است که برای تحلیل پیوند دو مؤلفۀ رقابت سیاسی و ...

 • جمهوری اسلامی ایران و پست- مدرنیسم 

  جاوید, محمدجواد (دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq University, 2006-09-23)
  چکیدهدر نگاه اول بررسی روابط پست- مدرنیسم و جمهوری اسلامی رابطۀ غریب و دست‌نیافتنی تلقی می‌شود. اما بازخوانی روابط دین و مدرنیسم به مثابه دو عنصر مؤثر در طرز تلقی ما از یک جامعۀ پست- مدرن، این امکان را به ما داده است ...

 • تحولات راهبردی در منطقة خلیج فارس؛ رویکردی سیاسی- امنیتی 

  جالینوسی, احمد (دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq University, 2006-09-23)
  چکیدهبعد از پایان دوران صلح بریتانیایی و شروع عصر صلح آمریکایی، ایالات متحده نقش اساسی و مهمی در ساختار امنیتی خلیج فارس و ادارۀ ترتیبات آن به عهده گرفت و همچنان تلاش کرده پس از جنگ اول و دوم خلیج فارس، نفوذ و حضورش ...

 • معنا و مقام مصحلت در اندیشۀ سیاسی ایرانی 

  افتخاری, اصغر (دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq University, 2006-09-23)
  چکیدهاین واقعیت که سیاست عملی تابعی از مفاهیم و نظریه‌هاست، تحلیلگران را بدان وامی‌دارد که در مقام شناخت و تجویز الگوهای مدیریتی،‌ نسبت به درک معانی و ملاحظات اجرایی ناشی از ماهیت مفاهیم، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند؛ ...