دوره 7, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • اندیشههای پسافمینیستی و مسئله ی کلیت انسانی 

  قانعی‌راد, محمدامین؛ محمدی, نعیما؛ ابراهیمی خیرآبادی, جواد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-12-22)
  مقاله ی حاضر با استفاده از روش اسنادی و تحلیلی به بررسی ابعاد معرفت‌شناختی و جامعه شناختیِ نظریه-های فمینیستی می پردازد تا رابطه ی فمینیسم به عنوان یک جنبش اجتماعیِ رهایی بخش را با مسئله ی کلیت انسانی آشکار سازد. مهم‌ترین ...

 • پای پوش های زنان روستایی و عشایر ایران 

  دادور, ابوالقاسم؛ پورکاظمی, لیلا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-12-22)
  پوشاک اقوام محلی، به‌ویژه زنان، از مؤلفه‌هایی نظیر طرح، رنگ و نقش برخوردار است. از کنار هم قرار گرفتن این عوامل، ترکیبات خاصی در پوشاک هر منطقه به‌وجود می‌آید. این پژوهش به مطالعه‌ی پای‌پوش‌های آن دسته از زنانی که در جوامع ...

 • تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در تصمیم‌گیر‌ی‌های اقتصادی- اجتماعی در مناطق روستایی(مطالعه‌ی موردی: محدوده‌ی روستایی چیر-یامچی شهرستان زنجان) 

  خانی, فضیله؛ احمدی, منیژه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-12-22)
  بهره گیری از نیروی کار زنان روستایی بایستی در راستای ارتقای شأن و منزلت و پایگاه اجتماعی آنان به خصوص در زمینه های مدیریتی و تصمیم گیری باشد. تحقیق حاضر سعی بر تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت و تصمیم گیری زنان روستایی دارد. به ...

 • سنت، نوسازی و خانواده (مطالعه‎ی تداوم و تغییرات خانواده در اجتماع‌های ایلّی با استفاده از رهیافت روش تحقیق ترکیبی) 

  محمدپور, احمد؛ صادقی, رسول؛ رضایی, مهدی؛ پرتوی, لطیف (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-12-22)
  طی چند دهه ی اخیر، نهاد خانواده و نظام خویشاوندی متأثر از ورود فرایند و پیامدهای نوسازی، تغییر و تحولاتی ژرف را در دو سطح عینی- ساختاری و ذهنی- معنایی تجربه کرده است. از اینرو، این مقاله به واکاوی فرایند نوسازی و مکانیسم? ...

 • زنان مهاجرِ تحصیلکرده در تهران 

  محمودیان, حسین؛ رازقی نصرآباد, حجیه‌بی‌بی؛ کارگر شورکی, محمّدرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-12-22)
  یکی از مهم‌ترین روندها در مهاجرت، ورود زنان به جریان‌های مهاجرت است. این مقاله با تأکید بر زنانه شدن مهاجرت به‌عنوان پدیده‌ا‌ی خاص که در طول دو قرن اخیر در حال رشد بوده است به مطالعه وضعیت زنانِ مهاجر با تحصیلات دانشگاهی ...

 • خوداتکایی اقتصادی زنان روستایی و تبیین عوامل اقتصادی مؤثر بر آن (مطالعه‌ی موردی در دو منطقه‌ی جلگه ای و کویری مرکز استان اصفهان) 

  امینی, امیرمظفر؛ احمدی شاپورآبادی, محمّدعلی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-12-22)
  هدف نوشتار حاضر که ماحصل انجام یک پژوهش میدانی از نوع پیمایشی است، مطالعه و ارزیابی خوداتکایی اقتصادی زنان روستایی و عوامل اثرگذار بر آن، در دو منطقه «جلگه‌ای» و «کویری» مرکز استان اصفهان است. دستاوردهای پژوهش نشان می‌دهد ...

 • دختران دانشجو و خوانش رمان 

  جوادی یگانه, محمّدرضا؛ ارحامی, آسیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-12-22)
  امروزه رمان غالب‌ترین ژانر ادبی معاصر است. از میان تمامی طرفداران رمان، سهم زنان در این حوزه، چه در قالب نویسنده و چه در مقام خواننده به‌طور روزافزون در حال افزایش است به‌نحوی که بسیاری از صاحب‌نظران از زنانه‌شدن ادبیات ...