دوره 11, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • عوامل مؤثر بر قدرت تصمیم‏گیری زنان در خانواده‌های شهر سپیدان 

  زارع شاه آبادی, اکبر؛ ماندنی, رقیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-06-22)
  قدرتْ متغیر اجتماعیِ مهمی است که در بررسی هر ساختار اجتماعی، نهاد، گروه، و حتی روابط مرسوم بین افراد مورد توجه قرار می‏گیرد و خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست. هدف اصلی مقالۀ حاضر، بررسی میزان قدرت تصمیم‏گیری زنان در ...

 • سنجش رابطۀ حمایت شبکه‏های اجتماعی غیررسمی و رضایت شغلی زنان در شهر اردبیل 

  سفیری, خدیجه؛ باستانی, سوسن؛ قرانی دامداباجا, لیلا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-06-22)
  هدف اصلی مطالعۀ حاضر بررسی رابطۀ حمایت شبکه‏های اجتماعی غیررسمی و رضایت شغلی زنان متأهل است. علاوه بر این، در این مطالعه، به بررسی رابطۀ اندازۀ شبکه و فراوانی تماس با حمایت اجتماعی و رضایت شغلی زنان نیز پرداخته می‏شود. ...

 • سنجش میزان اختلالات خوردن و ارتباط آن با هوش هیجانی (مطالعۀ موردی دانشجویان دختر دانشگاه تبریز) 

  عباس زاده, محمد؛ علیزاده اقدم, محمدباقر؛ مختاری, مرضیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-06-22)
  در حال حاضر، اختلالات خوردن یکی از نگرانی‌های سازمان بهداشت جهانی است، زیرا این اختلالات بیشترین میزان مرگ‌ومیر را در بین بیماری‌های روانی به خود اختصاص داده است. بر همین اساس، مطالعۀ حاضر تلاش دارد میزان اختلالات خوردن ...

 • سنجش رابطه شبکه‌های اجتماعی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان 

  امام‌جمعه‌زاده, سیدجواد؛ صادقی نقدعلی, زهرا؛ محموداوغلی, رضا؛ رهبرقاضی, محمودرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-06-22)
  براساس منطق «پیوندهای ضعیف»، مشارکت سازماندهی‌شده از طریق پیوند افراد با گروه‌های گسترده‌تری از مردم سبب افزایش سرمایة اجتماعی میان‌گروهی بین شهروندان می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد افزایش مشارکت در بین مردم درنهایت به ...

 • شناسایی و اولویت‌بندی موانع حضور زنان در پست‌های مدیریتی در صنعت نفت 

  کاظمی, عالیه؛ دهقانپور فراشاه, افسانه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-06-22)
  در سال‏های اخیر، حضور زنان در اجتماع و محیط‏های کاری افزایش یافته است. با وجود این، روند ارتقای زنان به سطوح بالای مدیریتی با پیشرفت‏های تحصیلیِ آن‌ها هم‏خوانی ندارد و حضور زنان در سطوح عالی مدیریتی در بیشتر کشورها، به‌خصوص ...

 • رابطه دینداری، نگرش به نقش های جنسیتی و نگرش به فرزند با تعداد واقعی و ایده آل فرزند 

  سروش, مریم؛ بحرانی, شعله (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-06-22)
  با توجه به کاهش شدید نرخ باروری، براساس داده‌های سرشماری سال 1390، این سؤال مطرح می‌شود که عوامل فرهنگی از جمله سطح دینداری در این وضعیت تا چه حد مؤثر است و تعداد ایده‌آل فرزند از نظر زنان متأهل چقدر است و دینداری چه ارتباطی ...

 • ارزیابی نگرش جنسیتی در طراحی فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: پارک بانوان شمس تبریز) 

  گلی, علی؛ زادولی, شاهرخ؛ زادولی, فاطمه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-06-22)
  با توجه به اینکه نیمی از شهروندان را بانوان تشکیل می‌دهند، پارک‌ها و فضاهای سبزِ مختص بانوان یکی از مراکز مهم خدمات رفاهی و تفریحی است که علاوه بر جنبة بهداشتی و روانی، در توسعة پایدار شهری و بهبود کیفیت زندگی بانوان اهمیت ...

 • مطالعۀ کیفی دلالت‌های معنایی غذا و تناول آن نزد زنان 

  قادرزاده, امید؛ غلامی, احمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-06-22)
  تناول غذا در کنار ابعاد فیزیولوژیک، کارکردهای تمایزبخشی دارد و همین مسئله تناول غذا را از یک نیاز جسمی به مسئله‏ای بنیادین در بیان هویت اجتماعی مبدل کرده است که افراد به تناظر آن به بیان روایتی خاص از جایگاه و هویت اجتماعی ...