دوره 10, شماره 46

 

ارسال های اخیر

 • تحولات اجتهاد شیعی: سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها(2) 

  محقق داماد, سید مصطفی (دانشگاه شهید بهشتی, 2007-11-22)
  در بخش پیشین از این نوشتار به سه مکتب فقهی نجف، سامرا ، و قم اشاره کردیم. این سه مکتب همگی هم سن و سال نیستند. نخستین مکتب یعنی مکتب نجف دارای عمری نسبتا طولانی و تولدش به قرن پنجم هجری باز می گردد و دو مکتب دیگر نوپا هستند ...

 • نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوان در انگلستان ولز 

  مهرا, نسرین (دانشگاه شهید بهشتی, 2007-11-22)
  هدف از نگارش این مقاله،بررسی سیستم عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در انگلستان با توجه به اصلاحات قانونی و رویه قضایی در این زمینه است. اگر چه مطابق با آمارهای رسمی، بزهکاری نوجوانان از نظر میزان و شدت ، افزایش قابل توجهی ...

 • حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه 

  قاسمی حامد, عباس (دانشگاه شهید بهشتی, 2007-11-22)
  واژه"حسن نیت" مندرج در بند 3 ماده 1134 قانون مدنی فرانسه گویای مفاهیم درستکاری، صداقت، امانت و اعتماد است. این قاعده اخلاقی که به یک قاعده حقوقی تبدیل شده، یکی از نقطه های اتصال و خطوط ارتباط مابین حقوق و اخلاق است. در ...

 • جرح و خاتمه ماموریت داوران 

  نیکبخت, حمیدرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2007-11-22)
  در داوریها از جمله داوریهای تجاری بین المللی طرفین داوری می خواهند داورانی حل و فصل اختلاف آن ها را برعهده داشته باشند که دارای اوصاف عمومی، مثل استقلال و بی طرفی، و اوصاف خاص مورد نظر و توافق خودشان باشند. ممکن است قبل ...

 • اصل تحصیل دلیل به روش قانونی در حقوق کیفری افغانستان 

  علامه, غلام حیدر (دانشگاه شهید بهشتی, 2007-11-22)
  اصل "تحصیل دلیل به روش قانونی" از اصول اساسی حقوق کیفری است. این اصل در قوانین افغانستان شناسایی شده است. بدین ترتیب که ماده 7 قانون اجراآت جزایی موقت افغانستان (1382) تحصیل دلیل بصورت غیر قانونی را فاقد اعتبار دانسته و ...

 • شرح و تفسیر ماده 265 قانون مدنی 

  اصغری آقمشهدی, فخرالدین (دانشگاه شهید بهشتی, 2007-11-22)
  مالی را که انسان به دیگری می دهد یا به صورت تبرعی است، یا برای ایجاد تعهد و یا برای اجرای تعهد. ماده 265 با ایجاد اماره عدم تبرع، احتمال اول را منفی اعلام کرده است. اما با نفی تبرعی بودن نمی توان نتیجه گرفت که تسلیم مال ...

 • صغار در معرض خطر در حقوق فرانسه: مددکاری ترتیبی 

  ایولاسال, ژان؛ نجفی ابرندآبادی, علی حسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2007-11-22)
  آیا در کنار"صغیربزهکار" و " صغیر بزه دیده" برای " صغیر در معرض خطر" که نه بزهکار است و نه بزه دیده، جایگاهی وجود دارد؟ پاسخ در حقوق فرانسه، پیشاپیش مثبت است؛زیرا این حقوق از دیر باز دارای یک سلسله مقررات است که شامل این ...

 • مسئولیت دولت در عدم پیشگیری و مجازات جنایت بین المللی 

  سیسیلیانوس, لیون الکساندر؛ هنجنی, سیدعلی (دانشگاه شهید بهشتی, 2007-11-22)
  مسئولیت دولت در ارتکاب " جنایت بین المللی یا عمل قانونی بسیار وخیم" را باید از مسئولیت ترک تعهد در پیشگیری و مجازات فعالیـهای که در حقوق بین الملل به جنایی موسوم است ، تفکیک نمود. در صورت نخست یعنی ارتکاب " جنایت" بین ...