تأمل

ارسال های اخیر

 • بررسی اختلاف قرائت در نسخه خطی(108) قرن ششم در کتابخانه آستان قدس رضوی 

  عزادار, سید ظفر رضا؛ عبادی, مهدی (جامعة المصطفی العالمیه, 2022-02-20)
  به دلیل اهمیت بالای مسئله اختلاف قرائت که در مواردی موجب اختلاف حکم می شود ویقینا بر اساس ادله عقلی و قرآن به قرائت واحد نازل شده.  را بشناسیم  و راه شناسایی آن بررسی قرائت مضبوط در مصاحف قرون گذشته است. و شناخت قرائت ...

 • بررسی ثبت قرائت مصاحف قرن هفتم آستان قدس رضوی (پنج مصحف دوم) 

  محمد تقی؛ صادقی, علی (جامعة المصطفی العالمیه, 2022-02-20)
  علم قرائت یکی ازعلوم مهم قرآنی قلمداد می شود ویکی از مباحث بسیار مهم در موضوع قرائت، این است که آیا همة قرائت‌های گوناگونِ قرآن کریم که از قرّاءِ مشهور روایت شده، معتبر و حجت است یا تنها یک قرائت حجت است و به دلیل اهمیت ...

 • بررسی اختلاف قرائات پنج نسخه خطی قرآن کریم از قرن هشتم هجری درکتابخانه آستان قدس رضوی 

  عیسی, یعقوب جبریل (جامعة المصطفی العالمیه, 2022-02-20)
  علم قرائت یکی از علوم مهم قرآنی قلمداد می‌شود. یکی از مباحث بسیار مهم در موضوع قرائت، این است که آیا همه قرائت‌های گوناگونِ قرآن کریم که از قرّاءِ مشهور روایت شده، معتبر و حجت است یا تنها یک قرائت حجت است. به دلیل اهمیت ...

 • بررسی اختلاف قرائات پنج نسخه خطی قرآن کریم از قرن هفتم هجری درکتابخانه آستان قدس رضوی 

  الیاسو, محمد (جامعة المصطفی العالمیه, 2022-02-20)
  بر اساس ادله عقلی ونقلی مطرح شده ؛قرآن به قرائت واحد نازل شده. و بهترین ومعقول ترین راه برای شناخت آن قرائت واحد که باید متصف به تواتر نیز باشد؛ تحقیق میدانی و بررسی قرائت مضبوط در مصاحف قرون گذشته می باشد تا قرائت متواتری ...

 • بررسی اختلاف قرائات پنج نسخه خطی قرآن کریم از قرن ششم هجری درکتابخانه آستان قدس رضوی(4) 

  حسین پور, محمد حسین؛ ذاکری, ذاکر علی (جامعة المصطفی العالمیه, 2021-08-23)
  قرآن کلام خدا و کتاب آسمانی مسلمانان است که به وسیله جبرئیل% به حضرت محمد6 وحی شد. مسلمانان محتوا و الفاظ قرآن را نازل ‌شده از سوی خداوند می‌دانند؛ همچنین معتقدند قرآن، معجزه جاودانه، نشانه پیامبری حضرت محمد6 و آخرین کتاب ...

 • بررسی اختلاف قرائات پنج نسخه خطی قرآن کریم از قرن ششم هجری درکتابخانه آستان قدس رضوی(3) 

  احمدی فر, مصطفی؛ موسوی, سید نجف شاه (جامعة المصطفی العالمیه, 2021-08-23)
  بر اساس دیدگاه پذیرفته شده در مکتب اهل بیت: قرآن تنها به یک قرائت نازل شده است. (عن زرارة عن أبى‏جعفر% قال: إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد ) این پژوهش در صدد شناسائی همان قرائتی است که به تواتر ازپیامبر6 به ما رسیده و در ...

 • بررسی اختلاف قرائات پنج نسخه خطی قرآن کریم از قرن ششم هجری درکتابخانه آستان قدس رضوی(2) 

  صادقی, علی؛ اخلاقی, محمد الیاس (جامعة المصطفی العالمیه, 2021-08-23)
  علم قرائت یکی ازعلوم مهم قرآنی قلمداد می شود ویکی از مباحث بسیار مهم در موضوع قرائت، این است که آیا همة قرائت‌های گوناگونِ قرآن کریم که از قرّاءِ مشهور روایت شده، معتبر و حجت است یا تنها یک قرائت حجت است و به دلیل اهمیت ...

 • بررسی اختلاف قرائات پنج نسخه خطی قرآن کریم از قرن ششم هجری درکتابخانه آستان قدس رضوی(1) 

  ولی یو, سید میرزا (جامعة المصطفی العالمیه, 2021-08-23)
  بر اساس ادله عقلی ونقلی که از مبانی و اقوال علمای اسلامی مطرح شده، قرآن به قرائت واحد، نازل شده است؛ و بهترین و معقول‌ترین راه برای شناخت قرائت واحد که باید متصف به تواتر نیز باشد؛ تحقیق میدانی و بررسی قرائت مضبوط در مصاحف ...

 • دموکراسی و توزیع قدرت در افغانستان 

  نجفی, محمد علی (جامعة المصطفی العالمیه, 2020-10-22)
  دموکراسی موضوعی است که همیشه در حال تغییر و تکامل یافتن است. اگرچه، چیزهای وجود دارد که بسیاری معتقدند به دموکراسی مرتبط می باشد، مانند برابری انسان ها در حقوق، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات و آزادی بیان و برگزاری انتخابات ...

 • بررسی فقهی زوائد نماز اهل سنت از دیدگاه امامیه 

  عباس, محمد ضامن (جامعة المصطفی العالمیه, 2020-10-22)
  صلاة همان عبادت مخصوص به معنای نماز است و اصل آن به معنای دعا است و نماز از جمله عباداتی است که هیچ شریعتی از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلّم از آن خالی نبوده است ما مسلمانها بر سنت پیامبر خدا ...

 • دعا از دیدگاه قرآن و حدیث 

  هدایتی, برات محمد؛ ناصری, ذاکر حسین (جامعة المصطفی العالمیه, 2020-10-22)
  دعا و نیایش یکی از مباحثی است که به شکلی غریزی در وجود انسان قرار داده شده است. حالت و فعلی است که انسان توسط آن، از وجود محدود و مادی خود فراتر رفته و ارتباطی نزدیک و صمیمانه با وجودی نامحدود و فراتر از هر زمان و مکان و ...

 • تاثیر توبه در سقوط مجازات شرعی 

  سخنور, بهمن علی (جامعة المصطفی العالمیه, 2020-10-22)
  توبه یکی ازمسائل مهم معارف اسلامی وازتاسیس های حقوق جزای اسلام است که برای اصلاح مجرم وخطاکار درنظرگرفته شده است و یکی از زیر بناهای اصلاح جامعه و پشتوانه­ای عظیم تربیتی است،و بر این اساس یکی از زیر ساخت های مهم فقه اجتماعی ...

 • تمدن سازی در حکومت عدل علی ع 

  فصیحی, سید محمد جواد (جامعة المصطفی العالمیه, 2020-10-22)
  آرمان شهر اسلامی تنها در پیروی از خدا و سنت پیامبر و معصومین امکان پذیر می باشد و با توجه به راهکار پیش رو، این مهم تنها با اجرای عدالت و فراهم کردن بستر آن میسر می شود ازین رو تحقق تجلی عدالت اجتماعی در ساختار شهر اسلامی ...

 • پاسخ به شبهات توسل 

  هاشم حسینی, سید (جامعة المصطفی العالمیه, 2016-08-22)
  در این تحقیق راجع به یکی از بزرگترین شبهات وهابیت یعنی توسل بحث شده است، توسل ازموضوعاتی است که همه مذاهب اسلامی آن را از امور اعتقادی خود می دانند؛ تنها فرقه وهابیت آن را انکار کرده‌است، معتقدان به توسل را مشرک و خارج از ...

 • بررسی اتحاد وجود و ماهیت در مصداق 

  عبداللهی, علیرضا (جامعة المصطفی العالمیه, 2016-08-22)
  بحث اصالت وجود و ماهیت، از زمان مطرح شدن آن توسط میر داماد (ره) و ملا صدرا (ره)، همواره محل نزاع صاحبان اندیشه بوده است، به تبع این نزاع‌ها با گذشت زمان تفسیر‌های مختلف و مباحث جدیدی از اصالت وجود و ماهیت شکل گرفته است. ...

 • ابن تیمیه از دیدگاه علمای مذهب شافعی 

  جعفر حسینی, سید (جامعة المصطفی العالمیه, 2016-08-22)
  براساس شواهد موجود، اصل جریان تکفیر و مخالفت با «توسل» و «زیارت»، از یادگاری‌های اموی‌هاست. افراد مثل مروان اموی و کارگزار جنایتکار آنان، حجاج ثقفی، از پیشگامان این تفکراند؛ امّا با ظهور ابن‌تیمیه، این جریان جان تازه‌ای ...

 • اسلام و عدالت اجتماعی 

  محمد ثالث, ابوبکر (جامعة المصطفی العالمیه, 2016-08-22)
  تحقیق و بررسی در مورد «عدالت اجتماعی» حایز اهمیّت بسیار است، چون از راه شناخت »عدالت» ماهیت دین اسلام روشن می شود. «عدالت به معنای قرار دادن اشیا در جایگاه بایسته آنها است» و می توان دین اسلام را به همین تعریف بیان کرد، ...

 • پیامهای اخلاقی قرآن برای جوانان مسلمان 

  محمد حسن رضوی, سید (جامعة المصطفی العالمیه, 2016-08-22)
  «اخلاق» در میان معارف اسلام، جایگاه ممتازی دارد و از مهمترین مباحث قرآنی می باشد، در اهمیت و جایگاه اخلاق و مسائل مربوط به آن، همین بس که تزکیه و تربیت انسان از اهداف مهم بعثت رسولان عظیم الهى در طول تاریخ زندگى بشر بوده ...

 • بررسی فقهی اذان در فقه شیعه 

  الله الهی, امان (جامعة المصطفی العالمیه, 2016-08-22)
  فقهای امامیه به پیروی از اهل بیت علیهم السلام همگی معتقدند که «اذان» به تشریع خداوند و با نزول وحی بر رسول الله(9) شروع شده است. در فقره «اشهد انّ علیاً ولیُ الله» در مذهب امامیه دو نظر ابراز شده است: عده ای آن را جزء مستحب ...

 • ترجمه انگلیسی چکیده 

  پدیدآور نامشخص (جامعة المصطفی العالمیه, 2019-02-20)

View more