دوره 10, شماره 34

 

ارسال های اخیر

 • بررسی میزان رضایت شهروندان از خدمات شورا و شهرداری دوره چهارم شهر سقز 

  باغبانی, محمد (دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, 2018-08-23)
  مقدمه و هدف پژوهش:رضایت شهروندان از خدمات شورا و شهرداری، نشان دهنده توسعه همه جانبه امور شهری و کارآمدی و اثربخشی مدیران شهری است. بی گمان برای استخراج میزان میزان رضایت شهروندان بهتر است جنبه‌های مختلف ...

 • جایگاه، ابعاد و تحقق رقابتپذیری شهری در مدیریت شهری 

  افصح حسینی, فاطمه السادات؛ ذبیحی, حسین؛ جهانشاهلو, لعلا (دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, 2018-08-23)
  هدف مفهوم رقابت پذیری تا حدودی مشخص و قابلیت برتری یافتن بر سایر رقبا می‌باشد. با توجه به پدیده‌های معاصر جهانی شدن و اطلاعات و ارتباطات، اهمیت توجه به بحث رقابت پذیری شهری آشکار می‌شود. رقابت پذیری مولفه‌ها مختلفی دارد. ...

 • مقایسه روش انتخاب شهردار در ایران و هفت کشور اروپایی 

  برک پور, ناصر؛ مطهری, مهیا (دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, 2018-08-23)
  مقدمه و هدف پژوهش: عملکرد شهردار تحت شرایط مختلف، بسیار متفاوت است. یکی از این عوامل که می­تواند نقش به سزایی در عملکرد شهردار داشته باشد،  نحوه انتخاب او است. به طور کلی، دو روش عمده در کشورهای مختلف جهان ...

 • بررسی راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهر تهران 

  میر مسعودی, سید پویا؛ منصوری ارمکی, رضا (دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, 2018-08-23)
  مقدمه و هدف پژوهش: برای اداره موفق کلان شهر نمی‌توان از مدیریت‌های جداگانه و هدایتگرهای بخشی بهره گرفت. اگر هر یک از عناصر مجموعه مدیریت شهر بنا به حوزه اختیارات خود برای شهر تصمیم بگیرند و از منظر خرد و ...

 • مدیریت بحران شهری و تخلیه اضطراری جمعیت در مدارس ناحیه دو آموزشی کلانشهر اصفهان 

  تقوایی, مسعود؛ جوزی خمسلویی, علی (دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, 2018-08-23)
  مقدمه و هدف پژوهش: هدف از انجام این مقاله، بررسی میزان تاب­آوری (مقاومت و انعطاف­پذیری) در بحران­های احتمالی و هم­چنین بهره­مندی مدارس ناحیه دو آموزشی کلانشهر اصفهان از شاخص­های مدیریتی تأثیرگذار در ...

 • شناسایی مولفه‌های اثر گذار بر افزایش میزان تاب آوری اجتماعی محلات آسیب پذیر و دارای بافت فرسوده در مواجهه با حوادث طبیعی (شهر موردی: تهران) 

  منوریان, عباس؛ امیری, مجتبی؛ مهری کلی, سیمین (دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, 2018-08-23)
  مقدمه و هدف پژوهش: مخاطرات طبیعی به دلیل شدت و زمان کوتاه اثر گذاری بر اجتماعات و محلات شهری تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی برنامه ریزان و مدیران شهری در سال‌های اخیر شده است به همین دلیل تقویت اجتماعی ...

 • بررسی کیفیت زندگی با تأکید بر مدیریت شهری(مورد مطالعه شهر اسلام آباد غرب) 

  برقی, حمید؛ شفیعی, بهمن؛ حجاریان, احمد (دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, 2018-08-23)
  مقدمه و هدف پژوهش: وظایف کنونی مدیریت شهری تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه ریزی، خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه‌های عمرانی و... نمی‌شود. بلکه جهت دهی فعالیت‌های شهری و ترسیم چشم‌انداز شهر ...