فقه اقتصادی

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • مالکیت معادن ازدیدگاه فقه امامیه 

  اعتمادی, محمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2013-09-23)
  در نظام اقتصادی اسلام، با توجه به وظایفی که برای دولت تعیین شده، امکانات و ثروت های زیادی نیز در اختیار او گذاشته شده است. یکی از این ثروت‌ها معادن است که دولت می‌تواند با استفاده از آن‌ها اهداف نظام اقتصادی اسلام را محقق ...

 • اصل صحت در معاملات 

  نادر خلیلی, محمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2013-09-23)
  اصاله الصحه در معاملات به معنی این است که اگر معامله ای انجام شد که عرفا معامله گفته می شود و دلیل بر حرمت آن معامله نبود و در صحت آن شک کردیم، آن معامله صحیح است. در مقابل آن اصل اولی فساد در معاملات است که در صورت شک در ...

 • نقش جهان شناسی در رفتارهای اقتصادی 

  حسینی (غزنوی), نوروزعلی (جامعه المصطفی العالمیه, 2013-09-23)
  نقش باور‌های انسان در تمام رفتار‌های او از جمله رفتار‌های اقتصادی‌اش غیر قابل انکار است. در حوزه اقتصاد، نظام اقتصادی سرمایه‌داری بر اساس تفکر دئیسم مبتنی بر باور به اصل خلقت جهان توسط خداوند و انکار هرگونه هدایت تکوینی و ...

 • عوامل مؤثر در فقر کشورافغانستان 

  صابری, نوروز (جامعه المصطفی العالمیه, 2013-09-23)
  کشور افغانستان در گذشته یکی از کشورهای متمول و پیشرفته در عصرخودش محسوب می‌شده است، تا اینکه دشمنان این کشور از چنگیزخان مغول گرفته تا آمریکا یکی پس از دیگری به این کشور حمله‌ور شده تمام آبادانی این کشور را به ویرانه تبدیل ...

 • الگوی مصرف از دیدگاه فقهی 

  نعیم محمدی, محمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2013-09-23)
  مصرف در متون فقهی به مناسبت‌های گوناگون مانند احکام خوراک، پوشاک، مسکن، نفقه‌های واجب و مصارف حلال و حرام مورد توجه قرارگرفته است. فقه که دانش عملی است راه صحیح مصرف را اعتدال و میانه‌روی می‌داند که با عمل نمودن به این ...