دوره 1391, شماره 25

 

ارسال های اخیر

 • خانواده، کنترل اجتماعی و پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان 

  مهدوی, محمود؛ اختری, نیکزاد؛ اختری, نیکزاد (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2012-12-21)
  بزه کاری کودکان و نوجوانان علاوه بر آن که امروزه یکی از دشواری های این گروه سنی است، خسارت ها و صدمه هایی هم برای بزه دیدگان و جامعه ایجاد می کند. از مهم ترین نهادهای اجتماعی که نقش اساسی در کنترل و پیشگیری از بزه کاری ...

 • برنامه های عملی پیشگیری آموزشگاه محور از بزهکاری 

  حسینی, سیدحمید (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2012-12-21)
  طراحی و ارایه ی برنامه های پیشگیری آموزشگاه محور از بزهکاری دانش آموران، از نوع مداخله ی زود رس و یا پیشگیری رشد مدار به شمار می آید. دوره ی تحصیل و دوره ی رشد فکری و جسمی دانش آموزان، بهترین فرصتی است که طی آن می-توان از ...

 • تعیین مجازات بزهکاران یقه سفید 

  فرایبرگ, آریه؛ مهدوی پور, اعظم (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2012-12-21)
  تعیین مجازات بزهکاران یقه سفید برای افرادی که خارج از سیستم قضایی قرار دارند و تصورشان بر این است که قضات به طورمعمول افراد باگذشتی هستند، امر مبهمی است. در این مقاله تلاش شده که با تاکید بر تناقض هایی که قضات در این گونه ...

 • تاثیر مداخله شناختی - رفتاری گروهی بر کاهش نگرش های ناکارآمد، ناامیدی و افکار خودکشی در زندانیان جوان 

  خاکپور, مسعود؛ مهرآفرید, معصومه (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2012-12-21)
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مداخله شناختی - رفتاری گروهی بر کاهش نگرش های ناکارآمد، ناامیدی و افکار خودکشی در زندانیان جوان انجام شد. روش این پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری و گروه کنترل است. در ...

 • رابطه میان سرمایه ی اجتماعی و نقش پلیس در پیشگیری از جرم 

  اکبر آزادواری, علی (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2012-12-21)
  در کشور ما، پلیس یکی از مهم ترین سازمان ها و تشکیلاتی است که مسئولیت برقراری نظم و امنیت را در جامعه بر عهده داشته و پیشگیری از جرایم در ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی، ارتباط مستقیمی با حضور و عملکرد این سازمان دارد. در ...

 • بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر میزان بزهکاری 

  نصیری مغانلو, مراد؛ کمالی, بهنام (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2012-12-21)
  یکی از کارکردهای مهم رسانه ها شناساندن قانون و کیفر آن در جهت کاهش میزان ارتکاب جرم است. وجود قانون در کتاب قانون، تعلیم اجتماعی را به ارمغان نمی آورد. تبیین و انتقال فرهنگ قانون گرایی به عاملان اجتماعی، آنان را هنگام ...

 • بررسی عوامل فردی، خانوادگی و محیطی گرایش افراد به مواد مخدر و اعتیاد 

  یوسفی, ناصر؛ خالدیان, محمد؛ خالدیان, محمد (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2012-12-21)
  امروزه یکی از بزرگ ترین مشکلات جامعه های انسانی معضل اعتیاد است که سلامت جامعه، خانواده و فرد را به خطر می اندازد و باعث از دست رفتن کارکردهای فردی، شغلی، خانوادگی و اجتماعی می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی علل و عوامل گرایش ...

 • بررسی جرم شناسی بزهکاری رایانه ای 

  منفرد, محبوبه (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2012-12-21)
  نگاه علت شناسانه به پدیده ی جنایی، بر شناخت ما از سبب های پدیدآورنده ی آن می-افزاید. به ویژه، عرصه های ناشناخته یا نوشناخته ی اجتماعی که هنجارهای نوینی را نیز به همراه آورده اند. نمونه ی بارز قابل اشاره در دنیای امروز، ...