دوره 1389, شماره 15

 

ارسال های اخیر

 • بررسی نقش کلانتری های تهران بزرگ در کنترل بحران های صنفی از سال 1380 تا 1384 

  وطن خواه, حمیدرضا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-06-22)
  ین مقاله برگرفته از پایان نامه ای با همین عنوان است و فرضیات با بهره-گیری از تجربیات ارتباط کاری با کلانتری ها و داشته های علمی بر پایه مبانی نظری و نتایج تجربی خدمتی بدین صورت تنظیم شده است: 1 . کلانتری های تهران بزرگ ...

 • فرصت و تمایل؛ مرتبط کردن تدابیر پیشگیرانه با بزهکار و محیط اجتماع 

  هازله هورست, کاپلین (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-06-22)
  این مقاله با مقایسه فرضیه های متفاوت درباره کنترل جرم، که اخیراً در آمریکا شایع شده، شروع می شود. سه نظریه و تاکتیک اجراشده توسط رؤسای کل پلیس آمریکا در شهرهای لس آنجلس، میناپلیس و هوستون ارائه شده اند. این سه نظریه که ...

 • راهبردهای پلیس در پیشگیری از قتل های ناموسی 

  کاظمی, سیدسجاد؛ زررخ, احسان (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-06-22)
  قتل های ناموسی در زمره قتل هایی هستند که بیشتر در جوامع سنتی به وقوع می پیوندند و ریشه در باورهای غلط مرتکبان آن ها دارند. با وجود نواهی بسیاری که در قوانین و شریعت اسلام نسبت به چنین اقداماتی مطرح شده، باز هم شاهد وقوع ...

 • نقش راهبردهای نظریه CPTED در کاهش هزینه های جرم در فضاهای عمومی شهری 

  قورچی بیگی, مجید (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-06-22)
  جرم علاوه بر هزینه های اجتماعی و روانی، هزینه های اقتصادی قابل توجهی را نیز به دولت و شهروندان تحمیل می کند. پیشگیری از جرم ضرورتی انکارنشدنی است که می تواند از بار هزینه هایی که نظام عدالتِ کیفری و شهروندان برای تعقیب، ...

 • وظایف پلیس در قبال زنان بزه دیده خشونت خانوادگی 

  رنگرز, رضا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-06-22)
  جامعه امروزی بیش ازپیش نیازمند حمایت و اعتمادسازی پلیس است. یکی از راهکارهای مهم دراین راستا ارتباط مفید و مؤثر پلیس با بزه دیدگان است و از آنجا که یکی از مصادیق بارز بزه دیدگان، زنان هستند، باید جنبه های ارتباط و تعامل ...

 • امکان بازپذیری اجتماعی بزهکاران در بسترهای کیفری و پساکیفری موجود 

  افراسیابی, علی (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-06-22)
  بازپذیری اجتماعی بزهکاران از رهگذر اجرای مجازات، از موضوعات مهم سیاست جناییِ اکثر نظام های حقوقی است. در این مقاله تلاش می شود که در گام نخست، برای بازپذیری اجتماعی بزهکاران، فرآیند اجرایی ترسیم شود. در گام دوم، به موانع ...

 • مهلت معقول: پیشگیری از بزه دیدگی مکرر 

  احمدی, احمد (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-06-22)
  نهادهای عدالت کیفری از طریق رسیدگی مناسب و بدون تاخیر غیرضروری به امور جزایی، نقش مؤثری را در پیشگیری از جرم و تشدید و تکرار بزه دیدگی ایفا می کنند. به علا وه یکی از شرایط مهم بهره مندی از حق دادرسی عادلانه، رسیدگی به دعاوی ...

 • بستر مجازات های جامعه مدار با تأکید بر رویکرد سیاست جنایی ایران 

  منصور آّبادی, عباس؛ کونانی, سلمان (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-06-22)
  جازات های جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازات هایی هستند که در راستای سیاست جنایی مشارکتی در بستر جامعه، نه در مؤسسه ها و نهادهای دولتی همانند زندان و مؤسسه های مشابه، اعمال و اجرا می شود. از جمله این مجازات ها می توان ...