دوره 1387, شماره 9

 

ارسال های اخیر

 • اقلیت های قومی، بزهنکاری و سیاست عمومی 

  یونگر, ماریان؛ زینالی و هرمز یزدانی, امیرحمزه (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2008-12-21)
  تحقیق در مورد سهم اقلیت های قومی در بزهکاری و جایگاه آنان در نظام عدالت کیفری از موضوعات مهمی است که از جنبه های مختلف قابل بررسی است. غالبا، آمارهای رسمی و پلیسی از سهم بیشتر اقلیت های قومی در ارتکاب جرم در مقایسه با ...

 • تسامح صفر دربرابر شکنجه 

  والکیت, چپ (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2008-12-21)
  انسان ها همواره شکنجه را تقبیح کرده اند. هیچ کس با اجرای بدون استثنای شکنجه موافق نیست. دلیل تقبیح شکنجه آن است که شان و کرامت انسانی را زیر سؤال می برد. اسناد بین المللی متعددی نیز به موضوع شکنجه و رفتارهای ترذیلی و موهن ...

 • مجریان عدالت کیفری در نظام حقوقی انگلستان(مرحله تحقیق و تعقیب) 

  عابد, رسول (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2008-12-21)
  نظام عدالت کیفری دارای نهاد ها و بخش های مختلفی است که همگی در تلاش برای مقابله با جرم و جنایت هستند. به طور کلی این نظام از طریق فرایند عدالت کیفری که متشکل از تعقیب و تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات است، تلاش می ...

 • جرایم مرتبط با گذرنامه: گونه شناسی، روش های ارتکاب و راهکارهای پیشگیری 

  رودگر کوهپر, عطاءاله (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2008-12-21)
  امروزه کنترل عبور از مرز کشورها با ارائه گذرنامه بیانگر هویت شهروندان، امکان پذیر است. با پیشرفت تکنولوژی، شکل، اندازه و کیفیت گذرنامه نیز تغییر کرده است؛ به گونه ای که هم اکنون برخی کشورها از نوع پیشرفته آن (بیومتریک) ...

 • جرایم ثبتی: علل و راهکارهای پیشگیرانه (در پرتو تدابیر دستگاه قضایی) 

  احمدی, احمد (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2008-12-21)
  ثبت اسناد و املاک، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند؛ به گونه ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی، از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می روند. اما، کهنه بودن مقررات ثبتی، اتخاذ سیاست ها و رویه های غیردقیق در ...

 • پیشگیری چند نهادی از جرایم شهری 

  السان, مصطفی (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2008-12-21)
  ا وجود این که شهرنشینی یکی از نمادهای بارز توسعه زندگی اجتماعی است، چالش ها، ناهنجاری ها و به طور متقابل، راهکارهای پیشگیرانه خاص خود را به همراه دارد. هرچه زمان می گذرد، همبستگی علوم مختلف اجتماعی و وابستگی جرم شناسی ...

 • مبانی و مقدمات تدوین برنامه ملی پیشگیری از جرم در ایران 

  عباچی, مریم (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2008-12-21)
  پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم از یک سو و اتخاذ تدابیر و اقدام های لازم برای از بین بردن یا کاهش جرم در قالب برنامه ملی از سوی دیگر، از مؤثرترین روش های کاربردی پیشگیری از جرم به شمار می آیند. تدوین برنامه ملی ...