فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی

ارسال های اخیر

 • اثر گسترش رمز پول ها (بیت کوین) بر تقاضای پول و حق الضرب در قالب رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) 

  ورشوساز, بهناز؛ غفاری, فرهاد؛ حسینی, سید شمس الدین؛ معمارنژاد, عباس (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-09-22)
  مکانیسم خلق پول و دیگر اقدامات تورم‌زای بانک‌های مرکزی که اغلب منافع کوتاه‌مدت دولت‌ها را بر عقلانیت و ثبات بلندمدت موردنیاز بازار مرجح می‌دانند، از مهم‌ترین دلایل معماری نظام پولی جدید و روند استقبال گسترده از رمز پول‌ها ...

 • راهبرد تأمین مالی پروژه های نفتی در چارچوب نظام رمزارزها 

  نوروزی, احمد؛ صادقی شاهدانی, مهدی (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-09-22)
  در پی معرفی بیت‌کوین و هویدا گشتن قابلیت‌های فناوری زنجیره‌بلوکی و رمزارزها، نظریه پردازان حوزه مالی در صدد امکان‌سنجی طراحی و استقرار الگوهای نوین تأمین مالی بر بستر زنجیره‌بلوکی و استفاده از رمزارزها برآمدند. به عقیده ...

 • نقش تامین مالی به عنوان یک راهبرد در پایداری و تحقق رشد اقتصادی ایران 

  اکبرزاده, امین؛ پهلوانی, مصیب؛ میرجلیلی, سید حسین (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-09-22)
  برای تقویت رشد اقتصادی راهبردهای مختلفی وجود دارد. در این مقاله تأثیر تأمین مالی، به عنوان یک عامل مؤثر بر رشد، بر بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده- ستانده بررسی شده ‌است. بدین منظور با استفاده از جدول ...

 • آیا سیاست‌‎های مدیریت تقاضا بر مصرف انرژی موثر هستند؟ شواهدی از آزمون‌های غیرخطی و شکست ساختاری 

  محمدپور, سیاوش؛ رضا زاده, علی؛ مهرانفر, مهدی؛ خزایی, علیرضا (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-09-22)
  هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این سوال اساسی است که آیا سیاست‌های مدیریت تقاضای انرژی می‌توانند مصرف انرژی را در اقتصاد ایران کنترل کنند یا خیر؟ مشکلی که در آزمون‌های ریشه واحد معمولی وجود دارد این است که مسائلی مانند شکست ...

 • بررسی آثار نامتقارن تغییرات قیمت نفت و نرخ سود بر نرخ بیکاری در ایران، رویکرد NARDL 

  ابراهیمی, مریم؛ هژبر کیانی, کامبیز (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-09-22)
  نرخ بیکاری از جمله شاخص‌های اقتصادی است که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. عوامل متعددی بر این شاخص اثرگذار بوده و بسیاری از متغیرهای اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با توجه به شرایط اقتصادی ایران ...

 • بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ایران با رویکرد پویایی سیستم 

  صلاح منش, احمد؛ آهنگری, عبدالمجید؛ مشرفی, رسام؛ دهقانی احمدآباد, احمد (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-09-22)
  در سال‌های اخیر بانکداری الکترونیکی و استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی گسترش یافته است و این موضوع باعث ایجاد تغییراتی در متغیرهای پولی شده است که می‌تواند اثرات اقتصادی زیادی در پی داشته باشد. در همین راستا در این ...

 • تاثیر مدل اقتصادی "چارچوب میان مدت هزینه" بانک جهانی در تحقق حق‌ های اقتصادی و اجتماعی با نگاهی به تجربیات اجرای آن در کره جنوبی و ویتنام و اتخاذ رهیافتی برای ایران 

  مولائی جم, ابراهیم؛ حبیب زاده, توکل؛ فشاری, مجید (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2018-12-22)
  تحقق حق های اقتصادی اجتماعی ملازمه با هدایت صحیح منابع مالی در اختیار دولت ها دارد. مدل اقتصادی "چارچوب میان مدت هزینه" بانک جهانی مبتنی بر نظریه حکمرانی مطلوب و در راستای اهداف حقوق بشری ارائه و در بسیاری از کشورهای جهان ...

 • ارزیابی انتخاب های استراتژیک کسب و کارهای تولیدی در حال افول با رویکرد پویایی شناسی سیستم 

  میراب آستانه, پیمان؛ تقی تهرانی, امیر (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-06-21)
  پژوهش حاضر با تمرکز بر شاخص‌های عملکرد مالی انتخاب‌های ممکن استراتژیک کسب‌وکارها در مدیریت فرآیندهای سازمانی را در شرایطی که صنعت با افول (افت تقاضا) مواجه شده است با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم، شبیه‌سازی می‌نماید. ...

 • بررسی اثربخشی متغیر های جمعیت شناختی بر الگوی هزینه خانوار با رویکرد افزایش نفوذ بیمه 

  رحیمی, ابوالفضل؛ قنبری ممان, حسنعلی؛ محسنی, رضا (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-06-21)
  بدون شک مصرف یک عامل مهم در اقتصاد و رفاه خانوار است و افزایش اقلام هزینه‌های مصرفی خانوار منجر به افزایش مصرف کل و رفاه خانوار خواهد شد. بیمه یکی از اقلام مصرفی خانوار است، امروزه نداشتن یک بیمه‌نامه در خانوار، اجتناب‌ناپذیر ...

 • آیندۀ نفت و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 

  رهبر, فرهاد؛ وطنی, علی؛ مخلص الائمه, فرزاد (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-06-21)
  منابع انرژی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با تمدّن فعلی بشر محسوب می‌شود. در میان تمامی حامل‎های انرژی، منابع هیدروکربوری، جایگاه رقابت‌ناپذیری در سبد انرژی جهان دارند. تأثیر آیندۀ بلندمدت نفت بر امنیت اقتصادی ج.ا.ایران به‌عنوان ...

 • پول به مثابه انفال؛ مبنای نظری تأمین مالی درونزای تولید 

  محمدی, مهدی (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-06-21)
  علی رغم مطالعات گسترده پیرامون ماهیت پول و دستیابی به روشنایی هایی در خصوص جوهره پول همچنان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. نظریه پردازی در خصوص ماهیت پول، مالکیت پول و حاکمیت پولی از منظر دینی می تواند حل-کننده بسیاری از ...

 • مطالعه تطبیقی سیاست‌گذاری صادرات گاز طبیعی در چارچوب مولفه‌های امنیت انرژی در روسیه، قطر و ایران 

  چیت‌ساززاده, امیرحسین؛ حسن‌تاش, سید غلامحسین (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-06-21)
  این مقاله تلاشی در جهت یافتن چگونگی تاثیر‌گذاری سیاست‌های مربوط به امنیت ملی و ملاحظات امنیت انرژی در تعیین سیاست‌های صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه پژوهش مدعی است هرگونه کامیابی یا ناکامی سیاست‌گذاری صادرات گاز ...

 • سیاست‌گذاری پولی و رشد بخش صنعت (بررسی وضع موجود و ارائه الگوی مطلوب) 

  رضایی میرقائد, محسن؛ حسنی مقدم, رفیع؛ متقی, سمیرا؛ فرهنگ, امیرعلی؛ صادقی, فرزانه (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-06-21)
  پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش‌های تحلیلی و مدل سازی، به بررسی تاثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش صنعت با زیربخش های صنعت، معدن، ساختمان، آب، برق و گاز در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1370- 1398 بپردازد. بر ...

 • راهبردهای ایجاد ساختار مناسب بازار در صنایع تولیدی ایران (بر پایه شاخص لیندا و نظریه مداخلات بازاری) 

  رضوانی, محمدرضا؛ ابونوری, اسمعیل؛ دهقانی, علی (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-03-20)
  هدف مقاله، ارائه راهبردهای ایجاد ساختار مناسب بازار در صنایع تولیدی ایران در چارچوب نظریه زمینه‌ای، با بررسی ساختار موجود از طریق محاسبه و تحلیل سهم بازار و استفاده از شاخص لیندا (Linda Index) است که بر اساس آن، چگونگی ...

 • طراحی الگوی ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی ایران در محیط متخاصم 

  بنی اسد, رضا؛ باقری میبدی, مهدی (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-03-20)
  در مطالعات راهبردی اقتصاد، عمدتاً سه نوع محیط رقابتی، محیط همکاری و محیط ‌همکاری با رقیبان تحلیل می‌شود؛ اما محیط متخاصم که متفاوت از سایر محیط‌هاست کمتر به آن پرداخته می‌شود. در محیط متخاصم دشمنان از طریق تحریم و تروریسم ...

 • تعامل میان پویایی‌های بازار جهانی نفت‌خام و شاخص سهام پتروشیمی ایران (با تاکید بر تحریم‌های نفتی) 

  معمارزاده, عباس؛ انصاری نسب, مسلم؛ رحبمی, شبنم (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-03-20)
  در این مطالعه با بهره‌گیری از یک مدل خود توضیح برداری ساختاری و داده‌های ماهانه سال‌های 2009 تا 2019 متغیرهای تولید جهانی نفت‌خام، تقاضای جهانی نفت‌خام و قیمت نفت‌خام برنت و حجم نقدینگی، نرخ دلار و تورم مصرف‌کننده ایران ...

 • بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد خانوارها در حوزه بهداشت و درمان (مطالعه موردی خانوارهای استان های منتخب) . 

  اسماعیلی, معصومه؛ عسکری, علی؛ امینی سابق, زین العابدین؛ ساده, احسان (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-03-20)
  بهبود بخشیدن به وضع تندرستی و تدارک دیدن خدمات بهداشتی و درمانی یکی از جنبه‌های اساسی توسعه اجتماعی- اقتصادی را تشکیل می‌دهد، زیرا تندرستی کامل و سلامتی یک جنبه‌ی اساسی کیفیت زندگی است. از این رو هدف این مطالعه بررسی عوامل ...

 • راهبردهای توسعه صادرات صنایع های تک ایران با استفاده از تحلیل اهمیت ـ عملکرد 

  نوروزپور, نازنین؛ ابراهیمی, عبدالحمید؛ ولی بیگی, حسن؛ دیده خانی, حسین (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-03-20)
  بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که با توجه به پتانسیل‌های تولیدی صنایع هایتک، صادرات این گروه محصولات، متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی ایران نیست. این در حالی است که یکی از اهداف صادراتی کشور در اسناد بالا دستی، توسعه صادرات ...

 • پیاده‌سازی راهبرد اشتغالی در توسعه فضای مجازی 

  استاجی, علی؛ جبل عاملی, فرخنده؛ برخورداری, سجاد؛ رسولی نژاد, احسان (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-03-20)
  توسعه اینترنت و فضای مجازی در سال‌های اخیر، با سرعت بالایی اتفاق افتاده و زیرساخت‌های فنی آن تا حد زیادی تهیه و ارایه گردیده است. یکی از مشکلات اساسی در توسعه فناوری، جانشینی فناوری به جای نیروی کار است و فضای مجازی نیز ...

 • حمایت هوشمند و پیشرفت اقتصادی؛ الگویی پویا برای رابطه دولت و بازار 

  جبرائیلی, سیدیاسر (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2017-12-22)
  رابطه بین دولت و بازار یکی از اساسی‌ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد سیاسی است. قدرت‌های صنعتی و به لحاظ اقتصادی پیشرفته دنیا؛ در برهه‌هایی از تاریخ مدعی شده‌اند که پیشرفت اقتصادی آن‌ها در سایه مکانیسم خودتنظیم بازار و عدم ...

View more