فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی

ارسال های اخیر

 • مدلسازی عوامل کلیدی مؤثر بر اصلاح الگوی مقرراتگذاری و نظارت بر صندوقهای بازنشستگی در ایران 

  عباس نیا, سیدمحمد؛ بت شکن, محمدهاشم؛ دهقان دهنوی, محمدعلی؛ محقق نیا, محمدجواد؛ اصلی پور, حسین (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-12-21)
  مطالعه صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در حال حاضر این صندوق‌ها بنا به دلایل مختلف با کسری و شکاف نقدینگی مواجه هستند. چالش عدم تعادل بین منابع و مصارف در صندوق‌های بازنشستگی و پیامدهای منفی آن، به ویژه ...

 • واکاوی مالیات بر ارزش افزوده و اثرات آن بر رشد اقتصادی در ایران 

  سبحانیان, سید محمد هادی؛ معماریان, محمد حسین؛ بحری, پویا (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-12-21)
  بررسی آثار سیاست‌های مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مولفه‌های اصلی در اتخاذ و یا اصلاح سیاست‌های مالی در کشورها است. در ایران یکی از مهمترین سیاست‌های مالیاتی که در دهه گذشته به اجرا درآمده است، وضع مالیات بر ارزش ...

 • شناسایی مهمترین متغیرهای موثر بر ساز و کار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو‌های میانگین بیزین 

  رحیمی, مجید؛ ندری, کامران؛ یزدانی, مهدی (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-12-21)
  بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست‌های پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد موثر است،‌اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال‌های اثرگذاری و اهمیت نسبی آنها است. هدف اصلی این مقاله شناسایی مهمترین ...

 • برررسی تاثیر تکانه های ارزی بر شکاف تولید و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE ) 

  رجایی, حسینعلی؛ جلایی اسفندآبادی, سیدعبدالمجید؛ زاینده رودی, محسن (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-12-21)
  همواره تکانه های ارزی از مهمترین منبع نوسانات در متغیرهای کلان اقتصاد ایران بوده است به خصوص تاثیر این تکانه ها بر متغیرهای مانند تولید و تورم شدت بیشتری داشته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تکانه های ارزی بر شکاف ...

 • عوامل موثر بر مشارکت عمومی_خصوصی در کشورهای منتخب ( با تاکید بر عوامل نهادی) 

  حیدرزاده, سجاد؛ ماجد, وحید؛ قباشی, علیرضا (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-12-21)
  نیازهای جدید شهری و توسعه شهرها، دولت‌ها را با مشکل کمبود منابع مالی جهت تامین خدمات شهری مواجه کرده است که این مسئله موجب ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضای زیرساخت ها شده است. این موضوع در زمینه تامین مالی پروژه‌های شهری از ...

 • ارزیابی تأثیرات کارآفرینی و فضای کسب و کار بر مولفه‌های بهره‌وری: شواهدی از کشورهای منتخب درحال توسعه 

  طبقچی اکبری, لاله؛ بابازاده, محمود؛ سامعی, قاسم؛ آخوندزاده یوسفی, طاهره (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-12-21)
  در پژوهش حاضر، به ارزیابی تأثیرات کارآفرینی و فضای کسب ‌و‌ کار بر مؤلفه‌های بهره‌وری (بهره‌وری کل عوامل تولید، بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه) در 15 کشور منتخب درحال‌توسعه طی سالهای 2006 تا 2017 با استفاده از پانل‌پویا ...

 • اثر گسترش رمز پول ها (بیت کوین) بر تقاضای پول و حق الضرب در قالب رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) 

  ورشوساز, بهناز؛ غفاری, فرهاد؛ حسینی, سید شمس الدین؛ معمارنژاد, عباس (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-09-22)
  مکانیسم خلق پول و دیگر اقدامات تورم‌زای بانک‌های مرکزی که اغلب منافع کوتاه‌مدت دولت‌ها را بر عقلانیت و ثبات بلندمدت موردنیاز بازار مرجح می‌دانند، از مهم‌ترین دلایل معماری نظام پولی جدید و روند استقبال گسترده از رمز پول‌ها ...

 • راهبرد تأمین مالی پروژه های نفتی در چارچوب نظام رمزارزها 

  نوروزی, احمد؛ صادقی شاهدانی, مهدی (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-09-22)
  در پی معرفی بیت‌کوین و هویدا گشتن قابلیت‌های فناوری زنجیره‌بلوکی و رمزارزها، نظریه پردازان حوزه مالی در صدد امکان‌سنجی طراحی و استقرار الگوهای نوین تأمین مالی بر بستر زنجیره‌بلوکی و استفاده از رمزارزها برآمدند. به عقیده ...

 • نقش تامین مالی به عنوان یک راهبرد در پایداری و تحقق رشد اقتصادی ایران 

  اکبرزاده, امین؛ پهلوانی, مصیب؛ میرجلیلی, سید حسین (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-09-22)
  برای تقویت رشد اقتصادی راهبردهای مختلفی وجود دارد. در این مقاله تأثیر تأمین مالی، به عنوان یک عامل مؤثر بر رشد، بر بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده- ستانده بررسی شده ‌است. بدین منظور با استفاده از جدول ...

 • آیا سیاست‌‎های مدیریت تقاضا بر مصرف انرژی موثر هستند؟ شواهدی از آزمون‌های غیرخطی و شکست ساختاری 

  محمدپور, سیاوش؛ رضا زاده, علی؛ مهرانفر, مهدی؛ خزایی, علیرضا (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-09-22)
  هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این سوال اساسی است که آیا سیاست‌های مدیریت تقاضای انرژی می‌توانند مصرف انرژی را در اقتصاد ایران کنترل کنند یا خیر؟ مشکلی که در آزمون‌های ریشه واحد معمولی وجود دارد این است که مسائلی مانند شکست ...

 • بررسی آثار نامتقارن تغییرات قیمت نفت و نرخ سود بر نرخ بیکاری در ایران، رویکرد NARDL 

  ابراهیمی, مریم؛ هژبر کیانی, کامبیز (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-09-22)
  نرخ بیکاری از جمله شاخص‌های اقتصادی است که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. عوامل متعددی بر این شاخص اثرگذار بوده و بسیاری از متغیرهای اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با توجه به شرایط اقتصادی ایران ...

 • بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ایران با رویکرد پویایی سیستم 

  صلاح منش, احمد؛ آهنگری, عبدالمجید؛ مشرفی, رسام؛ دهقانی احمدآباد, احمد (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-09-22)
  در سال‌های اخیر بانکداری الکترونیکی و استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی گسترش یافته است و این موضوع باعث ایجاد تغییراتی در متغیرهای پولی شده است که می‌تواند اثرات اقتصادی زیادی در پی داشته باشد. در همین راستا در این ...

 • تاثیر مدل اقتصادی "چارچوب میان مدت هزینه" بانک جهانی در تحقق حق‌ های اقتصادی و اجتماعی با نگاهی به تجربیات اجرای آن در کره جنوبی و ویتنام و اتخاذ رهیافتی برای ایران 

  مولائی جم, ابراهیم؛ حبیب زاده, توکل؛ فشاری, مجید (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2018-12-22)
  تحقق حق های اقتصادی اجتماعی ملازمه با هدایت صحیح منابع مالی در اختیار دولت ها دارد. مدل اقتصادی "چارچوب میان مدت هزینه" بانک جهانی مبتنی بر نظریه حکمرانی مطلوب و در راستای اهداف حقوق بشری ارائه و در بسیاری از کشورهای جهان ...

 • ارزیابی انتخاب های استراتژیک کسب و کارهای تولیدی در حال افول با رویکرد پویایی شناسی سیستم 

  میراب آستانه, پیمان؛ تقی تهرانی, امیر (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-06-21)
  پژوهش حاضر با تمرکز بر شاخص‌های عملکرد مالی انتخاب‌های ممکن استراتژیک کسب‌وکارها در مدیریت فرآیندهای سازمانی را در شرایطی که صنعت با افول (افت تقاضا) مواجه شده است با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم، شبیه‌سازی می‌نماید. ...

 • بررسی اثربخشی متغیر های جمعیت شناختی بر الگوی هزینه خانوار با رویکرد افزایش نفوذ بیمه 

  رحیمی, ابوالفضل؛ قنبری ممان, حسنعلی؛ محسنی, رضا (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-06-21)
  بدون شک مصرف یک عامل مهم در اقتصاد و رفاه خانوار است و افزایش اقلام هزینه‌های مصرفی خانوار منجر به افزایش مصرف کل و رفاه خانوار خواهد شد. بیمه یکی از اقلام مصرفی خانوار است، امروزه نداشتن یک بیمه‌نامه در خانوار، اجتناب‌ناپذیر ...

 • آیندۀ نفت و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 

  رهبر, فرهاد؛ وطنی, علی؛ مخلص الائمه, فرزاد (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-06-21)
  منابع انرژی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با تمدّن فعلی بشر محسوب می‌شود. در میان تمامی حامل‎های انرژی، منابع هیدروکربوری، جایگاه رقابت‌ناپذیری در سبد انرژی جهان دارند. تأثیر آیندۀ بلندمدت نفت بر امنیت اقتصادی ج.ا.ایران به‌عنوان ...

 • پول به مثابه انفال؛ مبنای نظری تأمین مالی درونزای تولید 

  محمدی, مهدی (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-06-21)
  علی رغم مطالعات گسترده پیرامون ماهیت پول و دستیابی به روشنایی هایی در خصوص جوهره پول همچنان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. نظریه پردازی در خصوص ماهیت پول، مالکیت پول و حاکمیت پولی از منظر دینی می تواند حل-کننده بسیاری از ...

 • مطالعه تطبیقی سیاست‌گذاری صادرات گاز طبیعی در چارچوب مولفه‌های امنیت انرژی در روسیه، قطر و ایران 

  چیت‌ساززاده, امیرحسین؛ حسن‌تاش, سید غلامحسین (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-06-21)
  این مقاله تلاشی در جهت یافتن چگونگی تاثیر‌گذاری سیاست‌های مربوط به امنیت ملی و ملاحظات امنیت انرژی در تعیین سیاست‌های صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه پژوهش مدعی است هرگونه کامیابی یا ناکامی سیاست‌گذاری صادرات گاز ...

 • سیاست‌گذاری پولی و رشد بخش صنعت (بررسی وضع موجود و ارائه الگوی مطلوب) 

  رضایی میرقائد, محسن؛ حسنی مقدم, رفیع؛ متقی, سمیرا؛ فرهنگ, امیرعلی؛ صادقی, فرزانه (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-06-21)
  پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش‌های تحلیلی و مدل سازی، به بررسی تاثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش صنعت با زیربخش های صنعت، معدن، ساختمان، آب، برق و گاز در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1370- 1398 بپردازد. بر ...

 • راهبردهای ایجاد ساختار مناسب بازار در صنایع تولیدی ایران (بر پایه شاخص لیندا و نظریه مداخلات بازاری) 

  رضوانی, محمدرضا؛ ابونوری, اسمعیل؛ دهقانی, علی (پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) هیئت تحریریه: زهرا افشاری علی اصغر بانویی صادق بختیاری جمشید پژویان عادل پیغامی مسعود درخشان مهدی صادقی شاهدانی محمدعلی فلاحی اکبر کمیجانی محمدعلی متفکرآزاد محسن مهرآرا محمدباقر نوبخت محمد نوفرستی, 2020-03-20)
  هدف مقاله، ارائه راهبردهای ایجاد ساختار مناسب بازار در صنایع تولیدی ایران در چارچوب نظریه زمینه‌ای، با بررسی ساختار موجود از طریق محاسبه و تحلیل سهم بازار و استفاده از شاخص لیندا (Linda Index) است که بر اساس آن، چگونگی ...

View more