دوره 10, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • بررسی نقش شورای معتمد محل در ارتقاء امنیت اجتماعی 

  رحمتی, حسین؛ گیو تاج, حامد؛ طالبی, محمدعلی (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2018-04-21)
  زمینه و هدف: نهادهایی مانند شوراهای معتمد محل می‌توانند با در دست داشتن اعتماد مردمی این تعامل دو سویه را تقویت و در جهت حفظ و ارتقاء امنیت محلات و تعامل با سازمان‌های کلان‌تر از جمله پلیس نقش مؤثری را داشته باشند. لذا هدف ...

 • پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال با تأکید بر نقش پلیس ویژه اطفال 

  عبدالهی, سامان؛ بیرانوند, رضا؛ یاراحمدی, حسین (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2018-04-21)
  زمینه و هدف: پلیس ویژه اطفال در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مصوب هزار و سیصد و هشتاد و سه اشاره ولی منجر به تصویب نشد و همچنین قانون برنامه توسعه که به صورت ضمنی به موضوع پلیس ویژه اطفال پرداخته بود نیز اجرایی ...

 • نگرشی برهویت‌های متأثر از فضای سایبرنتیک برامنیت داخلی 

  کریمی پور, یدالله؛ متقی دستنایی, افشین؛ عبدی, عطا الله؛ عزیزی فر, محمد جواد (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2018-04-21)
  زمینه و هدف: هویت به ویژه هویت ملی مفهومی گسترده و پدیده‌ای چند بُعدی اعم از اجتماعی، تاریخی، دینی، فرهنگی، سیاسی و... است که در کل، عامل پیونددهنده ملت به شمار می‌رود. این پدیده شاخصی در شناسایی و شناساندن افراد و پاسخی ...

 • تأثیر فرآیند نوسازی بر انتظام و امنیت اجتماعی در لرستان 

  عنبری, موسی؛ احمدی, یعقوب؛ زاهدی, محمدجواد؛ حسنوند, احسان (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2018-04-21)
  زمینه و هدف: این مقاله به بررسی تأثیر فرآیند نوسازی بر انتظام و امنیت اجتماعی لرستان طی دوره‌های تاریخی پهلوی اول، پهلوی دوم و انقلاب اسلامی می‌پردازد. روش‌شناسی: روشپژوهش تاریخی و مبتنی بر اسناد و مدارک و داده‌های ثانویه ...

 • بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع دسته جمعی در شهر لردگان 

  افشانی, علیرضا؛ کریمی منجرموئی, یزدان (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2018-04-21)
  زمینه و هدف: امروزه نزاع دسته جمعی به عنوان یک آسیب اجتماعی، یکی از شاخص‌های مهم وجود خشونت در جامعه تلقی می‌شود که بین افراد و گروه‌ها به وقوع می‌پیوندد و امنیت اجتماعی را مورد تهدید و مانع توسعه اجتماعی می‌شود. لذا پژوهش ...

 • بررسی راهکارهای توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین با رویکرد جرم‌شناختی‌ 

  نظیفی, عباس؛ جمشیدی‌ها, غلامرضا؛ عزیزآبادی فراهانی, حسین (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2018-04-21)
  زمینه و هدف: امروزه رعایت حقوق متهمین یکی از مباحث بسیار مهم حقوق شهروندی است. حفظ حقوق متهمین ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. در این راستا ضابطین نیز باید نسبت به مسائل قانونی و رعایت حقوق متهمین و مجازات ...

 • تبیین رابطه سرمایه اجتماعی پلیس و امنیت اجتماعی در شهر بندرعباس 

  دسترنج, منصوره؛ دیانت, محسن (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2018-04-21)
  زمینه و هدف: پلیس به عنوان یکی از نهادهای عمومی از ارکان مهم هر حاکمیتی بوده و به مثابه یکی از خرده نظام‌های اجتماعی، ایجاد امنیت اجتماعی از وظایف اصلی آن است. تأمین امنیت به عوامل متعددی نیاز دارد که یکی از این عوامل ...

 • تحلیل تطبیقی احساس امنیت در بین ساکنین مناطق شهری و روستایی در شهرستان ساری 

  باقری, علیرضا (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2018-04-21)
  زمینه و هدف: امنیت به عنوان پیش نیاز توسعه، برآیند مجموعه‌ای از تعاملات، تعاون و سازگاری بین اجزاء مختلف جامعه است. علاوه بر امنیت، موضوع احساس امنیت که به روان انسان‌ها مربوط است، جایگاه ویژه‌ای در بین مردم دارد. پژوهش ...

 • رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش دانش‌آموزان به مصرف موادمخدر 

  زارع شاه آبادی, اکبر؛ اویسی, محمد علی؛ بنیاد, لیلی (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2018-04-21)
  چکیده زمینه و هدف: دانش‌آموزان در معرض خطرات زیادی هستند که سلامت جسمی و روانی آنان را تهدید می‌کند و انجام فعالیت های علمی در این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش ...

 • طراحی مدلی به ‌منظور امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی در اینترنت اشیاء 

  جمالو, محمد؛ رجب زاده قطری, علی؛ رادفر, رضا (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2018-04-21)
  زمینه و هدف: اینترنت اشیاء یک پارادایم جدید است که ایده اولیه آن بر اساس تعامل مستمر انواع چیزهایی که در اطراف ما هستند ایجاد شده است، این تعامل مستمر باعث به خطر افتادن امنیت اطلاعات و حریم خصوصی افراد گردیده، زیرا ...