دوره 10, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • تبیین مبانی و مؤلفه‌های واقع‌گرایی در اخلاق از نگاه فیلیپا فوت 

  شاقول, یوسف؛ بینای مطلق, سعید؛ قانع, سارا (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2016-10-22)
  برخی متفکران معاصر همچون انسکوم، گیچ و فوت با نگاه به نظریات ارسطو در باب اخلاق، مکتب فلسفی جدیدی تحت عنوان فضیلت‌گرایی نوارسطویی خلق کردند که به‌واسطه آن بتوانند مسائل اخلاقی در دوران معاصر را حل کنند. فیلیپا فوت یک ...

 • بررسی رابطه اخلاق و هنر از نگاه افلاطون و کانت 

  طایران, امن الله؛ صفاران, الیاس؛ شهبازی فرد, مریم (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2016-10-22)
  به طور سنتی دو موضع متضاد فلسفی در ارتباط با ارزیابی هنر و پیوند میان اخلاق و هنر وجود دارد: «مورالیزم» (بر اساس اصول اخلاقی)  و «اتونامیزم» (بر اساس استقلال گرایی) . طبق مورالیزم، ارزش های زیباشناسی هنر می بایست توسط ...

 • عوامل مساعدت کننده عمل در جهت استکمال نفس از دیدگاه ملاصدرا 

  رحیم پور, فروغ السادات؛ هاشمی زنجیرانی, فرزانه (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2016-10-22)
  چکیده چکیده استکمال انسان در نوشتار حاضر بدین معنا است که به صورت تدریجی، با دو ابزار «علم» و «عمل» قوا و استعدادهای ویژه خویش را به فعلیت رساند ونفس او، که حقیقت اوست،در مراتب عالی وجود سیر نماید. در این میانْ شناخت عوامل ...

 • نگرشی تحلیلی بر مفهوم ولایت در تصوف و عرفان اسلامی 

  عبداللهی, محمد اسماعیل (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2016-10-22)
  ولی و مولی در میان اهل لغت و اصطلاح عالمان دینی به معانی متفاوتی بکار رفته و کاربردهای مختلفی داشته است اما آنچه متیقن است نوعی قرابت حسی و معنوی در آن نهفته است که زنجیره وصل همه کاربردهای این مفهوم می‌باشد. بر این اساس، ...

 • بررسی مفهوم آزادی از نگاه آیزایا برلین 

  فاضلی, محسن؛ مشکات, محمد (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2016-10-22)
  آیزایا برلین فیلسوف و مورخ اندیشه ها از سرشناس ترین و برجسته ترین لیبرالهای دوران معاصر است که تقریر او از دو مفهوم آزادی، بسیار مشهور و سررشتۀ بحث های مربوط به هرگونه مسائل سیاسی و اجتماعی و اخلاقی مرتبط با آزادی است. ...

 • تحلیل و نقد فلسفه مکانیکی 

  محمدپور, سکینه (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2016-10-22)
  علم و دین در طول تاریخ همواره با هم تعامل داشته اند و نظریه های علمی جدید در تغییر نگرش انسان ها نسبت به جهان مؤثر بوده است. در قرون وسطی جهانبینی ارسطویی، اندیشه حاکم بر تفکر مسیحی در اروپا بود. بعد از رنسانس و انقلاب ...

 • نسبت اینهمانی و احکام، لوازم و کاربردهای آن در منطق ارسطو 

  فتاحیان, زینب؛ حاج حسینی, مرتضی (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2016-10-22)
  اینهمانی یکی از اصول اولیه ذهن است و از زمان‌های قدیم مورد توجه فلاسفه و منطق‌دانان بوده است. ارسطو اولین و بزرگ-ترین منطق‌دانی است که در اثر ماندگار خود به نام ارگانون از اینهمانی سخن به میان آورده است. اما اینکه آیا در ...