دوره 03, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • حقوق بشر و عوامل ژنتیکی و روان‌شناختی ایجاد کننده شباهت‌ها و تفاوت‌ها 

  محمدی باجگیران, آرش (دانشگاه مفیدMofid University, 2008-11-21)
  هر انسان از طریق وراثت، صفات و خصوصیات ارثی را از نسل‌های پیشین خود به ارث می‌برد.آنچه مسلم است عوامل وراثتی به طور جبری از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. عوامل محیطی و تعلیم و تربیت هم تحت اختیار ما نیست و ما به خواست خود ...

 • ارتباط بین ادیان: تکریم تفاوت، تکریم تفاهم 

  لیمن, اُلیور؛ نیک‌نام, مهری (دانشگاه مفیدMofid University, 2008-11-21)
  موضوع ارتباط بین ادیان، غالباً مهم و مطلوب تلقی می‌شود. هر جامعه‌ای که از گروه‌های مذهبی مختلف تشکیل شده است، باید قواعدی برای همکاری وضع کند که مانع از تفرقه مذهبی گردد. اما در این نوع ارتباط بین ادیان، مشکلاتی نیز وجود ...

 • آزادی، خودآگاهی و هویت؛ نظریه آزادی و هویت در اخلاق (پرسش‌انگیز) کانت 

  عبادیان, محمود (دانشگاه مفیدMofid University, 2008-11-21)
  یک بازنگری به جستارهای آزادی و اخلاق از عصر باستان تا دوره معاصر، تصورهای متنوعی از مفاهیم آزادی و اخلاق را آشکار می‌کند؛ اما کانت نظریه ایجابی (تحصلی) آزادی خود را به عنوان برترین طریقه ممکن هستی انسان مدرن در فلسفه علمی ...

 • شهروندی جهانی در گستره جهانی شدن حقوق بشر 

  شریفی طرازکوهی, حسین (دانشگاه مفیدMofid University, 2008-11-21)
  پدیده پرشتاب جهانی شدن، سبب شده بسیاری از تصمیم‌گیری­ها، واکنش­ها و سنجش­ها در سطح جهانی و با توجه یا دخالت عوامل فرا ملی اتخاذ شوند و نوعی جهان‌شهر اخلاقی مبتنی بر حقوق بشر در کانون توجه باشد. در این پارادایم نوظهور، ...

 • هویت دینی، تفاوت و حقوق بشر: نقش حیاتی هرمنوتیک 

  دوخای فورتمن, باس؛ صالح, م.ا. محمد (دانشگاه مفیدMofid University, 2008-11-21)
  غالباً دو پرسش اساسی درباره روایات تفسیرپذیر دینی و تفاسیر آنها مطرح است: نخست، خداوند چه تکالیفی را تعیین و چه حقوقی را اعطاء کرده است که در مورد همه انسان­ها کاربرد دارند؟ و پرسش دوم اینکه آیا انسان‌ها صلاحیت کافی دارند ...

 • تضاد دروغین: عام‌‌گرایی و خاص‌‌گرایی در حیات سیاسی امروز 

  اِریک برونِر, استفان (دانشگاه مفیدMofid University, 2008-11-21)
         اکنون نیز در مورد تعیین رابطة بین عام وخاص ابهام فراوان وجود دارد. پساساختارگرایانی همچون میشل فوکو، جامعه‌گرایان، لیبرال‌ها، عمل‌گرایانی مانند ریچارد رورتی و جان راولز، دیدگاه‌های متفاوتی دارند که ...

 • حقوق شهروندی از چشم‌انداز نظریه شهروندی جهانی و قوانین و مقررات ایران 

  السان, مصطفی (دانشگاه مفیدMofid University, 2008-11-21)
  تحلیل‌های گوناگونی از مفهوم شهروندی در گرایش‌های مختلف علوم انسانی ارائه شده است. به طور کلی، می‌توان شهروندی را در یک مفهوم به «حق نوین تمامی انسان‌ها برای زیستن و داشتن حقوق بنیادین» معنی کرد. با پذیرش این موضوع که حقوق ...