دوره 10, شماره 36

 

ارسال های اخیر

 • راهکارهای ارتقاء فرهنگ مطالعه در میان زنان عضو کتابخانه های عمومی شهر ملایر 

  غفاری, سعید؛ هنرجو, مریم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازIslamic Azad University Ahvaz Branch, 2018-08-23)
  هدف پژوهش حاضر مطالعه راهکارهای ارتقاء فرهنگ مطالعه در زنان عضو کتابخانه­ های عمومی شهر ملایر بود. جامعه مورد پژوهش 220 نفر بوده که تعداد  212 نفربه آن پاسخ داده اند  . پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به صورت توصیفی- پیمایشی ...

 • اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی برصمیمیت و بهداشت روان زوجین شرکت کننده درکلاس های مشاوره پیش از ازدواج 

  جواد چاوشی, علی؛ صیدی, پگاه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازIslamic Azad University Ahvaz Branch, 2018-08-23)
  هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر صمیمیت و بهداشت روان زوجین شرکت کننده در کلاس های مشاوره پیش از ازدواج شهرستان اهواز بود. نمونه آماری شامل 40 نفر از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیری ...

 • ادراک معنایی بانوان از فضاهای شهری پس از طرح توسعه با استفاده از نظریه زمینه ای 

  پورحسین روشن, حمید؛ داداش پور, هاشم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازIslamic Azad University Ahvaz Branch, 2018-08-23)
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ابعاد موثر ادراکی بانوان در استفاده از فضا و تبیین نظریه ای بر درک زنان از پیامدهای برنامه ریزی توسعه جدید حرم خواهر امام رضا(ع) بود. ­پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و روش آن مردم نگاری می باشد. ...

 • رمانتیسم سپاری در شعر فروغ فرخ زاد 

  خواجات, بهزاد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازIslamic Azad University Ahvaz Branch, 2018-08-23)
  هدف پژوهش حاضر بررسی سیر رمانتیسم و گذر از آن در شعر فروغ فرخ زاد است. رمانتیسم یکی از مهم­ترین مکاتب ادبی جهان است که ریشه در تحولات اقتصادی و اجتماعی غرب داشته و همواره از جهات گوناگون مورد توجه منتقدان قرار­گرفته­است. ...

 • اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر خستگی مزمن و احساس گرفتاری در زنان شاغل 

  بهزادی, الهام؛ عسگری, پرویز (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازIslamic Azad University Ahvaz Branch, 2018-08-23)
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر خستگی مزمن و احساس گرفتاری در زنان شاغل شرکت ملی حفاری اهواز بود. نمونه پژوهش شامل30 نفر بود که به روش تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. طرح پژوهش ...

 • بررسی تطبیقی شخصیت زن در آثار فهیمه رحیمی و دانیل استیل مطالعه موردی: رمان پنجره و رمان طلوع عشق 

  مرتضوی, شورانگیز؛ ظهیری, بیژن؛ محرمی, رامین (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازIslamic Azad University Ahvaz Branch, 2018-08-23)
  هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی شخصیّت پردازی زن در آثار فهیمه رحیمی و دانیل استیل با توجه به متفاوت بودن شرایط فرهنگی- مذهبی دو نویسنده بود. ادبیات داستانی به ویژه رمان­نویسی یکی از زمینه ­های جالب توجه و مهم در عرصه پژوهش­های ...

 • اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ در زنان سالمند 

  مصطفی پور, وحید؛ معتمدی, عبدالله؛ فرخی, حسین (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازIslamic Azad University Ahvaz Branch, 2018-08-23)
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی معنادرمانی بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ در زنان سالمند انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه زنان سالمند شهر بیرجند در سال 1396 بود که از میان آن‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 30 نفر به ...

 • نقش رسانه‌ای هنر در هویت بخشی به زنان فرودست مبتنی بر آرای پسااستعماری گایاتری اسپیوک 

  پورمختار, صدیقه؛ مصطفوی, شمس الملوک؛ مرندی, سیدمحمد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازIslamic Azad University Ahvaz Branch, 2018-08-23)
  پژوهش حاضر با هدف یافتن راهی برای هویت بخشی به زنان فرودست به بررسی و تحلیل دیدگاه­ های گایاتری چاکراورتی اسپیوک، از منتقدان و متفکران حوزه­ی مطالعات پسااستعماری می­پردازد. او در مقاله ی معروف خود" آیا فرودستان می­ توانند ...