نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorآذرباد, عمرانfa_IR
dc.contributor.authorکرمانشاهی, حسنfa_IR
dc.contributor.authorیعقوبفر, اکبرfa_IR
dc.contributor.authorمیمندی پور, امیرfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T05:49:03Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T05:49:03Z
dc.date.available1399-07-09T05:49:03Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T05:49:03Z
dc.date.issued2019-04-21en_US
dc.date.issued1398-02-01fa_IR
dc.date.submitted2018-06-02en_US
dc.date.submitted1397-03-12fa_IR
dc.identifier.citationآذرباد, عمران, کرمانشاهی, حسن, یعقوبفر, اکبر, میمندی پور, امیر. (1398). تأثیر سطوح مختلف اسانس رایج و میکروکپسوله شده مرزه خوزستانی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی. تولیدات دامی, 21(1), 87-97. doi: 10.22059/jap.2019.240232.623219fa_IR
dc.identifier.issn2009-6776
dc.identifier.issn2382-994X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jap.2019.240232.623219
dc.identifier.urihttps://jap.ut.ac.ir/article_69921.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/289562
dc.description.abstract<strong>به‌منظور تعیین اثرات افزودن سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستانی در دو شکل رایج و میکروکپسوله‌شده در جیره‌بر عملکرد، پاسخ ایمنی، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و ریخت‌شناسی روده باریک جوجه‌های گوشتی، آزمایشی با استفاده از تعداد400 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 (مخلوط دو جنس)، در پنج تیمار، چهار تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار، در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره شاهد (بدون افزودنی)، جیره‌های حاوی سطوح 400 و 500 میلی‌گرم در کیلوگرم اسانس مرزه و جیره‌های حاوی سطوح 5/0 و یک درصد اسانس کپسوله‌شده مرزه بودند. افزودن سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستانی در دو شکل رایج و میکروکپسوله‌شده به جیره‌ جوجه‌های گوشتی، تأثیری بر مقدار مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی، پاسخ ایمنی و تعداد گلبول‌های سفید و قرمز نداشت. اما تیمارهای آزمایشی حاوی اسانس مرزه رایج و میکروکپسوله‌شده نسبت به تیمار شاهد سبب کاهش معنی‌دار وزن زنده بدن پرندگان گردید. میزان هورمون‌های تیروئیدی (T3 و T4) و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون (کلسترول، تری‌گلیسرید، HDL و LDL) تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. با این‌که صفات بافت‌شناسی روده باریک مانند عرض پرز، عمق کریپت و نسبت طول پرز به عمق کریپت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت، ولی سطح 5/0 درصد اسانس کپسوله‌شده مرزه سبب کاهش نسبت طول به عرض پرز به‌صورت معنی‌داری گردید (05/0P<). با توجه به نتایج آزمایش حاضر، استفاده از دو شکل رایج و میکروکپسوله‌شده اسانس مرزه، اثری بر عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی ندارد.</strong>fa_IR
dc.format.extent841
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهران، پردیس ابوریحانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehran, College of Abureyhanen_US
dc.relation.ispartofتولیدات دامیfa_IR
dc.relation.ispartofAnimal Productionen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jap.2019.240232.623219
dc.subjectاسانسfa_IR
dc.subjectمرزهfa_IR
dc.subjectبافت‌شناسی رودهfa_IR
dc.subjectجوجهfa_IR
dc.subjectگوشتیfa_IR
dc.subjectفراسنجه‌هایfa_IR
dc.subjectخونfa_IR
dc.titleتأثیر سطوح مختلف اسانس رایج و میکروکپسوله شده مرزه خوزستانی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس/مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قمfa_IR
dc.contributor.departmentهیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهدfa_IR
dc.contributor.departmentموسسه تحقیقات علوم دامی کشور - تخصص:‌تغذیه طیورfa_IR
dc.contributor.departmentپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تخصص: تغذیه طیور شاخصه بیوتکنولوژی غذایی/ پروبیوتیک ها/ آمینواسیدها/ مکمل های غذایی دام و طیورfa_IR
dc.citation.volume21
dc.citation.issue1
dc.citation.spage87
dc.citation.epage97
nlai.contributor.orcid0000-0002-4494-8595


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد