دوره 14, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • مطالعه منحنی های میزان تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران با دوره های شیردهی متفاوت 

  حسن پور, کریم؛ اسلمی نژاد, علی اصغر؛ مرادی شهربابک, محمد (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2012-08-22)
  اثر طول دوره شیردهی بر منحنی های شیردهی و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 964606 و 885342 رکورد روزآزمون به ترتیب برای میزان تولید شیر و درصد چربی شیر استفاده شد. داده ها در چهار ...

 • اثر جایگاه ژنی TGFβ3 بر ارزش های اصلاحی و فنوتیپی صفات وزن بدن در مرغان بومی مازندران 

  عنایتی, بابک؛ رحیمی, قدرت اله (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2012-08-22)
  ژن فاکتور مؤثر بر رشد بتا به عنوان ژن مؤثر و مهم در فرآیند رشد و تمایز سلولی شناخته شده است. به منظور بررسی چندشکلی ژن فاکتور مؤثر بر رشد بتا-3 (TGFB3) از 160 قطعه مرغ مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران به ...

 • مقایسه خصوصیات نخ خامه و فرش دست بافت تهیه شده از الیاف پشم چیده و پوست دباغی شده 

  انصاری رنانی, حمیدرضا؛ باقرشاه, حمیدرضا (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2012-08-22)
  به منظور مقایسه خصوصیات نخ خانه و فرش دست بافت، تعداد 40 جلد پوست گوسفند به دو گروه تقسیم گردید. در گروه اول، پشم از روی پوست با استفاده از پشم چین برقی چیده شد و در گروه دوم، الیاف با استعمال 15 درصد مــاده شیمیایی ...

 • مقایسه اثر روش‌های مختلف دباغی بر خصوصیات فیزیکی چرم شترمرغ 

  صالحی, مهناز؛ میرعبدالباقی, ژاله؛ کمالی سروستانی, محمد علی (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2012-08-22)
  برای تعیین روش مناسب دباغی پوست شترمرغ، وزن مخصوص ظاهری، ضخامت، مقاومت و کشش‌پذیری چرم ناحیه اصلی شترمرغ‌های 12 تا 14 ماهه (تعداد = 15) در روش‌های مختلف دباغی (کرومی، گیاهی و آلومی) مطالعه شد. میانگین وزن مخصوص ...

 • بررسی اثر دو سطح کنجاله کلزا و آنزیم های فیتاز و سافیزیم جی پی 800 بر عملکرد جوجه های گوشتی 

  حقیقیان رودسری, محمود؛ روستایی علیمهر, محمد؛ صفدریان, مریم؛ ابوالقاسمی, سید عبدالحسین (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2012-08-22)
  به منظور بررسی اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا کم گلوکوسینولات آزمایشی با استفاده از 320 جوجه گوشتی در سن یک هفتگی با میانگین وزن 111 گرم انجام شد. جوجه ها به دو گروه چهار دسته ای تقسیم و هر دسته در چهار ...

 • اثر جیره تکمیلی بر رشد و خصوصیات لاشه بره های شیرخوار 

  پناه, محمد؛ سوری, منوچهر؛ وره زردی, سمیرا (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2012-08-22)
  تعداد 20 رأس بره شیرخوار با میانگین سن یک ماه از نژاد سنجابی (10 رأس نر و 10 رأس ماده) با وزن اولیه به ترتیب (3/1±) 4/13 و (9/0±) 6/11 کیلوگرم به منظور بررسی اثر یک جیره تکمیلی بر ماده خشک مصرفی، سرعت رشد و خصوصیات ...

 • بررسی امکان استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در تغذیه مرغان تخم گذار 

  وثوق شریفی, امید؛ یعقوب فر, اکبر؛ شریفی, سید داود؛ میرزاده, قدرت اله؛ عسکری, فیروز (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2012-08-22)
  این آزمایش به منظور تعیین ارزش غذایی جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا و بررسی امکان استفاده از آن در تغذیه مرغان تخم گذار انجام شد. در مرحله اول، انرژی قابل متابولیسم و ترکیبات شیمیایی جلبک اندازه گیری شد. در مرحله دوم، ...