مطالعات قرائت قرآن

ارسال های اخیر

 • واکاوی روایات اختلاف قرائات منسوب به ‌اهل‌بیت(ع) در سورۀ توبه 

  ذاکر, فاطمه؛ صائمی, داود (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-08-23)
  اختلاف قرائات یکی از مباحث مهم علوم قرآن است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان این علم و مفسران بوده است و نظرات مختلفی در مورد انواع آن و انتخاب قرائت صحیح ارائه شده که در این میان بررسی قرائات منسوب به ‌‌اهل‌بیتb از مباحث ...

 • تأثیر لهجه‌‌های عربی بر قرائات سبعه با تأکید بر سورۀ یس 

  رضایی, حسین؛ اقبال, ابراهیم (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-08-23)
  علم قرائات، ‌عهده‌دار شناخت و بررسی اختلافات در نحوۀ تلفظ و اداء‌‌کردن کلمات قرآن کریم است‌. در همین خصوص، در منابع روایی اهل‌سنّت احادیثی وجود دارد که به «سبعة أحرف» مشهور و موجب شده برخی به همین دلیل، اختلاف در قرائت را ...

 • نقد دیدگاه گلدزیهردر تشابه قرائات قرآن وعهدین 

  رضایی هفتادر, حسن؛ زارعی, نفیسه (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-08-23)
  یکی از ‌‌‌مهم‌ترین مباحث تاریخ قرآن، موضوع اختلاف قرائات است، قرائات متفاوت از آیات قرآن کریم دست‌آویز خاورشناسان شده و دیدگاه‌ها و اشکالاتی به این موضوع وارد کرده‌اند‌‌‌‌. ایگناس گلدزیهر در کتاب گرایش‌های تفسیری در میان ...

 • بررسی اختلاف قرائات بر مبنای ساختارهای زبانی (جزء اول) 

  خانی کلقای, حسین؛ عثمانی, آرزو (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-08-23)
  میان قرائت‌های قرآنی و علم صرف و نحو در زبان عربی رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد؛ زیرا قرآن مؤثر‌‌‌‌ترین عامل پی‌ریزی و تدوین قواعد عربی است؛ چراکه نخستین نحویان زبان عرب، خود جزء قُرَّاء قرآنی بوده‌اند‌. در قرائت شماری از آیات ...

 • برر سی مسئله صوت حسن و تحزین در روایات فریقین 

  امینی تهرانی, محمد؛ میردامادی نجف آبادی, سیدعلی؛ عباسی, فرهاد؛ عباس, سیدعلی (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-08-23)
  یکی از آداب تلاوت قرآن کریم که در روایات فریقین مورد توجه قرار گرفته، دربارۀ ‌‌چگونگی اجرای نغمات در هنگام تلاوت قرآن کریم است. دسته‌‌ای از روایات به ‌‌مسئله صوت حسن اشاره داشته‌‌اند و دسته‌‌ای دیگر به‌‌ مسئلۀ تحزین صوت ...

 • تحلیل تحول دیدگاه دانشمندان شیعه در تواتر قرائات 

  قاسم نژاد, زهرا؛ تنافرد, ساره (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-08-23)
  پس از پدیدآمدن اختلاف قرائات و محدودسازی آنها به قرائات سبعه و عشره در قرن چهارم هجری، علمای شیعه در طی‌ سال‌ها رویکردهای متفاوتی در برخورد با تواتر قرائات از خود نشان دادند‌. برخی علمای معاصر معتقدند از ابتدای نزول قرآن ...

 • بررسی و نقد روش علامه طباطبایی در انتخاب قرائت صحیح 

  یوسفی مقدم, محمدصادق (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-08-23)
  قرائات تأثیر مستقیم در تفسیر قرآن داشته و مفسران بر اساس آن به تفسیر پرداخته‌اند‌. برخی از میان قرائات به قرائت سائد بسنده کرده، برخی قرائت خاصی را برگزیده و بر اساس آن تفسیر کرده‌ و برخی به همه قرائات پرداخته است‌. علامه ...

 • بررسی غنا در تلاوت از منظر قرآن و فقه 

  زرنگار, مصطفی (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-08-23)
  بررسی تطبیقی و میان‌رشته‌‌ای موضوع «غناء» در لغت، قرآن کریم، فقه اسلامی و روایات وارده در خصوص تلاوت کلام‌الله، با هدف تبیین جایگاه و حکم شرعی به‌کار‌‌گیری این فن در خوانش هنری کلام وحیانی‌‌‌، محور اصلی بحث این مقاله است‌. ...

 • نقد دیدگاه عالم سبیط نیلی در تشخیص قرائت صحیح قرآن 

  البیاتی, منتظر؛ قائمی نیا, علیرضا؛ جزایری, سید حمید (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-08-23)
  قرائت قرآن مهمترین کلید ورود به خزانه معرفت قرآن است‌. لکن پس از پیامبرk اختلاف قرائات به فزونی رفت و متخصصان علوم قرآنی برای یافتن قرائت صحیح قواعد مختلفی را ارائه کردند‌. در این میان عالم سبیط نیلی متفکر و قرآن‌پژوه شیعه ...

 • نقد مقالۀ «قرائت معتبر در روایات تفسیری اهل‌بیت(ع) و ارتباط آن با روایت حفص از عاصم 

  شریفی نسب, حامد (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-08-23)
  برخی از نویسندگان معاصر تلاش کرده‌اند تا با تحلیل برخی روایات تفسیری، قرائت عاصم به روایت حفص را قرائت معتبر و مبنا نزد اهل‌بیتb جلوه دهند؛ پس با گزینش هفده روایت ادعا کرده‌اند که تنها قرائتی که در همۀ این روایات با تفسیر ...

 • قرائت رایجِ قرن هفتم در ایران (مصاحف آستان قدس رضوی) 

  شاه‌پسند, الهه؛ خطیب, مریم (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-08-23)
  دربارۀ قرائت رایج در هر کدام از امصار و اعصار اسلامی، اخبار پراکنده‌ای وجود دارد‌. این اخبار نمی‌توانند تصویر واضحی از پراکندگی و نحوۀ انتشار قرائات در دوره‌های مختلف مناطق اسلامی به دست دهند‌. یکی از شواهدی که به تکمیل ...

 • تحلیل تطور مقاییس قرائی 

  رجب زاده, شبنم؛ مستفید, حمید رضا؛ حاجی عبدالباقی, مریم (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-08-23)
  اختلاف قرائات از جمله مفاهیم مطرح و بسیار مهمِ علوم قرائات و تفسیر است‌‌‌‌. تا قبل از ابن‌مجاهد (324‌ق) هر یک از علمای قرائات می‌توانستند با تکیه بر اجتهادات شخصی خویش‌‌‌، قرائت خاص خود را اختیار نموده و طریق جداگانه‌ای ...

 • واکاوی و بررسی روایات اختلاف قرائت در تفسیر مأثور البرهان 

  پیرچراغ, محمدرضا؛ قاسمی حامد, مرتضی؛ سلیمی, بشیر (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-02-20)
  البرهان سید هاشم بحرانی از جمله مهم‌ترین تفاسیر مأثور شیعه در نیمه اول قرن یازدهم قمری است. تفسیر مأثور یا روایی از قدیمی‌ترین گونه‌های تفسیری است که برای تبیین آیات الهی شکل گرفته است. این روش، در قرن یازدهم با رواج قلمرو ...

 • بررسی قواعد رسم المصحف و موارد اختلافی آن 

  جبرئیلی جلودار, عبدالله؛ حیدری, فرحت عباس؛ کریمی, عباس (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-02-20)
  موضوع «رسم‌المصاحف و قواعد مصحف‌ها» از مباحث مهم علوم قرآنی است که نظریات گوناگون ‌اندیشمندان بسیاری را در پی داشته است؛ هرچند برخی از ابعاد قواعد و رسم و رابطه آن با دانش‏های ذیربط تا حدّی تبیین شده، اما بسیاری از‌ ...

 • قرائات و حجیت آن از منظر ابوجعفر طبری و امین‌الاسلام طبرسی 

  محمدی, محمدحسین؛ اخلاقی, محمد یحیی؛ امینی تهرانی, محمد (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-02-20)
  مسالۀ اثرپذیری تفسیر از قرائات مختلف قرآن کریم از بحوث مهم در حوزه تفسیر و علوم قرآن بشمار می‌رود. مفسران قرآنی و علمای اسلامی با توجه به ادله و مبانی خاص خود در این موضوع، به تبیین تأثیر قرائات گوناگون بر تفسیر قرآن کریم ...

 • بررسی تطبیقی دیدگاه آیت‌الله معرفت و عبدالعظیم زرقانی در مبانی تاریخی دانش قرائت 

  حسین شاه, جنت؛ امینی تهرانی, محمد؛ الهی, عباس (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-02-20)
  دانش قرائت از مباحث مهم علوم قرآنی است که از نزول قرآن تاکنون برای علماء و دانشمندان شیعه و اهل‌سنّت مورد توجه قرار گرفته است. بحث از دانش قرائات ابعاد متعددی را دارد. یکی از ‌مهم‌ترین این ابعاد، بررسی مبانی تاریخی دانش ...

 • واکاوی قرائت ابن‌‌عامر در آیۀ 731 سورۀ انعام 

  رنجبرزاده, سبحان؛ قنادی, حسین (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-02-20)
  قرائت قرآن از مسائل پرچالش و پردامنه علوم قرآن است که ‌اندیشمندان مسلمان در طول تاریخ رویکردهای مختلفی در قبال آن داشته‌اند. از جمله آیاتی که بحث‌های فراوانی دربارۀ قرائت آن صورت گرفته آیۀ 137 سورۀ انعام است. شش تن از قراء ...

 • نقش ایرانیان در تاریخ علم قرائت تا قرن نهم هجری 

  فروتن تنها, مصطفی (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-02-20)
  پژوهش در زمینه نقش ملل مختلف در علوم اسلامی، به‌خصوص برای خود آن ملت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ایرانیان در طول تاریخ اسلام، خدمات علمی زیادی به علوم مختلف اسلامی از قبیل حدیث، تفسیر، ادبیات عرب و... داشته‌اند. این ...

 • رویکرد قرطبی در مواجهه با اختلاف قرائات در تفسیر الجامع لأحکام القرآن 

  حسینی نیا, سیدمحمدرضا؛ محمودی, مهدی (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-02-20)
  قرائت علمی است که به تلفظ الفاظ قرآن کریم با همان کیفیت که از رسول خدا‌J نقل شده و یا تأیید فرموده است به‌گونه‌ای که از نص وحی الهی حکایت کند، می‌پردازد. این علم یکی از لوازم تفسیری مفسران قرآن کریم است. از جمله مفسران ...

 • بررسی رویکرد نقد تفسیر تسنیم به اختلاف قرائات (مبانی و معیارها) 

  موسی پور, مهشید؛ شاهرودی, محمدرضا؛ پهلوان, منصور؛ شفیعی, سعید (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 تلفن معاونت پژوهش 02537110535 چاپ: مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه, 2023-02-20)
  از منظر عالمان قرآن‌پژوه، «علم قرائات» یکى از دانش‌هایی است که در راستای فهم و تفسیر درست کلام الهى تدوین گشته و اهمیت به‌سزایی در تبیین مراد الهی دارد؛ کما اینکه شناخت قرائات‌ مختلف می‌تواند نقش مؤثری در تأسیس و تبیین ...

View more