نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorفیض پور, محمدعلیfa_IR
dc.contributor.authorصالحی فیروزآبادی, گلساfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T02:03:56Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T02:03:57Z
dc.date.available1399-07-09T02:03:56Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T02:03:57Z
dc.date.issued2012-11-21en_US
dc.date.issued1391-09-01fa_IR
dc.identifier.citationفیض پور, محمدعلی, صالحی فیروزآبادی, گلسا. (1391). سنجش و بررسی سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی استان‌های کشور طی برنامه چهارم توسعه. پژوهشهای روستائی, 3(11), 89-112. doi: 10.22059/jrur.2012.29222fa_IR
dc.identifier.issn2008-7373
dc.identifier.issn2423-7787
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jrur.2012.29222
dc.identifier.urihttps://jrur.ut.ac.ir/article_29222.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/211971
dc.description.abstractیکی از دلایلی که برای تبیین مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری و به‌خصوص در مراحل گذار اقتصادی در کشورهای درحال توسعه ارائه گردیده، دستیابی به شغل و شغل بهتر است. این موضوع بر اساس داده‌های اقتصاد ایران نیز مصداق دارد و با مدل‌های ارائه‌شده برای مهاجرت و به‌ویژه مدل هریس و تودارو، که دلیل عمده مهاجرت از روستا را دستیابی به شغل بهتر و درنتیجه درآمد انتظاری بالاتر در مناطق شهری می‌داند، تطابق دارد. بر این اساس، تفاوت سطح توسعه بازار کار در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری و روند تغییرات آن می‌تواند شاخصی از روند و شدت مهاجرت بین این مناطق را به دست دهد و از این‌رو، شناخت و رتبه‌بندی مناطق روستایی از حیث توسعه بازار کار اهمیت می‌یابد. تعیین و بررسی سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی به تفکیک استان‌های کشور، هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. برای تعیین سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی، از چهار شاخص اساسی نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم اشتغال در بخش خصوصی و سهم اشتغال در بخش صنعت استفاده گردیده و برای تلفیق آنها از روش‌های تحلیل چندمتغیرة تحلیل عاملی و برترین پیشنهاد از راه‌حل ایده‌آل (TOPSIS) در دوره زمانی برنامه چهارم توسعه استفاده شده است. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی استان‌ها در طول برنامه چهارم توسعه تغییر چندانی نیافته و این درحالی است که همان تغییرات اندک در میزان توسعه‌یافتگی مناطق نیز به روش تعیین آن بستگی داشته است.fa_IR
dc.format.extent1696
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherOwner & Primary Publisher: University of Tehran;en_US
dc.relation.ispartofپژوهشهای روستائیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Rural Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jrur.2012.29222
dc.subjectتوسعه بازار کارfa_IR
dc.subjectروش تاپسیسfa_IR
dc.subjectروش تحلیل عاملیfa_IR
dc.subjectشاخص‌های بازار کارfa_IR
dc.subjectمناطق روستاییfa_IR
dc.titleسنجش و بررسی سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی استان‌های کشور طی برنامه چهارم توسعهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentعضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه یزدfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تهران مرکزfa_IR
dc.citation.volume3
dc.citation.issue11
dc.citation.spage89
dc.citation.epage112


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد