پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت

ارسال های اخیر

 • معیار وجود تقلب به عنوان استثنایی بر اصل حاکم در اعتبارات اسنادی با نگاه تطبیقی 

  مقدم, رضا (دانشگاه عدالتEdalat University, 2016-03-20)
  در اعتبارات اسنادی بانک‌ها با توجه به دو اصل استقلال و انطباق دقیق اسناد فقط موظف به انطباق اسناد بر حسب ظاهر و پرداخت در قبال ارائه اسناد می‌باشند. هنگامی که فروشنده با حسن نیت عمل نمی‌کند، در برخی موارد اصل استقلال ...

 • مسئولیت مدنی گمرک در برابر خسارت وارده به کالا 

  رضایی زاده, امیر (دانشگاه عدالتEdalat University, 2016-03-20)
  Civil liability caused when Customs staff and organization the loss of customs staff to conduct or negligence or unVoluntary of personal goods come. Three conditions to achieve civil liability, harmful act, the subject of ...

 • بررسی تطبیقی نظریه غیر منصفانه بودن قراردادها 

  منافی, شهرام (دانشگاه عدالتEdalat University, 2016-03-20)
  موضوع این مقاله به نظرغیر‌منصفانه قراردادها اختصاص دارد. دراین مقاله نویسنده می‌کوشد، نظریه غیر-منصفانه‌ بودن قرارداد و شروط قراردادی را بررسی و به تطبیق و مقایسه‌آن در‌حقوق انگلیس و ایران بپردازد. این نظریه به شروط ...

 • قابلیت استناد پذیری ادله در حقوق موضوعه و فقه امامیه 

  کریمی پور, خلف (دانشگاه عدالتEdalat University, 2016-03-20)
  دلیل دراصطلاح قانونی چنانچه ماده194قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:"دلیل عبارت ازامری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند". قانون مدنی با این که یک جلد را به شرح ادله‌ی اثبات دعوی اختصاص داده ...

 • مطالعه تطبیقی وجه التزام در قراردادها 

  مصطفائی, اسماعیل (دانشگاه عدالتEdalat University, 2016-03-20)
  این نوشتار در پی واکاوی مفهوم شرط کیفری یا اصطلاحاً وجه التزام است. اندیشه جبران خسارات در نتیجه پیمان شکنی همواره وجود داشته. گاه قانون میزان و شیوه‌ی جبران را تعیین نموده و گاه دیگر خود طرفین قرارداد آن را بطور پیشینی ...

 • اثر اضطرار در فسخ و تعدیل قرارداد 

  خوانساری, محسن (دانشگاه عدالتEdalat University, 2016-03-20)
  ممکن است پس از انعقاد قرارداد و درمرحله اجرای آن، انجام تعهدات قراردادی توسط متعهد به سبب قرارگرفتن در وضعیت اضطراری که در اثر تغییر اوضاع واحوال عقد یا وقوع حوادث پیش بینی نشده ایجاد می شود، بسیار سخت یا گزاف و پرهزینه ...

 • ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد و ماهیت مسئولیت قراردادی 

  شاهنوش فروشانی, محمد عبدالصالح؛ صفری, محسن (دانشگاه عدالتEdalat University, 2016-02-20)
  برای تعیین شیوة صحیح ارزیابی خسارت، ابتدا باید تعیین کرد که بر اساس کدام دلیل ناقض قرارداد مسئول است تا نوع مسئولیت او روشن شود و بتوان بر اساس آن حیطة و قلمرو مسئولیت او را تعیین نمود. نویسندگان قانون مدنی با طرح مادة 221 ...

 • تاملی بر علل ایجاد شرکت های صوری از منظر ثبت شرکتها 

  حسن زاده, بهرام (دانشگاه عدالتEdalat University, 2016-03-20)
  شرکتهای تجاری به عنوان مولدهای اصلی اقتصاد هر کشور شناخته شده و بیش از هشتاد درصد تراکنش مالی و تجاری توسط آنها صورت می پذیرد . شرکتهای تجاری در قالب شرکتهای خصوصی ، عمومی و دولتی در تمامی زمینه های پولی ، بانکی ، حمل و ...

 • حضانت نوزاد حاصل از رحم جایگزین در فقه امامیه و حقوق ایران 

  شکوهی, میثم؛ روشن, محمد (دانشگاه عدالتEdalat University, 2016-02-20)
  حضانت یکی از احکام تکلیفی و از آثار نسب مشروع است که موضوع آن با تولد نوزاد ایجاد می‌شود. یکی از مسائل مهمی که به لحاظ حقوقی در موضوع حضانت کودکان مطرح می‌شود، مسئله تعین افرادی است که می‌توانند و می‌بایست به این تکلیف ...

 • ماهیت فقهی و حقوقی طلاق واجب با بررسی موردی طلاق خلع 

  بهرامی نژاد مغوئیه, علی؛ معیر محمدی, محمدعلی (دانشگاه عدالتEdalat University, 2016-02-20)
  طلاق امری است که برای ازاله قید نکاح در اسلام مشروع دانسته شده است. در اسلام ظاهراً با توجه به روایتی از رسول خدا حق طلاق را به دست مرد داده‌اند و استنباط برخی از فقها این است که مرد هر زمانی و تحت هر شرایطی می‌تواند اقدام ...

 • اسباب زوال ایجاب در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و تطبیق آن با حقوق ایران 

  باقری, علی؛ رامشی, میثم؛ ابهری, حمید (دانشگاه عدالتEdalat University, 2016-02-20)
  در عقود مکاتبه‌ای بعد از آنکه گوینده به نحوی ایجاب خود را ابراز کرد، ممکن است در فاصله منضم شدن قبولی، عللی اعم از ارادی یا غیرارادی رخ دهد که سبب زدوده شدن ایجاب گردد. این مهم از بحث در عقود حضوری خارج است چرا که در این ...

 • روش‌های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات در قراردادهای اداری با تاکید بر شرایط عمومی پیمان و مقررات فیدیک 

  مرادی, میثم (دانشگاه عدالتEdalat University, 2019-02-20)
  مدیریت و اداره امور عمومی از وظایف مهم دولت است که برای رفع نیازمندی‌‌های خود دراین‌باره و بهتر انجام دادن آن، اعمال حقوقی مختلفی را انجام می‌دهد. بر این اساس، سازمان‌های عمومی به نمایندگی از دولت از طریق انعقاد پیمان، ...

 • تحولات اتاق بازرگانی بین‌المللی و توسعه حقوق تجارت بین‌الملل در ایران 

  کریمی پور, خلف (دانشگاه عدالتEdalat University, 2019-02-20)
  از قرن هفدهم استفاده از عبارات اختصاری از قبیل «اف.او.بی»، «سی.اند.اف» یا «سی.آی.اف» در حمل و نقل دریایی رایج بود. تجار و متصدیان حمل و نقل از این عبارات اختصاری استفاده می‌کردند تا میزان تعهدات خود را مشخص و زمان انتقال ...

 • آثار حقوقی تولد کودک از طریق رحم جایگزین 

  رنجبرقاسمی, حمیدرضا؛ بیاتی, محمدحسین (دانشگاه عدالتEdalat University, 2019-02-20)
  استفاده از رحم جایگزین در درمان ناباروری از مباحثی است که با سؤالات و ابهامات متعددی مواجه است . از آن جا که نوزادانی که با روش رحم جایگزین متولد می شوند مانند کودکان متولد از لقاح طبیعی از حقوق مدنی برخوردار هستند، پرداختن ...

 • مبانی بارگذاری لزوم و جواز در قراردادها 

  حشمتی, ابوالفضل؛ بیاتی, محمد حسین (دانشگاه عدالتEdalat University, 2016-02-20)
  منظور از اصل لزوم چنین است که عقود منعقده، متزلزل و فاقد ثبات نبوده و متعاقدین قدرت بر فسخ آن را نداشته باشند و مراد از جواز عقد این است که طرفین حق برهم زدن عقد را دارا باشند. اصل لزوم یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی محسوب ...

 • قرارداد آتی سکه در بورس کالا با نگاهی به حقوق مدنی فرانسه(اصلاحیه2016) 

  داودآبادی, محمد (دانشگاه عدالتEdalat University, 2019-02-20)
  قرارداد آتی در سال‌های اخیر مورد استقبال فراوانی از سوی سرمایه‌گذاران در حوزه معاملات سکه، قرار گرفته‌ است. چرا که فروشنده تعهد می‌کند؛ در زمان مشخصی مقدار از سکه را به قیمتی که در لحظه انعقاد قرارداد تعیین شده، به خریدار ...

 • مطالعه تطبیقی نظریه نفوذ درپوشش شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری بر فرض تقلب شریک یا شرکاء در نظام‌های حقوقی انگلستان، قطر، ایران 

  خوئینی, غفور؛ مشایخ, میلاد (دانشگاه عدالتEdalat University, 2016-02-20)
  امروزه به واسطه گستردگی روابط اجتماعی، اشخاصی حقوقی تحت عنوان شرکت‌های تجاری در کشورهای مختلف به وجود آمده‌اند تا بتوان به واسطه تمسک بدان‌ها و با در نظر گرفتن شخصیتی مستقل از به وجود آورندگان خود با استفاده از فعالیت‌هایی ...

 • بررسی قرارداد مرابحه در متون فقهی و حقوقی و نظام بانکی 

  حیدر, عطیه؛ پیرهادی, محمد رضا (دانشگاه عدالتEdalat University, 2016-02-20)
  قرارداد مرابحه در متون فقهی و حقوقی و همچنین در مقررات بانکی مسبوق به سابقه است. مقصود از قرارداد مرابحه در متون فقهی بیعی است که فروشنده بهای تمام شده کالا اعم از قیمت خرید، هزینه‌های حمل و نقل و... را به اطلاع مشتری ...

 • شناخت ادله و قوانین حاکم در قلمرو حقوق خصوصی بر اساس نظریه حکومت 

  الماسی, نجاد علی؛ بیاتی, محمد حسین؛ رنجبران, علی اکبر (دانشگاه عدالتEdalat University, 2018-03-21)
  این مقاله پژوهشی درصدد پاسخ به این پرسش‌هاست که در مکاتب حقوقی ملاک تقدم بعضی از قوانین بر بعضی دیگر چیست؟ روش شناسایی قوانین حاکم و مهارت در تشخیص نوع ارتباط حکومت میان دو قانون چگونه است؟ با مهارت در تشخیص نوع ارتباط ...

 • بررسی ابعاد حقوقی حساب جاری بانکی در حقوق ایران و تطبیقی 

  بابائی, قادر؛ محمودی, اصغر؛ سلطان احمدی, جلال؛ سهمانی اصل, محمد علی (دانشگاه عدالتEdalat University, 2019-02-20)
  چکیده:قرارداد تشکیل حساب جاری بانکی،اقتضای می کند،که ماهیت آن قرارداد مشخص و معین گردد،از طرفی،مشتریان به تبع چکی که در دست دارند،بانکها مکلفند، به اندازه اعتمادی که دارنده چک به صاحب حساب و بانک عامل دارد،به تعهدات ...

View more