نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاحمدی, محمدfa_IR
dc.contributor.authorحاتمی‌نژاد, حسینfa_IR
dc.contributor.authorپوراحمد, احمدfa_IR
dc.contributor.authorزیاری, کرامت‌اللهfa_IR
dc.contributor.authorزنگنه شهرکی, سعیدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T00:43:26Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T00:43:26Z
dc.date.available1399-07-09T00:43:26Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T00:43:26Z
dc.date.issued2019-06-22en_US
dc.date.issued1398-04-01fa_IR
dc.date.submitted2019-02-05en_US
dc.date.submitted1397-11-16fa_IR
dc.identifier.citationاحمدی, محمد, حاتمی‌نژاد, حسین, پوراحمد, احمد, زیاری, کرامت‌الله, زنگنه شهرکی, سعید. (1398). بررسی و تحلیل متغیرهای حق به سلامت شهری (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری, 7(2), 285-309. doi: 10.22059/jurbangeo.2019.275558.1055fa_IR
dc.identifier.issn2383-1456
dc.identifier.issn2423-7779
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jurbangeo.2019.275558.1055
dc.identifier.urihttps://jurbangeo.ut.ac.ir/article_73006.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/184054
dc.description.abstractحق به سلامت یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین حقوق شهروندان در شهر است که بسیاری از گزارش‌ها، منشورها، قوانین، رویکردها و نظریه‌های جهانی بر آن تأکید دارند. در حق به سلامت شهری تأکید می‌شود هرکس با هر ویژگی، نگرش و پایگاه اقتصادی-اجتماعی و در هر مکانی از شهر که زندگی می‌کند، حق به سلامت کامل جسمی، روانی و اجتماعی و همچنین حق به عوامل تعیین‌کننده‌ سلامت شهری اعم از امنیت و ایمنی، تغذیة مناسب، درآمد مناسب، شغل مناسب، مسکن مناسب، آب آشامیدنی سالم، پارک و فضای سبز، هوای پاک، پیاده‌روهای قابل پیاده‌روی، حمل‌ونقل عمومی، سازمان‌های پاسخگو، قوانین سلامت‌محور، فرهنگ سالم و... دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر متغیرهای حق به سلامت شهری، شناسایی و تجزیه و تحلیل شدند. پژوهش حاضر نیمه بنیادی-کاربردی و توصیفی-تحلیلی است که گردآوری و تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و اطلاعات آن به‌صورت کیفی-کمی صورت گرفت. گردآوری داده‌ها و اطلاعات به‌کمک روش‌های کتابخانه‌ای و پیمایشی (مصاحبه) و تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار میک‌مک فازی انجام شد. براساس نتایج، 57 متغیر حق به سلامت شهری شناسایی شدند. این متغیرها در مرحلة انتخاب نهایی که به روش مصاحبة دلفی انجام شد به 31 متغیر کاهش یافتند. براساس نتایج تجزیه ‌و تحلیل اثرات که با نرم‌افزار میک‌مک فازی انجام شد، متغیرهای درآمد مناسب، آموزش و اطلاعات، عدالت اجتماعی، سلامت اجتماعی، قوانین و سیاست‌ها، فرهنگ سالم، محیط فیزیکی سالم، سلامت روان، همکاری بین‌بخشی و شرایط کاری مناسب به‌ترتیب تأثیرگذارترین متغیرها به‌شمار می‌آیند. همچنین متغیرهای سلامت اجتماعی، مشارکت در سلامت، عدالت اجتماعی، سلامت روان، سرمایة اجتماعی، امنیت و ایمنی، سلامت جسم، فرهنگ سالم و محیط فیزیکی سالم، به‌ترتیب تأثیرپذیرترین متغیرهای حق به سلامت شهری محسوب می‌شوند. براساس نتایج پژوهش، توجه اساسی به متغیرهای تأثیرگذار نقش بسزایی در تحقق و پایداری حق به سلامت شهری دارد.fa_IR
dc.format.extent1127
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه جغرافیاfa_IR
dc.publisherInstitute of Geography, Faculty of Geography, University of Tehranen_US
dc.relation.ispartofپژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهریfa_IR
dc.relation.ispartofGeographical Urban Planning Research (GUPR)en_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jurbangeo.2019.275558.1055
dc.subjectبجنوردfa_IR
dc.subjectحق به شهرfa_IR
dc.subjectسلامت شهریfa_IR
dc.subjectمیکمک فازیfa_IR
dc.titleبررسی و تحلیل متغیرهای حق به سلامت شهری (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشی - کاربردیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهرانfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue2
dc.citation.spage285
dc.citation.epage309


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد