دوره 10, شماره 33

 

ارسال های اخیر

 • بررسی تقابل سنّت و مدرنیته در رمان "قَلبُ اللّیل" نجیب‌محفوظ 

  غیبی, عبدالاحد؛ خلیلی, پروین؛ باوان پوری, مسعود (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2018-10-23)
  رمان های اجتماعی بیش از هر اثر دیگر می توانند بستری مناسب برای بازتاب حوادث و واقعیتهای جامعه باشند. رمان "قلبُ اللیل" از برجسته ترین آثار نجیب محفوظ است که به خوبی توانسته برخی حوادث و رویدادهای اجتماعی معاصر را در مصر ...

 • تصویرگرایی در شعر سعدی یوسف بر اساس دیدگاه عزّالدّین اسماعیل (مطالعۀ موردی چهار قصیدۀ برگزیده از دیوان شاعر) 

  عرفت پور, زینه؛ نعمتی, معصومه (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2018-10-23)
  در دوره معاصر و با پیدایش شعر نو و یا شعر سپید، بسیاری از شاعران معاصر توجه به آرایه‌های ادبی و به کارگیری عبارت‌های پیچیده و موزون را تا حدی کنار گذاشته‌ و با هدف تاثیرگذاری قصیده و ارائة نقد اجتماعی و سیاسی با زبانی ساده، ...

 • بررسی تحول معنایی واژگان دخیل عربی در زبان فارسی. 

  السح, ماهر؛ طاهرى, حمید (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2018-10-23)
  چکیده: در این مقاله به بررسی تغییر و تحولات واژگان دخیل عربی که در فرهنگ بزرگ سخن بسیاری از آن‌ها ذکر شده‌اند، پرداخته‌ایم. این تغییرات در سطح معنایی توصیف و طبقه‌بندی می‌شود. در حین این انتقال، تعداد زیادی از واژگان عربی ...

 • تیپ شناسی شخصیت عروة بن ورد از خلال اشعارش بر اساس نظریه "انیاگرام" 

  افخمی عقدا, رضا؛ جعفری ندوشن, مهدیه (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2018-10-23)
  چکیده شخصیت شناسی یکی از رویکردهای نقد روان‌شناسی است که در قرن بیستم پا به عرصه‌های جدید از جمله ادبیات گذاشت. در این روش، منتقد بر اساس اصول روان‌شناسی به کاوش در اعماق روان و شخصیت خالق اثر ادبی از خلال آثارش می‌پردازد. ...

 • بررسی مؤلفه های نوستالژی در مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری 

  جلالی فرد, سعیده؛ کریمی فرد, غلامرضا؛ آبدانان مهدیزاده, محمود (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2018-10-23)
  نوستالژی عبارت است از دلتنگی به سبب دوری از وطن یا دلتنگی حاصل از یادآوری گذشته‌های خوشایند و درخشان. نوستالژی به ظاهر موضوعی جدید در ادبیات است، اما در واقع شوق بازگشت به وطن یکی از موضوعات اساسی در ادب عربی بود و از زمان ...

 • تحلیل رویکرد تاریخ ادبیات نگاری طه حسین براساس روش اسکینر با تاکید بر مقدمه کتاب فی الادب الجاهلی 

  رستم پور ملکی, رقیه؛ اعتضادی فر, مهناز (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2018-10-23)
  طه حسین یکی از نخستین نگارندگان معاصر «تاریخ ادبیات عربی» است که شناخت رویکرد مطلوب وی در تاریخ نگاری ادبیات عربی، در شناسایی رویکرد برتر جهت تدوین کتاب های جدید در زمینه تاریخ ادبیات عربی، مفید و مؤثر است. هدف مقاله با ...