دوره 4, شماره 14

 

ارسال های اخیر

 • تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء سیاستگذاری 

  رهبر, عباسعلی؛ حیدری, فاطمه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیIslamic Azad University, 2011-05-22)
  چکیده سرمایه اجتماعی مفهوم نوینی است که از علوم اجتماعی وارد عرصه علوم سیاسی گردیده و دامنه پژوهشی، کاربرد و تأثیرگذاری و تأثیر پذیری بالقوه و بالفعل گسترده­ای در صحنه روابط جامعه و حکومت دارد. سرمایه اجتماعی عبارت است ...

 • پیر بوردیو و اندیشه «دموکراسی واقعی»: درآمدی بر مشارکت سیاسی در فضای تعامل کنش و ساختار 

  مرتضویان, علی؛ فتاحی, سید مرتضی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیIslamic Azad University, 2011-05-22)
  چکیده «پیر بوردیو» (2002-1930) سر شناس ترین چهره جامعه شناسی فرانسه است که با صورتبندی رهیافت تعامل گرایانه خود، طنین خاتمه استیلای نظریه های کنش گرا و ساختار گرا در جامعه شناسی را فراگیرتر ساخت. وی با طرح نظریه «ساختار ...

 • جستارهایی در باب الیتیسم کلاسیک با تأکید بر آراء ویلفردو پاره تو 

  رفیعی, محمدحسین؛ قربی, سید محمدجواد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیIslamic Azad University, 2011-05-22)
  چکیده جوامع بشری از نیروهای اجتماعی مختلفی سازمان می یابند که هر کدام دارای خصال ومولفه های مربوط به خویش هستند که بررسی هریک از آنها درجای خودشان حائز اهمیت است. یکی از این نیروهای اجتماعی موثر در سطح جامعه، الیت ها می ...

 • روسیه و گرجستان: از تعاملات تا تنش ها 

  منتظمی, رویا؛ سلیمانی کاریزمه, نجمه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیIslamic Azad University, 2011-05-22)
  چکیده جمهوری گرجستان به دلیل واقع شدن در منطقه ی مهم قفقاز همواره از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده است. در این میان، روسیه از بدو استقلال گرجستان کوشیده است تا با برقراری رابطه ی نزدیک با این کشور، منافع خود را دنبال ...

 • دیالکتیک و عناصر بنیادین اندیشه های سیاسی فردوسی 

  امینی, علی اکبر؛ گودرزی, عقیل (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیIslamic Azad University, 2011-05-22)
  چکیده شاهنامه کتاب نبرد بین خوبی و بدی است که از آئین مزدائی و اندیشه ایران پیش از اسلام مایه گرفته است. در دوره اساطیری و پهلوانی تا پایان پادشاهی کیانیان، این نبرد به نحو روشن و مداوم دنبال می شود. جهان بینی شاهنامه، ...

 • نقش جامعه پذیری سیاسی در شکل گیری طالبانیزم در افغانستان 

  بخشایشی اردستانی, احمد؛ میرلطفی, پرویز (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیIslamic Azad University, 2011-05-22)
  چکیده نوشتار حاضر در پی علت یابی ظهور پدیده طالبان است. گرچه علل تام این پدیده سلسله عللی است که در دو حوزه درونی و بیرونی زمینه ساز شکل گیری طالبان هستندوبا در نظر گرفتن این نکته که علل بیرونی این پدیده نقش شتاب ...

 • بررسی نمادها و آیین های مشروعیت بخش در برنامه های صدا و سیما با تاکید بر مناسک مذهبی 

  مقصودی, مجتبی؛ علی پور, جعفر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیIslamic Azad University, 2011-05-22)
  چکیده نمادها، اسطوره ها و آیین ها، نظامهایی از ارزشها هستند که اگر از سوی نظام سیاسی بعنوان ابزارهایی برای اعمال قدرت یا کنترل و یا برقراری نظم و همبستگی و یکپارچگی اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند، می توانند حاملان خوبی ...

 • سیاست خارجی آمریکا و کردهای عراق 

  جفره, منوچهر؛ منتی, ایوب؛ رهگوی, محمد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیIslamic Azad University, 2011-05-22)
  چکیده مقاله حاضر به بررسی سیاست خارجی آمریکا درقبال کردهای عراق درپرتو تحولات سیاسی درمنطقه خاورمیانه می پردازد. حضورنظامی آمریکا درشمال عراق درزمان ...