دوره 2, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • سیر تحولات چین و اندیشه های مائو 

  امیر شکاری, امیر عباس (موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی, 2000-07-22)
   در این مقاله، تلاش شده تا نقش اندیشه های مائو بر جنبش دهقانی چین ـ که بعدها به گونه ای سازمان یافته در قالب تعاونی ها و کمون ها جلوه گر شد ـ بیان شود. از این رو، در کنار ارزیابی رویکرد مارکسیست ـ لنینیستی مائو، ...

 • تحولات در نظام تامین و رفاه اجتماعی ایالات متحده امریکا 

  جواهری, حسین (موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی, 2000-07-22)
  در این مقاله، ابتدا جریان توسعه و ساختار تأمین و رفاه اجتماعی در ایالات متحده آمریکا تشریح شده و در ادامه، فرایند رو به رشد توسعه برنامه های رفاه اجتماعی و چگونگی تصویب قانون تأمین اجتماعی آمریکا در دهه ۱۹۳۰ میلادی و اصلاحات ...

 • پاسداری از تندرستی 

  خادم آدم, ناصر (موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی, 2000-07-22)
  این مقاله با هدف ارائه تصویری از چگونگی کنترل برخی از بیماری ها، بالابردن سطح دانش عمومی و توجه دادن به ضرورت برنامه ریزی برای پیشگیری و گنجاندن آن در نظام بیمه ای، به تشریح بیماری های بدخیم (سرطان ها) پرداخته است. ...

 • رفتارهای سنتی در اداره زندگی 

  زندمقدم, محمود (موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی, 2000-07-22)
  این مقاله می کوشد نشان دهد که حکومت ها، حکام و مردمان روزگاران گذشته ایران از تأمین اجتماعی، یاری به لایه های آسیب دیده اجتماع به هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه (مانند سیل و خشکسالی و ویرانی ناشی از حمله بیگانگان) و نیز ...

 • نظام بیمه اجتماعی در نروژ 

  همایون پور, هرمز (موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی, 2000-07-22)
  مقاله حاضر ابتدا محدوده شخصی درخواست در طرح بیمه نروژ، مزایا و چگونگی تأمین هزینه مالی آن را توضیح داده، حقوق بازنشستگی، شامل مقرری پایه، مقرری مکمل و مقرری ویژه و حقوق وظیفه، شامل حقوق وظیفه همسر و حق اولاد را در نروژ ...

 • معرفی اسناد( مقاوله نامه ها و توصیه نامه) 

  موفقیان, ناصر (موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی, 2000-07-22)

 • پیوند ارزش پول ملی با آزادی، عدالت و رفاه اجتماعی 

  خلعت بری, فیروزه (موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی, 2000-07-22)
  این مقاله، جایگاه ارزش پول ملی را در نگرشی ویژه از توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد که در این نگرش ، آزادی به مثابه خاستگاه نهایی و غایی توسعه مطرح می شود. در چنین دیدگاهی، مطلوبیت ماهیت رفتار «مقام پولی کشور» ...

 • بازارهای مالی در اقتصاد ایران 

  میر مطهری, سید احمد (موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی, 2000-07-22)
  مقاله با تشریح جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد، این موضوع را در اقتصاد ایران نیز بررسی می کند. آنگاه دلایل چیرگی پول بر بازار سرمایه ایران و محوریت پول در بخش مالی کشور تبیین می شود. نویسنده به ...

 • خصوصی سازی و فرار سرمایه در مستعمرات 

  رواسانی, شاپور (موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی, 2000-07-22)
  نویسنده مقاله با توصیف نگاه خود به بخش خصوصی، مراحل اولیه نفوذ و سلطه کلینیالیسم و استعمار سرمایه داری در مستعمرات و استراتژی سرمایه داری استعماری را تشریح کرده است. از این منظر، «نقش تخریبیِ» بخش خصوصی در مستعمرات و نیز ...

 • دیدمان های رفاه اجتماعی 

  رفیعی, حسن (موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی, 2000-07-22)
  نویسنده نخست به تعریف و تبیین ویژگی های رفاه اجتماعی و نیز مفهوم «دیدمان» پرداخته و در ادامه، زمینه تاریخی رفاه اجتماعی و دیدمان های رفاه اجتماعی را بیان کرده است. در این مقاله سه دیدمان (پارادایم) توضیح و تبیین شده ...

 • جهانی شدن و آینده تامین اجتماعی 

  تانزی, ویتو (موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی, 2000-07-22)
  این مقاله با تأمل در بحث «جهانی شدن» و تبیین جایگاه آن در تحولات جاری و آتی، کوشیده نسبت این مقوله را با رشد و تأمین اجتماعی توضیح دهد. به عقیده نویسنده، دولت ها تلاش کرده اند با به کارگیری سه ابزارِ مخارج عمومی، ...

 • فشارهای ساختاری، سیاست اجتماعی و فقر 

  ماکینن, تینا (موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی, 2000-07-22)
  این مقاله ۱۵ کشور عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)» را از نظر نسل سوم مطالعات بررسی می کند. کانون این مطالعات معمولاً ارتباط بین تلاش برای رفاه، ابزار رفاهی، و نتایج رفاه است. مقاله همچنین تأثیر عوامل ساختاری ...

 • آبیاری در دوران باستان: یک مسئله اجتماعی 

  وامقی, ایرج (موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی, 2000-07-22)
  ر این مقاله، پس از توضیح نحوه تکوین پادشاهی هخامنشی و توصیف وضع استبدادی حکومت در ایران باستان، نحوه مالکیت زمین های کشاورزی ـ و موضوع آب و آبیاری ـ مطرح شده است. مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا آب به تنهایی ...