دوره 01, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • تحلیل مدار توسعه دانشگاه پیام نور تا پایان برنامه چهارم 

  همایون آریا, شاهین؛ صفری فارفار, رحیم؛ تاج گردون, محمد قائم (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2011-10-23)
  رشد سریع جمعیت در دهه های گذشته، که پیامد آن افزایش تقاضای عمومی برای آموزش عالی بوده، نظام آموزش سنتی در بسیاری از کشورهای جهان را با مشکلات جدی روزه رو ساخته است. لذا توجه و اهتمام متولیان آموزش عالی به استفاده و به ...

 • جذب و ذخیره سازی کربن، سیاستگذاری فناوری برای گذار به اقتصاد کم کربن؟ 

  مجیدپور, مهدی (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2011-10-23)
  روند رو به رشد مصرف انرژی در جهان و وابستگی رژیم های کنونی انرژی به منابع رو به زوال سوخت های فسیلی از یک طرف و فوریت پاسخگویی به تغییرات اقلیمی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی از سوی دیگر باعث شده است تا توسعه فناوری های کم ...

 • گذارهای اجتماعی- فنی در رژیم مدیریت منابع نفت و گاز در ایران 

  وزیری, جواد؛ قانعی راد, محمد امین (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2011-10-23)
  امروزه تلاش های متنوعی برای گذار در رژیم مدیریت منابع هیدروکربوری در جریان است اما این تلاش ها بدون داشتن یک نگاه کل نگر نمی توانند به یک همسویی راهبردی ختم شوند. در این پژوهش برانیم تا با یک تعریف جامع از مفهوم «مدیریت ...

 • بررسی پویایی نظام های نوآوری فناورانه در عمل 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2011-10-23)
  بسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران برای درک ساختار فعلی و مسیر پویایی سیستم های نوآوری، مطالعات تجربی ارزشمندی انجام داده اند، با این وجود سیاستگذاران اغلب در استخراج رهنمودهای عملی از این پژوهش ها با مشکل مواجه می شوند. ...

 • نقش و کارکرد کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری عمومی (بررسی تجربة موردی آمریکا) 

  خواجه نایینی, علی؛ شهریاری, حمیدرضا (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2011-10-23)
  علم سیاست گذاری عمومی، مساًله‏محور و راه حل یاب بوده و در پی شناخت مشکلات عینی جامعه و ارائه راهکارهای مطلوب برای برطرف کردن آن‏هاست. در این میان ابزارهای تصمیم ساز متنوعی در اختیار سیاست گذاران دولتی قرار دارد که کانون ...

 • تفاوت ها و تقارب های دو جریان اصلی و غیراصلی اقتصاد 

  سیف الدین, امیر علی؛ رهبر, امیر حسین (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2011-10-23)
  طی سه دهه گذشته، دو جریان اصلی و غیر اصلی اقتصاد به عنوان دو بدیل یکدیگر در سطوح آکادمیک و کاربردی به رقابت پرداخته اند. تفاوت این دو جریان بیشتر در نقشی است که هر یک برای دولت قائل است. این افتراق تا سطوح زیرین تحلیل ها ...

 • مرور تحلیلی تاریخی روند تحولات نظری حوزه مطالعات اقتصاد فناوری و نوآوری 

  سوزنچی کاشانی, ابراهیم (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2011-10-23)
  هرچند شومپیتر را به عنوان پدر ادبیات نوآوری می شناسند، اما توجه جمعی و دانشگاهی به اهمیت نوآوری و فناوری در رشد اقتصادی از دهه 60، به بعد آغاز شد. شاید هنوز برای بسیاری این پرسش مطرح باشد که شومپیتر در بحث های نوآوری چه ...

 • کانون هاى تفکر در حوزه مدیریت و سیاستگذارى علم، فناورى و صنعت؛ در گفت و گو با سه تن از مدیران این کانون ها 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2011-10-23)

 • سرمقاله 

  روح الامینی نجف آبادی, عبدالحسین (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2011-10-23)