دوره 08, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • تبیین علل تمایل نداشتن به استفاده از پتنت برای حفاظت از دارایی‌های فکری در حوزه بالادستی صنعت نفت 

  بندریان, رضا (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2018-04-21)
  شرکت های نوآور، در حوزۀ بالادستی صنعت نفت، تمایلی ندارند از ثبت کردن (پتنت) برای محافظت از دستاوردهای فناورانۀ خود و تصاحب منافع اقتصادی آن ها استفاده کنند. احتمالاً، این بی میلی به ویژگی ها و میزان اثربخشی پتنت برای حفاظت ...

 • سیاست نوآوری: چیستی، چرایی و چگونگی 

  صادقی کیا, محمدعلی (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2018-04-21)
  سیاست گذاران، طی سه دهۀ گذشته، بیش از پیش به نقش نوآوری در عملکرد اقتصادی و حل مسائل پیش آمده (مانند مسائل آب و هوایی) علاقه مند شده اند. این دیدگاه که سیاست گذاری در حمایت از نوآوری مؤثر است، در سال های اخیر فراگیر شده و ...

 • تأملی در نقش و جایگاه وقف و نیکوکاری در علم و فناوری 

  طاهری دمنه, محسن؛ حیدری دارانی, زهرا (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2018-04-21)
  امر خیر یا فعالیت های خیرخواهانه تداعی کنندۀ کمک های داوطلبانه به نیازمندان است؛ صرف وقت برای انجام امور داوطلبانه، مانند رسیدگی به سالمندان در آسایشگاه ها، یا صرف پول برای بهبود وضعیت انسانها در حوزه های مختلف با تمرکز ...

 • شناخت استراتژیک و نقشه‌یابی شناختی: بررسی مفهوم قابلیت‌های شناختی و کاربرد نقشه‌یابی شناختی در مدیریت استراتژیک سازمان 

  نصیری, حامد؛ الیاسی, مهدی (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2018-04-21)
  مفهوم شناخت، در یک تعریف کلی، مجموعه ای از باورها و ادراکات افراد برای معنابخشی به محیط پیرامون آن هاست. ساختارهای ذهنی و ابعاد شناختی مدیران در سازمان عاملی بسیار اثرگذار در فرایند تغییرات استراتژیک است. در این مقاله تلاش ...

 • فناوری عامل تغییر شرکت‌های ملی از بازیگرانی منفعل به بازیگرانی پویا در صنعت جهانی نفت 

  ابن یامینی, شیوا (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2018-04-21)
  صنعت نفت از زمان کشف آن تاکنون مسیر پرفرازوفرودی را طی کرده و در این میان، صنعت نفت دستخوش تحولاتی شده است. شرکت های ملی، در پی موج ملی شدن صنعت نفت، در کشورهای نفت خیز پا گرفتند. در پی انتقادات شدید به عملکرد این شرکت ها، ...

 • تبیین رابطه فلسفی انسان و تکنولوژی با تاکید بر اخلاقیات 

  هادی پیکانی, مهربان؛ نصراصفهانی, مهدی (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2018-04-21)
  ظهور فناوری زندگی بشر را دستخوش تغییرات ژرفی ساخته است. این پدیده، در عین رفاهی که برای انسان فراهم کرده، بحران ها و مشکلاتی نیز در پی داشته است. فناوری جدید به امری سراپا متفاوت از گذشته بدل شده و آنچه در پیش گرفته تغییر ...

 • بررسی قابلیت‌ زیست ژنی در توضیح حیات علمی و دلالت‌های سیاستگذارانه آن 

  رمضانی, ریحانه؛ رمضانی, صدیقه (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2018-04-21)
  مطالعات میان رشته ای از حوزه های درحال پیشرفت در عرصۀ فعالیت های علمی دنیاست. در مقالۀ پیش رو، با بهره گیری از مزیت های چنین مطالعاتی، شناسایی ظرفیت توضیح دهندگی و دلالت های سیاست گذارانۀ ایده های فرهنگی در حوزۀ علم ژنتیک ...

 • سرمقاله (سخن سردبیر) - سر برآور هم‌چو کوهی ای سند! 

  سوزنچی کاشانی, ابراهیم (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2018-04-21)
  اولین برنامه توسعه شوروی از سال 1928 تا 1932 ادامه داشت. آمارها خیره کننده بود و تقریبا برنامه از تمامی اهداف خود در صنعتی شدن پیشی گرفت. 86درصد سرمایه‌گذاری‌ها بر روی صنایع سنگین صورت گرفت و کارخانه‌ها زودتر از موعد افتتاح ...