آمار

کل بازدید‌ها

مشاهده‌ها
مکتب انگلیسی و جایگاه حقوق بین‌الملل در جامعه بین‌المللی6707
The Solution of Vector Wave Equation in Optical Waveguides Using Hermite-Gauss Basis Functions6462
1) حقابه بخش کشاورزی و پدیده بحران آب در ایران؛ 2) تغییر اقلیم و ویروس کرونا (COVID-19)6036
تحلیل کاربردشناختی کتاب آموزش نوین زبان فارسی بر اساس اصول گرایس1913
Insulin glargine affects the expression of Igf-1r, Insr, and Igf-1 genes in colon and liver of diabetic rats1093
بررسی آثار فردی و اجتماعی اعتقاد به معاد1092
Interleukin-1 receptor antagonist in the treatment of COVID-19 induced cytokine storm1073
شبیه‌سازی یک‌بعدی آغازش با شاک Comp-B و مقایسه با داده‌های تجربی1028
Non-Climatic Factors Causing Climate Change924
تهیه نقشه های عکسی (فتومپ) به وسیله عکس های ماهواره ای (کاسموس) (KFA-1000)866