آمار

کل بازدید‌ها

مشاهده‌ها
مکتب انگلیسی و جایگاه حقوق بین‌الملل در جامعه بین‌المللی4896
تحلیل کاربردشناختی کتاب آموزش نوین زبان فارسی بر اساس اصول گرایس1913
شبیه‌سازی یک‌بعدی آغازش با شاک Comp-B و مقایسه با داده‌های تجربی1028
بررسی آثار فردی و اجتماعی اعتقاد به معاد905
تهیه نقشه های عکسی (فتومپ) به وسیله عکس های ماهواره ای (کاسموس) (KFA-1000)840
تأثیر حسابداری منابع انسانی بر تصمیم‌گیری مدیران ناجا723
Non-Climatic Factors Causing Climate Change695
بررسی آیه تطهیر با رویکرد اثبات امامت حضرت علی (علیه‌السلام)579
کالبدشناسی و پرتونگاری استخوان های ناحیه قلم و انگشتان شتر یک کوهانه559
Validity and reliability of NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) on university students544