آمار

کل بازدید‌ها

مشاهده‌ها
تحلیل کاربردشناختی کتاب آموزش نوین زبان فارسی بر اساس اصول گرایس1912
شبیه‌سازی یک‌بعدی آغازش با شاک Comp-B و مقایسه با داده‌های تجربی1028
تهیه نقشه های عکسی (فتومپ) به وسیله عکس های ماهواره ای (کاسموس) (KFA-1000)806
تأثیر حسابداری منابع انسانی بر تصمیم‌گیری مدیران ناجا712
بررسی آثار فردی و اجتماعی اعتقاد به معاد605
Non-Climatic Factors Causing Climate Change511
کالبدشناسی و پرتونگاری استخوان های ناحیه قلم و انگشتان شتر یک کوهانه459
Effects of Horizontal Deficiency Location on the Structural Behaviors of Steel SHS Short Columns Strengthened using CFRP448
بررسی نقش فضیلت‌سازمانی مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلمان: یافته‌های یک پژوهش کمی در مدارس متوسطه شهر کرج446
عصرحاضر میں خاندان کو درپیش معاشرتی مسائل اسلامی تعلیمات کے تناظر میں ان کا حل324