آمار جستجو

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1subject_keyword:تخصصي3541.92%0.00
22111.14%0.78
3has_content_in_original_bundle_keyword:true1650.89%0.00
4subject_keyword:ایران1600.87%0.00
5author:(Ashoor, M.)1550.84%0.00
6سارا عابدی کوشکی1280.69%0.09
7has_content_in_original_bundle_keyword:false1250.68%0.00
8subject_keyword:عمومى970.53%0.00
9subject_keyword:Iran820.44%0.00
10subject_keyword:عملکرد740.40%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
18448100.00%0.50