آمار جستجو

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1کرونا OR کووید OR covid OR corona OR کووید-19 OR covid-194090912.29%0.23
2title:(1)3497910.51%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true310589.33%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:false97962.94%0.00
5author_keyword:Ahmadi, Saiedeh81532.45%0.00
6dateIssued_keyword:139580382.41%0.00
7author_keyword:Camus Adoligbe73082.20%0.00
8dateIssued_keyword:201771642.15%0.00
9author_keyword:Marc Napoléon Assogba69202.08%0.00
10subject_keyword:Benin64371.93%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
332874100.00%0.15