آمار جستجو

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true54655.45%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:false26692.66%0.00
3subject_keyword:تخصصي26212.61%0.00
4subject_keyword:ایران17231.72%0.00
5subject_keyword:عمومى16331.63%0.00
6author_keyword:محمدی, مهدی15921.59%0.00
7کرونا OR کووید OR covid OR corona OR کووید-19 OR covid-1913821.38%0.37
8subject_keyword:عملکرد13381.33%0.00
9author_keyword:دلاور, علی13211.32%0.00
10author_keyword:آذر, عادل13071.30%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
100366100.00%0.24