فرم ثبت نشریات جدید

از تمامی سردبیران و کارشناسان نشریات علمی که عنوان نشریه آنان در فهرست آرشیو ملی نشریات علمی ایران ثبت نشده است درخواست می‌شود اطلاعات کامل نشریه را در در فرم مربوطه وارد کرده و درخواست خود را برای بررسی بیشتر ارسال نمایند.