نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعلوی منش, مجیدfa_IR
dc.contributor.authorشرعی, زهرهfa_IR
dc.date.accessioned1402-04-11T16:01:34Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-07-02T16:01:35Z
dc.date.available1402-04-11T16:01:34Zfa_IR
dc.date.available2023-07-02T16:01:35Z
dc.date.issued2023-06-22en_US
dc.date.issued1402-04-01fa_IR
dc.date.submitted2022-08-14en_US
dc.date.submitted1401-05-23fa_IR
dc.identifier.citationعلوی منش, مجید, شرعی, زهره. (1402). تأثیر اعتیاد به کار و باورهای جنسیتی نقش بر رفتار شهروندی سازمانی و تعدیل‌گری جنسیت. زن در توسعه و سیاست, 21(2), 357-379. doi: 10.22059/jwdp.2022.345973.1008245fa_IR
dc.identifier.issn2538-3132
dc.identifier.issn2538-3124
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.345973.1008245
dc.identifier.urihttps://jwdp.ut.ac.ir/article_90194.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/998561
dc.description.abstractدرک ویژگی‌هایی که ممکن است مربوط به عملکرد فوق‌العادۀ نقش فرد باشد، برای ایجاد نیروی کار منسجم و موفق مهم است؛ بنابراین مطالعۀ روابط بین اعتیاد به کار و رفتارهای شهروندی سازمانی و باورهای جنسیتی نقش، ضروری و به نفع شرکت و کارمندان آن است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر اعتیاد به کار و باورهای جنسیتی بر رفتار شهروندی سازمانی در میان کارمندان شعب بانک ملت استان البرز است. پرسشنامۀ پژوهش به‌صورت آنلاین در میان 500 نفر از کارمندان شعب بانک ملت استان البرز، به‌طور دردسترس توزیع و درنهایت 220 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. فرضیه‌های پژوهش حاضر، به‌دلیل بعد داشتن متغیر اعتیاد به کار با استفاده از نرم‌افزار PLS-3 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد اعتیاد به کار با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنادار و مثبت دارد. همچنین مشخص شد باورهای جنسیتی نقش با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنی‌دار و مثبت دارد. درنهایت در این پژوهش، تأثیر تعدیل‌گری جنسیت بر رابطۀ بین باورهای جنسیتی نقش و رفتار شهروندی سازمانی بررسی شد که نتیجۀ آن حاکی از تعدیل مثبت جنسیت بر رابطۀ بین آن دو متغیر است. همان‌طور که جامعۀ ما به تغییر ادامه می‌دهد، باورهای جنسیتی نقش کمتر به جنسیت‌های بیولوژیکی ما محدود می‌شود و درک نحوۀ ارتباط آن‌ها با رفتار کاری (مانند رفتارهای شهروندی سازمانی) برای سازمان‌ها ضروری خواهد بود.fa_IR
dc.format.extent693
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofزن در توسعه و سیاستfa_IR
dc.relation.ispartofWomen in Development & Politicsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.345973.1008245
dc.subjectاعتیاد به کارfa_IR
dc.subjectرفتار شهروندی سازمانیfa_IR
dc.subjectباورهای جنسیتی نقشfa_IR
dc.subjectمدیریتfa_IR
dc.titleتأثیر اعتیاد به کار و باورهای جنسیتی نقش بر رفتار شهروندی سازمانی و تعدیل‌گری جنسیتfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.fa_IR
dc.citation.volume21
dc.citation.issue2
dc.citation.spage357
dc.citation.epage379
nlai.contributor.orcid0000-0003-0520-5278


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد