نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorبوذری نژاد, یحییfa_IR
dc.contributor.authorاقبالی, ابوالفضلfa_IR
dc.date.accessioned1402-04-11T15:57:12Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-07-02T15:57:13Z
dc.date.available1402-04-11T15:57:12Zfa_IR
dc.date.available2023-07-02T15:57:13Z
dc.date.issued2023-06-22en_US
dc.date.issued1402-04-01fa_IR
dc.date.submitted2023-02-20en_US
dc.date.submitted1401-12-01fa_IR
dc.identifier.citationبوذری نژاد, یحیی, اقبالی, ابوالفضل. (1402). هویت جنسیتی زنانه (زنانگی) در سیرۀ حضرت زهرا (س). زن در توسعه و سیاست, 21(2), 305-327. doi: 10.22059/jwdp.2023.355729.1008317fa_IR
dc.identifier.issn2538-3132
dc.identifier.issn2538-3124
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2023.355729.1008317
dc.identifier.urihttps://jwdp.ut.ac.ir/article_92662.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/998559
dc.description.abstractگروه‌های مرجع، الگوها و شیوه‌های زیست تأثیرگذار که به معرفی تیپ‌های ایدئال سبک زندگی در جوامع مختلف منجر می‌شوند، یکی از ابعاد مهم حوزۀ مطالعات اجتماعی هستند. در جامعۀ ایرانی، یکی از این الگوها و مراجع تأثیرگذار در تعیین شیوه‌های زیست و سبک زندگی، دین و سیرۀ بزرگان دینی است. پژوهش‌هایی که دربارۀ میزان دینداری و کیفیت آن در جامعۀ ایرانی صورت گرفته است، نشان از وجود الگوهای دینی در مناسبات زندگی ایرانیان دارد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد تبیین و معرفی الگوهای سبک زندگی دینی در بستر تاریخ و سیرۀ بزرگان دین و معصومان (ع) در تعیین و جهت‌دهی به شیوه‌های زیست ایرانیان سهم مؤثری خواهد داشت. سیرۀ حضرت زهرا (س) به‌مثابۀ یک الگوی فراتاریخی، ظرفیت عظیم و تأثیرگذاری برای استخراج الگوی زن مسلمان در شئون مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان دارد؛ بنابراین، این مقاله سیرۀ ایشان را از منظر هویت جنسیتی و زنانگی بازخوانی می‌کند. روش تحقیق اسنادی است و از متون معتبر برای جمع‌آوری داده‌ها بهره گرفته شده است. همچنین پژوهش حاضر براساس مبانی هستی‌شناختی، انسان‌شناختی، دین‌شناختی و ارزش‌شناختی اسلامی، مؤلفه‌های هویت جنسیتی زنانه را در محورهای حجاب، حیا و عفت، همسری، مادری، خانه‌داری و حضور مؤثر اجتماعی تعریف می‌کند، هریک از آن‌ها را در سیرۀ حضرت زهرا (س) بررسی تاریخی می‌کند و روایتی زنانه از منش و زیست فردی، خانوادگی و اجتماعی ایشان ارائه می‌دهد.fa_IR
dc.format.extent715
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofزن در توسعه و سیاستfa_IR
dc.relation.ispartofWomen in Development & Politicsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2023.355729.1008317
dc.subjectهویت جنسیتیfa_IR
dc.subjectحضرت زهرا (س)fa_IR
dc.subjectزنانfa_IR
dc.subjectسیرهfa_IR
dc.subjectفقه، فلسفه و معارف اسلامیfa_IR
dc.subjectمطالعات زنانfa_IR
dc.titleهویت جنسیتی زنانه (زنانگی) در سیرۀ حضرت زهرا (س)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم اجتماعی اسلامی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم اجتماعی اسلامی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.fa_IR
dc.citation.volume21
dc.citation.issue2
dc.citation.spage305
dc.citation.epage327
nlai.contributor.orcid0000-0002-0931-3690
nlai.contributor.orcid0000-0003-3582-5523


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد