نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorکردبچه, مجیدfa_IR
dc.contributor.authorفکری, رکساناfa_IR
dc.contributor.authorاسماعیلیان, غلامرضاfa_IR
dc.date.accessioned1402-04-09T05:48:59Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-06-30T05:49:00Z
dc.date.available1402-04-09T05:48:59Zfa_IR
dc.date.available2023-06-30T05:49:00Z
dc.date.issued2023-05-22en_US
dc.date.issued1402-03-01fa_IR
dc.date.submitted2023-02-09en_US
dc.date.submitted1401-11-20fa_IR
dc.identifier.citationکردبچه, مجید, فکری, رکسانا, اسماعیلیان, غلامرضا. (1402). ارائه مدل علی معلولی مدیریت ریسک‌ها در فرآیند توسعه خانواده محصول با استفاده از روش نظریه داده بنیاد ومدلسازی معادلات ساختاری : مطالعه موردی صنعت خودرو ایران. بهبود مدیریت, 17(1), 137-162. doi: 10.22034/jmi.2023.385268.2914fa_IR
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/jmi.2023.385268.2914
dc.identifier.urihttps://www.behboodmodiriat.ir/article_172089.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/996835
dc.description.abstractفرآیند توسعه خانواده محصول که با ایجاد گروهی از محصولات مرتبط با هم، با اجزاء ثابت و بخشی با اجزاء متفاوت در هر محصول تجلی می یابد، پاسخی به نیازهای متنوع بازار و گروه‌های مختلف مشتری می‌باشد. این فرایند، همواره با ریسک‌هایی مواجه است و معمولاً عدم شناخت ریسک‌های مسبب و روابط مابین آنها همچنین فرض مستقل بودن هر ریسک منجر به کاهش اثر‌بخشی اقدامات مدیریت ریسک‌ و انحراف از دستیابی به نتایج مورد انتظار می‌گردد. این تحقیق ضمن تعیین مراحل این فرایند و شناخت ابعاد محیط بیرون و درون در هر مرحله با استفاده از تجربیات 18 خبره در صنایع خودروسازی، ریسک‌های فرایند توسعه خانواده محصول را با کمک نظریه داده بنیاد احصاء نموده است. روش مدل‌سازی معادلات ساختاری برای تعیین روابط متقابل بین ریسک‌ها و یافتن ریسک‌های مسبب استفاده و نتیجه حاصل از مطالعات و محاسبات صورت گرفته منجر به شناخت‌ ریسک‌های‌ نیاز، الزامات، عملکرد، طراحی، برنامه‌ریزی، ساخت/برون‌سپاری و مالی گردید. همچنین ریسک‌‌های خوشه‌بندی مشتریان، مدولاریتی و ریسک فنی مشخصات طراحی قطعات برای اولین‌بار مختص این فرایند شناسایی گردیدند. نتایج نشان می دهد که مدیریت ریسک‌ در مراحل ابتدایی، منجر به احتمال بروز کمتر ریسک‌های مراحل پایانی می‌گردد. برای مواجهه اثربخش با ریسک هدف بطور مثال ریسک مالی، می‌بایست ریسک‌های تاثیرگذار بر آن یعنی ریسک‌های برنامه‌ریزی و ساخت/ برون‌سپاری را مدیریت نمود. مدیران اجرایی می‌توانند با تمرکز بر کنترل ریسک‌هایی که بعنوان علت ریشه‌ای، ریسک هدف عمل می‌نمایند، به موفقیت بیشتری دست یافته و با اطمینان بیشتری به پیش روند.fa_IR
dc.format.extent916
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیfa_IR
dc.relation.ispartofبهبود مدیریتfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Management Improvementen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/jmi.2023.385268.2914
dc.subjectفرایندتوسعه خانواده محصولfa_IR
dc.subjectمدیریت ریسکfa_IR
dc.subjectنظریه داده بنیادfa_IR
dc.subjectتحلیل عاملیfa_IR
dc.subjectروش معادلات ساختاریfa_IR
dc.subjectسیاستگذاری صنعتیfa_IR
dc.titleارائه مدل علی معلولی مدیریت ریسک‌ها در فرآیند توسعه خانواده محصول با استفاده از روش نظریه داده بنیاد ومدلسازی معادلات ساختاری : مطالعه موردی صنعت خودرو ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیارگروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume17
dc.citation.issue1
dc.citation.spage137
dc.citation.epage162


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد