نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorزمانی, فاطمهfa_IR
dc.contributor.authorمیرحسینی, مژگانfa_IR
dc.date.accessioned1402-04-09T04:10:15Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-06-30T04:10:15Z
dc.date.available1402-04-09T04:10:15Zfa_IR
dc.date.available2023-06-30T04:10:15Z
dc.date.issued2023-02-20en_US
dc.date.issued1401-12-01fa_IR
dc.date.submitted2022-08-23en_US
dc.date.submitted1401-06-01fa_IR
dc.identifier.citationزمانی, فاطمه, میرحسینی, مژگان. (1401). انسان‌شناسی فرهنگی نظام زندگی شبانی در سه خشتی های کرمانجی خراسان شمالی. مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان, 17(2)doi: 10.22034/fakh.2023.355291.1563fa_IR
dc.identifier.issn2676-6116
dc.identifier.issn2676-6124
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/fakh.2023.355291.1563
dc.identifier.urihttp://www.farhangekhorasan.ir/article_168486.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/996783
dc.description.abstractانسان‌شناسی فرهنگی به ارتباط فرهنگ با نظام‌های مختلف یک جامعه همانند سیاست، آیین و رسوم مذهبی، باورهای عامه، نظام طبقاتی، تمایزات جنسیتی و غیره می‌پردازد. سه‌خشتی‌های کرمانجی یکی از قالب‌های شعری ادبیات عامه خراسان شمالی است که به گویش کرمانجی سروده می‌شود. این قالب شعری از گذشته تاکنون محمل اندیشه‌ها، باورها، آیین و رسوم سرایندگانش بوده ‌است؛ از این‌رو در مقالة حاضر با روش توصیفی‌ـ تحلیلی بر پایة نظریة انسان‌شناسی فرهنگی، کاربردی‌ـ ساختاری، درصدد پاسخ‌دادن بدین پرسش است که نظم پدیداری و اعتقادی فرهنگ در سه‌خشتی‌های کرمانجی کدام است و ساختار و کارکرد هریک از آن‌ها چگونه قابل تحلیل و واکاوی است. بدین منظور با استناد به منابع کتابخانه‌ای 1000 نمونه سه-خشتی، گزینش و پربسامدترین نمودهای فرهنگی استخراج و سپس تحلیل شده‌‌است. نتیجه این بررسی نشان‌ می‌دهد نظام خانوادگی کرمانج‌ها مبتنی بر خانوادة گسترده و پدرتبار است. الگوی ازدواج در بین آنان درون‌همسری و به‌ندرت در خانواده‌های ثروتمند به صورت چندهمسری است. همچنین جنسیت بر نوع وظایف افراد خانواده تأثیرگذار است مردان وظیفه حفاظت از زنان و کودکان و احشام را داشتند و زنان وظیفه تهیه محصولات دامی، پخت ‌غذا و آوردن آب از چشمه، بافندگی و غیره داشتند. تحلیل نظم اعتقادی فرهنگ (باورها، عقاید و مذهب) در سه‌خشتی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر پذیرش مذهب تشیع، برخی از باورهای کهن، مانند اعتقاد به سحر و جادو و وجود حیوانات و گیاهان توتمی (شتر و میش سفید، گل محمدی و لاله) در بین ایشان تداوم یافته‌‌است. انواع پوشش‌های یاد‌شده در این اشعار مانند شلیوار، پیراهن و روسری، متناسب با اعتقادات مذهبی و نیز حاکی از مبادلات تجاری کرمانج‌های خراسان با اقوام و مناطق دیگر ایران است. بازی‌های یادشده در سه‌خشتی‌ها مانند اسب-دوانی و پشم‌ریسی، دلالت بر تأثیر شرایط زیست‌بومی و جنسیت بر آن دارد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبیfa_IR
dc.relation.ispartofمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسانfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/fakh.2023.355291.1563
dc.subjectسه خشتیfa_IR
dc.subjectزندگی شبانیfa_IR
dc.subjectآیین و رسومfa_IR
dc.subjectباورهای عامهfa_IR
dc.subjectانسان‌شناسی فرهنگیfa_IR
dc.subjectفرهنگیfa_IR
dc.titleانسان‌شناسی فرهنگی نظام زندگی شبانی در سه خشتی های کرمانجی خراسان شمالیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله ترویجیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار دانشگاه کوثر بجنوردfa_IR
dc.contributor.departmentگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایرانfa_IR
dc.citation.volume17
dc.citation.issue2


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد